събота, 12 ноември 2016 г.

Африка. Най-важното в раздела

  • В древността са били известни Европа, Азия и Африка. Те са Старият свят. След откриването им Северна и Южна Америка били наречени Новия свят. Великите географски открития започват с откриването от Колумб през 1492 г. на Америка. По-късно португалецът Вашку да Гама заобиколил Африка от юг. Фернандо Магелан извършил първото околосветско плаване. След това Африка била изследвана от много европейци. Сред тях се отличават Мунго Парк, Дейвид Ливингстън, Хенри Стенли, Камерън и др. 
  • Африка е част от Стария свят, разположена е от двете страни на Екватора. През нея преминават Екваторът, Северната и Южната тропична окръжност, Нулевият меридиан. Части от Африка попадат във всички полукълба. Тя има малка сушева връзка с Азия при Суецкия канал. Бреговете на Африка се мият от водите на Атлантическия океан, Средиземно море, Червено море и Индийския океан. Неговата площ е 30.3 млн. кв. км. Бреговата му линия е слабо разчленена. 
  • В Африка преобладават високите земеповърхни форми. Средната надморска височина е 750 м. Най-високата точка е връх Ухуру в планината Килиманджаро - 5 895 м. Континентът се е образувал при разпадането на Гондвана. В него има много вулкани и пустинни земи. Той се поделя на: Ниска и Висока Африка. Континентът е много богат на редица полезни изкопаеми - злато (в ЮАР), железни руди, медни руди, боксити, нефт и природен газ, диаманти и др. 
  • Климатът е горещ. Температурите на въздуха са високи през цялата година. Валежите са неравномерно разпределени - най-много в екваториалния пояс и югоизточното крайбрежие на Африка. В Африка има екваториален, субекваториални, тропични, субтропични климатични пояси и планинска област. 
  • Атлантическият водосборен басейн заема над половината от площта. Голяма е безотточната област. Най-много реки, езера и блата има в екваториалния пояс и пояса с влажен тропичен климат. Най-дългата река в Африка и в света е Нил (6 671 км). Най-пълноводна е река Конго. Най-голямото по площ езеро е Виктория, а най-дълбокото е Танганика. 
  • В Африка са формирани природни пейзажи на: екваториални гори, савани, пустини, субтропици и планинска област. 
  • По брой на населението Африка е на второ място в света. То се увеличава бързо, поради голямата раждаемост. Географската гъстота е над 25 д/ кв. км. Най-гъсто населени са делтата и долината на река Нил и Гвинейското крайбрежие. Слабо са населени пустините. Местното население е представено от негри, пигмеи, бушмени, хотентоти, бербери, етиопци, араби. Преселеното население е от Европа, Арабския полуостров и Индия. Населението в Африка има много стара култура. 
  • Стопанството на Африка е слабо развито. От промишлеността по-добре е развита добивната промишленост. По-голямата част от африканските страни добиват и изнасят суровини за развитите държави от други континенти. Земеделието е примитивно. Отглеждат се за износ много какао, фъстъци, кафе, фурми и др. Транспортът е слабо развит. Туризмът е развит в отделни държави - Египет, Кения, Танзания и др. 
  • Съвременната политическа карта на Африка е формирана през XX век. В края на XIX и началото на XX век 90% от територията на Африка е била колонии на европейските държави. В края на XX век последни получават независимост Намибия и Еритрея. Сега има само две островни владения: на Великобритания (остров Света Елена) и Реюнион (Франция). Най-голямата по площ държава е Судан, а по население - Нигерия. Стопански най-развита е ЮАР.

Няма коментари:

Публикуване на коментар