За мен

Казвам се Анко Илиев Иванов.
Роден съм 1942 г.
Завършено висше образование: магистър по география
Защитена дисертация и получена научна степен: доктор по философия
Професия: преподавател

Публикации:
Книги:
 1. Примерни тестове по физическа география на България за IX клас. София, Делфи издат, 1994 г.
 2. Физическа география на България (за кандидат-студенти). София, изд. „Тилиа”, 1998 г.
 3. Тестове по География и икономика. 9 клас. София, изд. „Делфи”, 2000 г.
 4. География: учебен речник за кандидатстващите след VII клас, София, изд. “Делфи”, 2000 г.
 5. География и икономика. Учебен речник (първо издание). С., Изд. "Делфи", 2001 г.
 6. География и икономика. Учебен речник (второ допълнено и преработено издание). С., изд. „Делфи”, 2005 г.
 7. Тестове по география и икономика за конкурсен изпит в УНСС и другите висши училища. Подготовка за матурата.С., Изд. „Стандарт”, 2011 г.
 8. Географските тестове. Същност, специфика и практика на   географското тестиране. Учебно помагало за учители, кандидат - студенти и студенти. С., изд. „Делфи”, 2012 г.
 9. Тестове по география и икономика за 6 клас (Африка, Южна и Северна Америка). С., Изд. "Славина", 2013 г.
 10. Тестове по география и икономика за 7 клас (Азия, Австралия и Антарктида). С., Изд. "Славина", 2014 г.
 11. Природна география на Европа. С., Изд. "Славина", 2016 г. 
Статии
 1. Иванов, Анко. Геополитическа същност на Берлинския договор (1878). // Ново време, 1991, № 7, стр. 88-96.
 2.  Иванов, Анко. Фобство, филство и политика. // Ново време, 1991, № 10, стр. 3-8.
 3. Иванов, Анко. Демагогията на приоритетите. В-к „Нова Зора”, бр. 1 от 8 януари 2008 г.
 4. Иванов, Анко. Безумствата в образованието обричат бъдещите поколения. В-к „Нова Зора”, бр.7 от 19 февруари 2008 г.
 5. Иванов, Анко. Хиперболизацията на частните уроци. В-к "Нова Зора" – бр. 10 от 11 март 2008 г.
 6. Иванов, Анко. Седемте чудеса на българските матури.  В-к „Нова Зора" - брой 25 от 24 юни 2008 г.
 7. Иванов, Анко. Българският учител е главният герой в образователния процес. В-к „Нова Зора”, бр.33 от 16 септември 2008 г.
 8. Иванов, Анко. Демографската катастрофа в България. www.geoznanie.com, 2016 г.