понеделник, 5 декември 2016 г.

Антарктида: Географско положение, големина, откриване и изучаване

Антарктида е последният открит континент. Той съществено се отличава от другите континенти. Ако Африка образно я наричат горещият континент, то Антарктида  е неговата противоположност – леденият континент. Това е така, понеже почти цялата повърхност на континента е покрита от лед и сняг. Името на континента идва от мястото му на повърхността на нашата планета. То включва в себе си името „Арктика“, районът северно от Европа, Азия и Северна Америка, намиращ се около Северния полюс на Земята. Думичката „анти“ означава противоположно, срещуположно. Следователно, земите около Южния полюс са противоположни на Арктика и се получава името Антарктика. Тя включва земите около Южния полюс, сушата и южните части на океаните. Само сушата около Южния полюс се нарича Антарктида.    

Географско положение и граници на континента Антарктида
Географско положение на Антарктида
Географско положение на Антарктида
Континентът е в Южното полукълбо, намира се далече от Екватора и е разположен около Южния полюс, между него и Южната полярна окръжност (66°30' южна географска ширина). Антарктида прилича на гигантски остров, понеже е заобиколен от всички страни с вода чрез океаните Тихи, Атлантически и Индийски. За разлика от Африка, Антарктида няма сушева връзка с друг континент. Освен в Южното полукълбо, тя се намира и в Източното и Западното полукълбо. От останалите континенти, най-близо е разположен Южна Америка – на около 1000 километра. Това водно пространство между двата континента, свързващо Тихия и Атлантическия океан се нарича проток Дрейк. Африка е на около 4000 км, а Австралия на около 3100 км.

Континентите имат според главните посоки на света по четири граници и по четири крайни точки. Припомнете си за Африка. Антарктида е единственият континент, който има само една граница – северна и една крайна точка. Северната граница е с южните части на океаните Тихи, Атлантически и Индийски (наричани в някои страни Южен океан). Крайната северна точка е на  Антарктическия полуостров (63°13' южна ширина).

Размери на континента Антарктида
Антарктида има неправилна кръгла форма, разнообразена от редица морета, заливи и полуострови. В най-широката част разстоянието от единия до другия край на континента е около 5000 км, а в най-тясната – около 3000 км. Общата площ на повърхността на Антарктида е 14.0 млн. кв. км. И по този размер континентът е на пето място сред континентите, като е по-голям от Европа (10 млн. кв.км) и от Австралия (7.7 млн. кв. км).

Брегова линия и крайбрежни форми
Брегова линия на Антарктида
Брегова линия на Антарктида
Като цяло бреговата линия на Антарктида, подобно на тази на Африка е слабо разчленена. Повечето брегове са високи и стръмни, скалисти и заледени. На някои от бреговете ледниците достигат моретата и океаните и леда навлиза във водата като ледена стена. Водата разтопява челото на ледника, но от сушата се придвижва нов лед. Това са тъй наречените „шелфови ледници“. Най-голям е шелфовият ледник Рос (площ над 500 хил. кв.км (около пет пъти площта на България). В морето Рос ледът се извисява над водата като стена висока 15-50 метра. Други подобни шелфови ледници са Рон и Шекълтън. От шелфовите ледници морето откъсва грамадни  ледени блокове, които  плават в крайбрежните морета и се наричат айсберги (ледени планини). Континентът Антарктида има един голям, дълъг и тесен полуостров – Антарктически. Около него има множество малки острови. Край континента Антарктида има множество но малки по размери острови. Сред най-известните са Южните Оркнейски острови, Южните Шетлъндски острови, островите Балени, остров Александър и др.   На остров Ливингстън, в Южните Оркнейски острови е българската научно-изследователска антарктическа станция „Свети Климент Охридски“. Край бреговете на Антарктида са редица морета. Море Уедъл е към Атлантическия океан. То се отличава с много прозрачната и чиста вода, една от най-прозрачните на Земята. Други по-значими морета са Рос, Амундсен, Дейвис, Лазарев и др.

          Откриване и изследване на Антарктида
Фадей Ф. Белингсхаузен (1778-1852)
Фадей Ф. Белингсхаузен
(1778-1852)
        През Средните векове, преди около 500 години, географите, знаейки че Земята е кълбо, предвиждали, че около Южния полюс има голяма суша. Те я нанесли на картите на света като предполагаема Голяма южна неизвестна земя. И мореплавателите, започнали да търсят тази земя. Големият английски мореплавател Джеймс Кук през XVIII век, търсейки този неизвестен Южен континент достигнал далече на юг, почти до Южната полярна окръжност (71° ю.ш.), но лошото време, снеговете и ледовете му попречили да продължи на юг. Чак в началото на XIX век (на 28 януари 1820) руските мореплаватели Фадей Белингсхаузен и Михаил Лазарев достигат до бреговете на неизвестната до това време земя, сега носеща името Антарктида.

Михаил П. Лазарев (1788-1851)
Михаил П. Лазарев (1788-1851)
След това множество мореплаватели и пътешественици плават и изследват крайбрежията на континента. В началото на XX  век започват и опитите да се навлезе във вътрешността на ледената земя и да се достигне Южния полюс. Опитът на Шекълтън бил неуспешен. След това почти едновременно към полюса се отправят две експедиции - норвежка и английска. Норвежците, начело с Руал Амундсен на 14 декември 1911 г., с шейни теглени от кучета, достигат първи Южния полюс. Англичаните, водени от Роберт Скот, пристигат там значително по-късно, но в обратния път загиват от студ.  През целия XX учени от различни страни и с различни специалности изучават ледения континент. Създават се множество постоянни научни станции. На остров Ливингстън, край Антарктида, е изградена българска научна станция. 
            През 1959 г. е подписан Антарктическия договор. Според него континентът е неутрална територия и държавите съвместно го изследват.


Запомнете: Антарктида е най-южно разположения континент на Земята, простираща се около Южния полюс, ограден от Южната полярна окръжност. Разположен е изцяло в Южното полукълбо, но според Нулевия меридиан е и в Източното и в Западното полукълбо. От всички страни е ограден от морета и океани – Тихи, Атлантически и Индийски. Бреговата му линия е слабо разчленена. По големина, с неговите 14 млн. кв.км., е на пето място сред континентите. Открит е от Ф. Белингсхаузен и М. Лазарев през 1820 г, а Южният полюс пръв е достигнал Руал Амундсен.  


Интересно
Западното ветрово течение
Около Антарктида, в южните части на трите океана се движи най-мощното на Земята океанско течение. Огромно количество студена вода се движи от запад на Изток с голяма скорост и предизвиква огромни океански вълни. В него често плават ледените планини (айсберги), откъснали се от ледниците на Антарктида.

Понятия: географско положение на континент, Южна полярна окръжност, Южен полюс, брегова линия на континент, айсберг, шелфов ледник, проток Дрейк, Антарктически полуостров.  

Въпроси и задачи: 
1. По картата в атласа изчислете разстоянието от Южния полюс до най-северната точка, намираща се на Антарктическия п-в и бреговете на протока Дрейк.
2. По картата в атласа определете в кое полукълбо се намира Антарктическия полуостров.
3. Ако мислено си представите, че сте на Южния полюс и тръгвате към брега на някой от океаните, определете в каква главна посока на света ще се движите.
 4. Между Антарктида и кой друг континент е най-широкият на Земята проток?

Няма коментари:

Публикуване на коментар