понеделник, 5 декември 2016 г.

Природата на Антарктида

            Антарктида се отличава съществено по своите природни условия от останалите континенти. Почти цялата му повърхност е покрита от лед. Това променя вида на земната повърхност, прави климата леден, определя липсата на почви и незначителното развитие на растенията и животните. А всичко посочено го прави непригоден за живот на хората.

            Особености на релефа на Антарктида
            Антарктида е част от някогашния стар континент в Южното полукълбо – Гондвана. Преди около 130 млн. години тази част на сушата се откъсва от този континент и се премества на юг от Африка и заема земите около Южния полюс. Скалите, от които е изградена Антарктида са стари,    почти същите по възраст и състав на тези в Африка, Австралия, Южна Америка, Южна Азия. Само в западните части има по-млади скали. Част от земните пластове са нагънати и са образувани Трансантарктическите планини. Над ледената повърхност се издигат само отделни планини. Но под нея има понижения, стари долини и низини. Общо земната повърхност (с леда над нея) прави континента с много голяма средна надморска височина (2040 м.), най-високият от всички континенти. Но без леда средната надморска височина е около 410 м. или малко по-голяма от тази на Европа. Само незначителна част (около 0.5%) не е покрита от лед. Дебелината на ледената покривка е твърде различна, но средно е 1720 м, но максималната надхвърля 4000 м. Под леда има планини, плата, долини и низини. Част от низините, намиращи се под леда са и под морското равнище.  При нагъването на земните пластове на някои места по пукнатините до земната повърхност достига магма, която се разлива от под името лава. Там сега има вулкани. Най-високият връх на Антарктида е връх Винсън (4892 м) в планинския масив Елсуърт.
Антарктида без ледената покривка
Антарктида без ледената покривка

            По своя релеф Антарктида се поделя на източна и западна. Източна Антарктида включва и централните части на континента. Крайбрежните земи са предимно планински, а останалите са предимно с платовиден релеф. Западна Антарктида е с по-млади форми на земната повърхност, включително и с наличието на вулкани. В нея е и Антарктическия полуостров.

            Полезни изкопаеми
            Полезните изкопаеми в континента са образувани в далечното минало, преди повече от 100 млн. години. В Източна Антарктида има големи находища на въглища, а в Западна Антарктида предимно железни и други руди. В плитките части на крайбрежните морета са открити находища на нефт и природен газ.

            Климат на Антарктида
            Антарктида има най-студения климат на нашата Земя. Там е целогодишен студ и мраз, ниски, отрицателни температури на въздуха. Има едни годишен сезон – само зима. Този суров климат е полярен, понеже се дължи на разположението около Южния полюс, където Слънцето слабо нагрява земната повърхност и тя получава недостатъчна топлина. В Антарктида Слънцето може да не изгрява в продължение на много денонощия и съответно да не залязва. Поради това дните и нощите се сливат. А на самия полюс Слънцето грее непрекъснато около половин година и не грее същото толкова време. През студеното полугодие (март-септември) има полярна нощ (множество денонощия без ден), а през топлото полугодие (септември-март) – полярен ден (множество денонощия без нощ). Това предопределя целогодишното наличие на лед и сняг, на ниски отрицателни температури. Поради това въздушните маси са тежки, а атмосферното налягане е целогодишно много високо и въздухът се движи от центъра на континента към крайбрежията.  Влиянието на океаните и моретата е по-слабо поради наличието на шелфовите ледници и планини по крайбрежията. А голямата надморска височина допълнително води до понижаване на температурите и те стават много ниски.
            Температурите на въздуха са целогодишно отрицателни. В континента, в станция „Восток“ е измерена най-ниската температура на нашата планета -89.2° по Целзий. Средните температури през зимата (юни, юли, август) са около -60°С, а през лятото (декември, януари и февруари) са около -25°С.
            Валежите са ограничени по количество. Те общо за годината са около 200 мм, в централните части са около 100 мм. Поради отрицателните температури вали почти изключително само сняг, който покрива цялата земна повърхност. Само по бреговете на моретата много рядко вали студен дъжд.   
            Ветровете са с посока от центъра на континента към бреговете на океаните порази много студения и тежък въздух, формиращ високо атмосферно налягане. Тяхната скорост е много голяма, често преминават в урагани. Те са много студени, ледени бурни ветрове.

            Водно богатство на континента
             В Антарктида има огромни запаси на прясна вода, но тя е във вид на лед. В нея са около 90% от запасите на лед на Земята. Водата е в твърдо състояние, във вид на лед. Но този лед не се образува от замръзване на вода, а от уплътняване и преобразуване на сняг. Ледът се движи (тече с малка скорост) от центъра на континента към оградните морета. Постоянно течащи реки няма. Само през полярния ден по крайбрежията от ограниченото топене на снега и леда се образуват временни къси и малки реки. Под леда обаче в последните десетилетия учените откриха езера. Ледената покривка на Антарктида се състои от множество ледници. Те текат към океаните с различна скорост. Най-голям е ледникът Ламбърт в Източна Антарктида. Дължината (470 км) му е почти колкото разстоянието от София до Варна, а ширината му е от 30 до 120 км. Движи се със средногодишна скорост от около 1000 м.

            Организмов свят
Пингвини на антарктическото крайбрежие
Пингвини на антарктическото
крайбрежие
            Съществуването на организмите е свързано с наличието на вода, топлина и светлина и храна. Тези съставки в Антарктида са крайно ограничени. Поради това в този континент е беден на организми. Те се срещат само по крайбрежията и в крайбрежните води на моретата и океаните. Растенията са представени от лишеи и мъхове, а в морските води край брега и от водорасли. Само в някои от островите и Антарктическия полуостров растат студоустойчиви треви. Животните са представени предимно от морски обитатели и от птици. Сред най-едрите и често срещани крайбрежни обитатели са едрите китове, тюлени, делфини, както и редките екземпляри на колосалния калмар. Моретата са богати на риба. Но крайбрежията на Антарктида са най-известни с птиците – буревестници, албатроси и други. Но най-впечатляващи са пингвините с техните 17 вида и най-едрият от тях – императорския пингвин.

            Поради много суровите природни условия континентът не е населен. На него през годината има обитатели, които работят в изследователските станции. Те изучават времето, снега, леда, търсят полезни изкопаеми и т.н. Но след 6 месеца или една година са сменяни от други изследователи. Антарктида е единственият континент без постоянно население и селища.

Запомнете: Природата на Антарктида е много сурова и непригодна за постоянен живот на хората. Земната повърхност е неравна, но е покрита с дебела ледена покривка на места до 4000 м. Ледниците бавно текат към бреговете. Има добри находища на въглища и руди. Климатът е мразовит, с целогодишно много ниски температури. Тук са измерени най-ниските температури в света. Валежите са малко,у но са почти изключително само от сняг, който не се топи, а бавно се превръща в лед. Ветровете са много силни и духат от центъра към краищата на континента. Почти няма реки и повърхностно течащи води. Организмовият свят (растения и животни) е много беден и съсредоточен предимно във водите на океаните и бреговете на континента.

Знаете ли, че ... 
  • Абсолютната минимална (възможно най-ниската) температура, не само в Антарктида, но и на Земята, е измерена в руската изследователска станция „Восток“ (78°28' ю.ш., 106°48' и.д.) в Източна Антарктида. На 21 юли 1983 г. термометрите показали -89.2° С.  
  • Вулканът „Еребус“ се намира на остров Рос. Това е постоянно изригващ вулкан с надморска височина от 3794 м. В дъното на неговия кратер има постоянно езеро от лава. Вулканът е открит от полярника Джеймс Кларк Рос на 28 януари 1841 г., а за пръв път човек (Шекълтън) се изкачва на неговия кратер през 1908 г. Кръстен е на името на единия от корабите на Джеймс Рос – Еребус (името на древногръцкия бог Ереб).
  • На Южния полюс е създадена научно-изследователска станция „Амундсен-Скот“. Тя се намира на 2835 м надморска височина. Построена е от САЩ през 1956 г. В нея работят множество учени-изследователи на ледения континент. Достъпна е и за ограничен брой туристи, посещаващи Южния полюс.  
Понятия: вулкан, ледник, полюс на студа, 

Въпроси и задачи: 
1. Ако сравните температурите, валежите и ветровете на Антарктида с тези при нас, на кой годишен сезон те са най-подходящи? 
2. Защо в Антарктида има само полярен климат)?
3. В каква посока духат силните антарктически ветрове?
4. Частите от ледниците, откъснали се и плаващи в океаните се наричат?


Запомнете: Антарктида е част от стара земна суша. В нея земната повърхност е неравна – с планини, плата, низини, долини, но те са покрити от дебел леден пласт. Климатът е ледено студен, с температури целогодишно под нулата, валежите са много малко, но са само от сняг, който не се топи, а се превръща в лед. Ветровете са много силни, ледено студени. Няма постоянно течащи реки. Растителният и животински свят е беден, ограничено развит само по крайбрежията. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар