Учебник V клас

География и икономика
учебно помагало за V клас

Уважаеми ученици, 
Вече сте в пети клас. За пръв път ще изучавате география и икономика. 
И досега сте се запознавали с природата, получавали сте знания за Родината и за родния край. Знаете какво е планина, низина, връх. Знаете какво представлява планетата Земя. Учили сте за условията на живот и за средата на живот, за основните сфери на прекрасната ни планета - литосфера, атмосфера, хидросфера, почвена обвивка и биосфера. 
Сега, през предстоящата учебна година ще разберете какво е география. Каква наука е тя. Какво изучава. Ще научите много повече за нашата Земя, за хората, които живеят на нея, за държавите и за стопанствата им. 
През тази година ще се запознаете и с континента Африка. 
Но за да усвоите успешно уроците си по география и икономика, трябва добре да внимавате в час. Да използвате творчески учебника, да се запознаете с допълнителните текстове, да отговорите на въпросите в края на уроците, да решите успешно практическите задачи. 
Но обучението по география и икономика е невъзможно и без използването на географски и контурни карти, без учебен атлас, без допълнителни книги по разглежданите теми, без статии от списания, справочници и енциклопедии. А тези, които могат да ползват Интернет, ще получат още по-интересна информация от цял свят. 
Знанията, които предлагаме в този учебник, са нещо наистина ново за вас. Те са основата на по-нататъшното ви обучение; ще разширят погледа ви върху света, върху природата и обществото, върху тяхното многообразие и единство. 
А ето и някои пояснения. 
Към всеки урок, освен текста, сме предвидили и допълнителни четива. Едното от тях е рубриката "Основни понятия". В тази рубрика попадат не само понятия, които са предвидени в учебното съдържание, но и някои, които сте научили по-рано, за по-голяма яснота и последователност. А за още по-любознателните са предвидени и две допълнителни рубрики: "Интересно" и "Знаете ли, че..." В тях се дават занимателни сведения, описания, факти и история. 
Предстои да добиете и известни практически умения. За тази цел ще ви улеснят въпросите и задачите след урока; след като го научите, ще проверите дали владеете вече основните моменти от знанията. 
На добър час и успех в овладяването на новите знания. 
Авторa

1. Планетата земя и нейното изобразяване 
2. Природата на земята
3. Население, икономика и политическа карта на света
4. Африка
5. Антарктида
Годишен преговор

Помощна литература
1. Детска енциклопедия География на света, С., изд. "Ъсборн" и "Петър Берон". 
2. Зяпков, Л. Реките на Земята, С., "Наука и изкуство", 1978 г. 
3. Иванов, А. Учебен речникк по география, С., "Делфи", 2000 г. 
4. Канджева, В. Приключения в географията, С., "Борина", 1993 г. 
5. Конъли, Ш. Земята в измервания. Атрактивни панорамни карти на нашата уникална планета (Discovery channel), С., изд. "Маршал" и "Просвета". 
6. Мандова-Русинчовска, М., Бонева, Д., Кьосев, Н. Занимателна география, С., "Ариадна", 1998г. 
7. Панайотов, И., Чолаков, Р. Календар на географските открития и изследвания, С., "Народна просвета", 1989 г. 
8. Пенин, Р. География на континентите и океаните, С., "Булвест 2000", 2001 г. 
9. Хейердал, Т. Кон-тики, С., "Народна младеж", 1966 г. 
10. Илюстрован детски атлас на света, С., "Фют", 2001 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар