четвъртък, 8 декември 2016 г.

Пети клас: Годишен преговор

През учебната година научихте каква е Земята, какъв е нейният природен облик, какви хора живеят на нея, какви стопански дейности извършват и в какви държави живеят. Запознахте се с два от континентите. По същество получите начални географски знания. Годишният преговор ще позволи да разберете какво и колко знаете, какво ви липсва и трябва допълнително да усвоите. 

Земята като планета 
Вече сте учили за строежа на Земята, нейните движения и последиците от тях. Трябва да можете да отговорите на следните въпроси: 
 1. Част от коя звездна система е Земята ? 
 2. Каква е формата и какви са размерите на Земята? 
 3. Какъв е строежът на Земята? 
 4. Какви движения извършва Земята и какви са последиците от тях? 
 5. Какво представлява календарът и с кой календар си служим? 
 6. Кои са посоките на света и как можеш да се ориентираш в непозната местност? 
 7. Какво представлява мащабът и за какво се използва той? 
 8. Какво представлява географската карта и как се ползва тя? 
Природен облик на Земята 
Вече знаете кои са природните компоненти и каква е взаимовръзката между тях. За да разберете как сте овладели учебния материал, направете следното: 
 1. Направете характеристика на най-близката до вашето населено място планина. 
 2. Определете какъв е климатът в родното ви място. 
 3. Изучете близката река и определете какво е характерно за нея. 
 4. С помощта на по-възрастните от вас научете какви са почвите в областта, в която живеете и какви земеделски култури се отглеждат на тях. 
 5. Характеризирайте природния пейзаж, в който живеете.
 6. Определете с какви природни ресурси разполага областта, в която живеете. 
 7. Характеризирайте екологичните проблеми в родния си край. 
Население, икономика и политическа карта на света 
Вече знаете какви хора населяват нашата планета, какви стопански дейности извършват и в какви държави живеят. За пръв път срещнахте редица нови понятия. За да разберете дали ги знаете, попълнете следната таблица:

  №  
определение
     понятие     
 1.
 Съвкупността от всички хора, които живеят на Земята
 или на част от нейната повърхност.
 2.
 Голяма група от хора, които имат общ произход, общо
 развитие, еднакви или сходни физически белези, които
 се предават по наследство
 3.
 Преселването на хора от една държава в друга държава
 4.
 Населено място, в което хората са заети предимно с
 неземеделски дейност - индустрия, търговия, транспорт,
 култура, образование и др.
 5.
 Съвкупността от всички стопански дейности, специално
 изградените сгради за тяхното извършване, инструментите,
 машините и хората, които са заети в нея
 6.
 Стопански фирми и предприятия, които извършват еднородна
 дейност, произвеждат еднородна продукция или услуги
 7.
 Отрасъл на стопанството, обединяващ предприятия, фирми и
 стопански дейности за добив на суровини, тяхната преработка
 и производството на нови изделия 
 8.
 Отрасъл на стопанството, който включва стопански дейности за
 отглеждане на културни растения и домашни животни

Африка и Антарктида 
По-голямата част от континента Африка е изследвана след Великите географски открития, а Антарктида през XIX и XX век. Попълнете в таблицата имената на откривателите и изследователите.


   № 
Откритие и изследване
име на откривателя или изследователя
 1. Откриване на континента Антарктида
 2. Откриването на водопада Виктория
 3. Откриване на изворите на реките Конго и Нил и  вододела между тях
 4. Заобикаляне от юг на Африка

Вече знаете, че континентът Африка е вторият по големина в света. В таблицата са посочени крайните точки на Африка. Срещу тях напишете местоположението спрямо главните посоки на света.

  №     име на крайната точка      посока на света   
 1. Иглен нос
 2. Алмади
 3. Рас Хафун
 4. Рас ел Абиад

Африка и Антарктида има разнообразни земеповърхни форми и водни обекти. В таблицата срещу името на обекта напишете какъв вид е той - планина, низина, вулкан, река, езеро и др.

  №     име на обекта      вид на обекта   
 1. Сахара
 2. Еребус
 3. Килиманджаро
 4. Виктория
 5. Замбези
 6. Чад
 7. Ухуру
 8. Нил

За да се характеризира климатът на Африка, трябва да се знаят факторите, които му влияят и го формират, характеристиките на неговите елементи. Отговорете на следните въпроси. 
 1. Кои въздушни маси влияят на климата на Африка? 
 2. Кои океански течения влияят на климата на Африка? 
 3. От каква посока духат пасатите? 
 4. В кой район на Африка падат най-много валежи? 
 5. Защо Африка се нарича горещ континент? 
 6. Защо Антактида се нарича леденият континент?
 7. Къде и колко е най-ниската измерена на Земята температура на въздуха?
Населението, стопанството и политическата карта на Африка имат своите особености. За да откриете част от тях, отговорете на следните въпроси:
 1. Населението от коя основна човешка раса преобладава в Африка? 
 2. Коя древна африканска култура е най-известна и предизвиква най-голям интерес у туристи? 
 3. Кой отрасъл преобладава в стопанството на Африка? 
 4. Какво е най-характерно за промишлеността на Африка?
 5. Кои са най-големите по територия държави в Африка? 
 6. Кои са най-многолюдните държави в Африка?
 7. Защо в Антарктида няма постоянни селища и население?

Няма коментари:

Публикуване на коментар