събота, 8 октомври 2016 г.

Възникване и развитие на географията

Думата география се свързва с различни знания за Земята, за мястото, където живеем, за други земи и народи. Изучаването на нейната повърхност е продължило векове. Това е позволило да се натрупа много информация, която хората ползват в живота и дейността си. 

Първоначални знания за Земята 
Човекът е част от природата. Той се е развил като мислещо същество. Древните хора се ориентирали по Слънцето, по предмети и местности - реки, скални форми, вековни дървета и др. Видяното от новите места споделяли с рода и с племето си. Това са първите, описания на земната повърхност. За постигането на по-голяма точност, хората започнали да правят рисунки върху скали, кожи на животни или кори от дървета.

След възникването на корабоплаването древните хора достигали до нови брегове и земи, търгували, срещали се с други хора, запознавали се с техния начин на живот. Появила се и писмеността. Чрез нея те вече можели да съхраняват точни знания за новите земи. Започнали да си задават и въпроса "Каква е Земята?" Тъй като нямали възможност да обходят цялата планета, те характеризирали само познатите им части и си формирали различни представи за нея. 

Възникване и развитие на географията 
Още в древността били натрупани много знания. В Древна Елада във всяка морска или сухоземна експедиция (пътешествие) имало специален човек, който да записва видяното. В Месопотамия разделили годината на 12 месеца, денонощието на 24 часа, а окръжността на 360 градуса. На тази основа тогавашните учени правили подробни описания, наблюдения на Слънцето и Луната. 

Създадени били и първите географски карти. Това се случило в град Милет на източния бряг на Егейско море. Анаксимандър създал първата карта на звездното небе и на известните му обекти на земната повърхност. 

Птолемей
Птолемей
На основата на многото описания започнала да се развива науката, да се правят опити да се обясни света. Старите гърци считали, че Земята е изпъкнал диск, заобиколен отвсякъде с вода. Историкът Херодот (485- 425 г. пр. н. е.) обиколил и описал много земи. 

Древногръцкият мислител Аристотел (384-322 г. пр. н. е.) дал едно от доказателствата, че Земята има кръгла форма с наличието на кръгла сянка при лунните затъмнения. Други учени пък открили, че тя се върти около оста си. Ератостен пръв измерил сравнително точно обиколката на Земята. Той въвел в употреба и понятието "география". 

Птолемей твърдял, че Земята е център на света, а Слънцето и планетите се движат около нея. Той формирал и представата, че западните брегове на Европа са много близко до източните брегове на Азия. Съставил 26 карти на големи части от сушата и други 64 - на по-малки части от нея. 

Карта на света от Птолемей
Карта на света от Птолемей
Страбон написал география в 17 книги. Разделил познатия му свят на три части (сега наричани континенти) - Европа, Азия и Либия (Африка). 

През средните векове знанията по география са били ограничени главно до описания на пътувания и посещения до Божи гроб в град Ерусалим. 

По-съществени открития по това време правят викингите. Те стигат с лодки си до Исландия, Гренландия и до Северна Америка. В арабските страни се развива математическото направление на географията. 

Търговията дава силен тласък на корабостроенето. Марко Поло - пътешественик и търговец от Генуа, пътувал на изток - към Китай, Индия, Цейлон, Южен Виетнам и Арабия. 

Карта на света от Ортелиус
Карта на света от Ортелиус
Корабите на Христофор Колумб и Вашку да Гама напускат старите и сигурни брегове на Европа. Настъпва епохата на Великите географски открития. Фернандо Магелан, Джеймс Кук и др. извършват околосветски плавания. Получават научно обяснение образуването на въздушните течения, кръговратът на водата, произходът на видовете растения и животни. Големи резултати постига немският географ Александър фон Хумболд, който изследва обширни райони в северните части на Южна Америка. 

Александър фон Хумболд
Александър фон Хумболд
Вече в края на XIX в. се формира съвременната структура на географията, възникват нови клонове - политическа география, география на почвите и т. н. През XX век се извършва и покоряването на полюсите на Земята. Руал Амундсен пръв достига Южния полюс, Робърт Пири - Северния полюс, а Хилари и Тенсинг първи покоряват най-високата точка на Земята - връх Джомолунгма (8848 м.) 

Какво изучава географията 
Името на науката произхожда от старогръцките думички "гео" - земя и "графос" - пиша. Или дословно преведено - земеописание. В действителност в древността географията се е занимавала със земеописание. С изясняването на особеностите на планетата, на това, което става в природата, географията започва да се занимава и с обяснения на природни обекти, явления (това, което става) и процеси. Тогава тя се превръща в истинска наука. 

Географията изучава Земята, но не цялата Земя, а само тази част от нея, която е свързана с хората. Тя изучава още и населението на Земята, разпределението му по земната повърхност и т. н. Географията изучава и стопанската дейност на хората, т. е. какво те добиват от земните недра, какво използват от природните вещества и сили, какви нови вещества и предмети за бита произвеждат. 

Следователно можем да определим, че географията е наука, която изучава природата, населението, стопанската дейност на хората, селищата и държавите в света, в отделни региони или страни. 

Географията е съвкупност от много науки, които могат да бъдат групирани в три основни клона:
1. Природна (физическа) география; 
2. Социално-икономическа (хуманитарна) география; 
3. Регионална география. В регионалната география се свързват на определена територия природната и социално-икономическата география.

Интересно
Джеймс Кук - бог 
Джеймс Кук (1728 - 1779 г.) е известен английски мореплавател. През 1768-1771 г. ръководел околосветско плаване с кораба "Индевър", изследвал Нова Зеландия, открил Големия бариерен риф край източното крайбрежие на Австралия, През 1772-1775 г. провел второ околосветско плаване. Пръв пресякъл Южната полярна окръжност, открил Нова Каледония и редица острови в Тихия океан. През 1776 г. оглавил експедиция за търсене на морски път между Тихия и Атлантическия океан. След неуспешно плаване край западните брегове на полуостров Аляска, на връщане, открил Хавайските острови Мауи и Хавай. На 16 януари 1779 г. корабите на Джеймс Кук влезли в обширния залив Кеалакекуа на западния бряг на остров Хавай. Англичаните били посрещнати тържествено от над 1000 канута. Хаваец с името Toyха (Као) - върховен жрец, с особена церемония връчил на Джеймс Кук прасенце, два кокосови ореха, парче червен плат, което обвил около неговите бедра. По този начин Кук бил въведен от върховния жрец Као в ранг на велико божество. Според старите хавайски легенди могъщият бог Лоно трябвало да се върне на хавайските брегове на плаващ остров. В дните на празника на бог Лоно Джеймс Кук се появил на два "плаващи острова" и без да очаква и разбира това, станал бог. През следващите дни обаче, моряците и офицерите безчинствали на острова. Поради това хавайците изгубили вярата в новия бог. На 14 февруари 1779 г. в битка с местните жители Джеймс Кук бил убит.

Знаете ли, че ...
В миналото често пъти географията била отъждествявана (приравнявана) с картографията. Французинът Ж. Н. Делил на-писал: "Географ е всяко лице, което издава от свое име карта." Той твърдял, че това лице може да създаде образ, близък до истинския, на всяка част от света.

Основни понятия:
география, околосветско плаване


Въпроси и задачи:
1. Какво изучава географията? 
2. Кога е възникнала географията? 
3. Изчислете приблизително на колко години е географията, като знаем, че първият географ, за който има сведения, е живял в град Милет между 624 и 543 г. пр. н. е.

Няма коментари:

Публикуване на коментар