събота, 12 ноември 2016 г.

Африка. Земеповърхни форми и полезни изкопаеми

След като е определено географското положение на континента, трябва да се знае каква е неговата повърхност и какви полезни за човека вещества се намират на нея или под нея. 

Обща характеристика на земеповърхните форми 
Повърхността на Африка е разнообразна. Преобладават високите форми - планини, възвишения и плата. Низините са значително по-малко и се намират обикновено край брега на океаните и моретата. В Африка има и големи котловини като Конгоанската, на езерото Чад и на Калахари. Високите части са характерни за северозападните, източните и южните части на Африка. 

Пустинята Намиб
Пустинята Намиб
Средната надморска височина е 750 м и по този показател континентът е на трето място след Антарктида и Азия. Най-високата точка е връх Ухуру - 5895 м в планината Килиманджаро в Източна Африка. Много високи са още планините Кения и Рувензори. Около 23% от площта на Африка са планини с височина над 1000 м. Най-ниската точка в Африка е Асалската депресия (150 м под морското равнище). Другата известна депресия е Катара (133 м) в Либийската пустиня. 

Характерни за Африка са пустините. В Северна Африка е разположена най-голямата пустиня на света - Сахара. В южната част са пустините Намиб и Калахари. 

В Африка има и много вулкани. Сред най-известните е Камерун с височина 4070 м. Други действащи вулкани има между езерото Киву и Уганда, край Червено море, на Канарските острови, остров Мадейра и Нирагонго. 

Ахагар, Сахара
Ахагар, Сахара
Произход на континента и развитие на земеповърхните форми 
В далечното минало в Южното полукълбо съществувал един праконтинент (много голям стар континент), наречен Гондвана. Преди повече от 200 млн. години той се разкъсва на отделни самостоятелни стабилни части, наречени платформи. На запад се отделя Южна Америка, на изток Австралия, на североизток - полуостровите Индустан и Арабски. На юг се отделя Антарктида. Останалата част е Африка. Тази част на Африка е изградена от много стари и здрави скали с възраст около 3 млрд. години. На местата с по-ясно изразено потъване се образуват големи котловини, а с издигане - планини, възвишения и плата. Значително по-късно земните пластове в Източна Африка се разкъсват. Край тази зона се образуват дълбоки ровове и големи езера, а в съседство с тях - вулкани и планини. Преди около 70 млн. години земните пластове край северозападните и югоизточните части на континента се нагънали и се образували Атласките и Драконовите планини. 

Пустинята Сахара
Пустинята Сахара
От това време и до днес протичат и външните земни процеси, които преобразуват и изменят земеповърхните форми. Оформят се съвременните речни долини, заоблени възвишения и планини, пустини и др. В зависимост от строежа и земеповърхните форми Африка се поделя на Ниска Африка и Висока Африка. 

Ниска Африка 
Тя обхваща северните и западните части на континента. Има по-малка надморска височина. В нея изобилстват низини, котловини, ниски плата, възвишения, речни долини. Дели се на Северна и Средна Африка. 

Долината на р. Нил
Долината на р. Нил
Северна Африка обхваща Атласките планини, Сахара и Судан. Атласките планини заемат най-северозападните части на континента и са младонагънати. Най-голяма площ (8.6 млн. кв. км) от Ниска Африка заема пустинята Сахара. Простира се между Атлантическия океан на запад и Червено море на изток. Областта Судан е разположена на юг от Сахара и в нея има котловини - на река Нигер, на езерото Чад и на река Нил. 

Средна Африка включва земите покрай Гвинейския залив, южно от Судан. Тук е разположена голямата Конгоанска котловина. През нея преминават река Конго и множество нейни притоци. 

Връх Ухуру
Връх Ухуру
Висока Африка 
Заема южните и източни части на континента. В нея преобладават планините. Поделя се на Източна и Южна Африка. 

Източна Африка обхваща земите източно от средното течение на река Нил, източно от Конгоанска котловина и северно от река Замбези. В нея се намират Етиопската и Източноафриканската планинска земя. Тук е разположена най-високата планина - Килиманджаро. 

Южна Африка се намира на юг от Конгоанската котловина и река Замбези. В нея се включват пустините Калахари и Намиб, Драконовите планини (3482 м), Анголският планински масив и Мозамбикската низина. В Драконовите планини се намира най-високият водопад в Африка - Тугела (948 м). 

Характеристика на планина 
Характеристика на планина се прави като се отговори последователно на следните въпроси: 
 1. Името на планината и къде е разположена (къде се намира), какво е нейното географско положение? 
 2. Каква е нейната форма: масив, верига, дъговидна и др. При верижните планини - каква е посоката на простиране? 
 3. Какви са размерите на планината - дължина, ширина, площ, височина? 
 4. Кога и как е създадена (млада или стара) и по какъв начин - издигане или нагъване?
 5. От какви скали е изградена? 
 6. Какви са нейните ридове, била, върхове, склонове и подножия? 
 7. Какви реки извират от нея и какви езера има? 
 8. Какви са растителността и животинският свят в планината? 
 9. Какво значение за човека има планината? 
Полезни изкопаеми 
Африка е богата на полезни изкопаеми. По запаси на редица от тях тя е на първо място в света - злато, диаманти, фосфорити и др. 

В Африка има добри находища на горивни полезни изкопаеми. Находища на въглища има в Южна Африка, Атласките планини и др. Големи находища на нефт и природен газ има в пустинята Сахара и гвинейското крайбрежие. 

Африка е много богата и на рудни полезни изкопаеми. Това са вещества, в които се съдържат метали и се използват за извличането им. Находища на железни руди има в Атласките планини и в Горногвинейските планини. Находища на боксити (алуминиева руда) има в Горногвинейските планини. Находищата на медни и оловно-цинкови руди има в южната част на басейна на река Конго. Най-значимите залежи на злато в света са в Южна Африка. 

Нерудните полезни изкопаеми са природни тела, в които не се съдържат метали и не могат да горят. В Африка световна известност имат находищата на диаманти в ЮАР, Намибия и Ангола. Находища на фосфорити има в Атласките планини, а на графит и слюда - на остров Мадагаскар. 

Полезните изкопаеми в Африка имат важно стопанско значение. Африка изнася злато, диаманти, нефт, фосфорити, железни руди, боксити, черни въглища и др 

Запомнете: В Африка преобладават високите земеповърхни форми. Средната надморска височина е 750 м. Най-високата точка е връх Ухуру в планината Килиманджаро — 5 895 м. Континентът се е образувал при разпадането на Гондвана. В него има много вулкани и пустинни земи. Той се поделя на Ниска и Висока Африка. Континентът е много богат на полезни изкопаеми - злато (в ЮАР), железни руди, медни руди, боксити, нефт и природен газ, диаманти и др. 

Знаете ли, че ... 
 • Най-дълбоката пещера в Африка се намира в Алжир. Тя се нарича Анноу Ифлис и има дълбочина 1 077 м. 
 • Най-високият действащ вулкан в Африка е Меру. Той е разположен западно от най-високата планина Килиманджаро и има височина 4 565 м. 
 • Името на планината Килиманджаро на местния език означава Връх на бога на студа, а най-високият връх на планината - Ухуру (5 895 м) се превежда като Връх на свободата.
Понятия: праконтинент, платформа, горивни полезни изкопаеми, рудни полезни изкопаеми, нерудни полезни изкопаеми. 

Въпроси и задачи: 
1. Коя е най-високата планина в Африка? 
2. На колко природни части се поделя Африка? 
3. Като използвате картата на Африка запишете в тетрадките си какви полезни изкопаеми се срещат предимно в Северна Африка и какви - предимно в Южна Африка? 
4. Намерете на картата най-високия водопад в Африка. В коя планина се намира и каква е неговата височина? 
5. Направете характеристика на планините Килиманджаро, Атласки планини, Драконови планини по посочения начин като използвате картата (или атласа), учебника и допълнителна географска литература.

Няма коментари:

Публикуване на коментар