събота, 12 ноември 2016 г.

Отговори на тест Африка

1. Коя е най-източната точка на континента Африка?  
г. нос Рас Хафун. 

2. Африка е на най-малко разстояние до Европа в района на: 
г. Гибралтарски проток. 

3. По своята площ континентът Африка се нарежда на: 
б. второ място;

4. Бреговете на Африка в повечето случаи са: 
а. стръмни и скалисти; 

5. Най-големият остров, разглеждан с континента Африка - Мадагаскар е разположен в: 
б. Индийски океан; 

6. Водопадът Виктория е открит от: 
б. Дейвид Ливингстън; 

7. Кой от посочените изследователи на Африка е достигнал и плавал по река Нигер? 
в. Мунго Парк; 

8. По надморска височина сред континентите на света Африка се нарежда на: 
в. трето място;  

9. Най-високият връх в Африка Ухуру (5 895 м) се намира в планината: 
г. Килиманджаро. 

10. Старият праконтинент, от който се е образувала Африка, се е наричал: 
б. Гондвана;  

11. Ниска Африка обхваща: 
а. северните и западните части на континента; 

12. Най-много нефт и природен газ в Африка има в:
г. Северна Африка. 

13. В Африка значими находища на железни руди има в: 
б. Атласките планини;  

14. Най-общо климатът на Африка може да бъде определен като: 
а. горещ; 

15. Върху климата на Северна Африка и за образуването на пустинята Сахара най-силно влияние има: 
б. Североизточният пасат; 

16. За образуването на пустинята Намиб силно влияние оказва морското течение: 
а. Бенгелско; 

17. Най-много валежи в Африка има в районите на:  
г. Екватора. 

18. В районите на Екватора има безветрие защото: 
а. въздухът се затопля и издига във височина; 

19. Най-пълноводната река в Африка е: 
в. Конго; 

20. Най-голямото по площ езеро в Африка е:  
г. Виктория. 

21. За кой природен пейзаж в Африка са характерни минималните валежи (под 200 мм/кв. м)? 
б. пустини и полупустини;  

22. За кой природен пейзаж в Африка е характерна буйната влажна вечнозелена етажирана гора? 
а. екваториална гора;

23. По брой на населението континентът Африка общо в света се нарежда на: 
б. второ място; 

24. Кой от посочените райони на Африка е най-гъсто населен? 
в. делтата и долината на река Нил;  

25. Една от посочените групи е преселено население. Това са: 
г. бури. 

26. Най-силно развит стопански отрасъл в Африка е: 
б. земеделие; 

27. Континентът Африка е най-големият производител в света на една от посочените земеделски култури. Коя е тя? 
в. какао; 

28. Най-големи залежи и най-голям добив на злато в Африка има в един от изброените райони. Кой е той? 
г. Южна Африка. 

29. В Африка има различни по големина държави. Сред тях най-голямата по площ е: 
б. Судан; 

30. В стопанско отношение най-развитата африканска държава е: 
б. ЮАР; 

Няма коментари:

Публикуване на коментар