събота, 12 ноември 2016 г.

Географско положение, големина и брегова линия на Африка

Името на континента Африка е от латински произход и означава "безмразова страна". По форма прилича на неправилен триъгълник. Северната част е значително по-широка от южната

Географско положение 
АфрикаКонтинентът Африка е разположен почти по равно от двете страни на Екватора. Свързан е с континента Азия и е в непосредствена близост до континента Европа в района на Гибралтарския проток. Разположен е между два от океаните - Атлантически на запад и Индийски на изток. На юг двата океана се свързват. Средиземно море го отделя от Европа, а Червено море - от Азия (Арабския полуостров). 

Най-северната точка на Африка е нос Рас ел Абиад (37°20' с. ш., 9°44' и. д.), разположен на брега на Средиземно море. На юг крайната му точка е Иглен нос (34°52' ю. ш., 20°0' и. д.). Най-западната му точка е нос Алмади (14°41' с. ш., 17°33' з. д.). На изток крайната точка на континента е нос Рас Хафун (11°48' с. ш., 5Г23' и. д.). 

Тези крайни точки определят географското положение на Африка в Северното и в Южното полукълбо. Спрямо Гринуичкия (Нулевия) меридиан по-голямата част на континента е разположена в Източното, а по-малката част в Западното полукълбо. Континентът се пресича от Екватора, Гринуичкия меридиан и двете тропични окръжности - Северната тропична окръжност (Тропик на Рака) и Южната тропична окръжност (Тропик на Козирога). По-голямата част от територията на Африка е разположена между двете тропични окръжности и поради това той попада в горещия пояс. Африка е единственият континент, през който преминават двете тропични окръжности. 

Това географско положение почти поравно от двете страни на Екватора предопределя и климатичните пояси в континента. Африка попада в горещия пояс на Земята. Важно значение за транспортните връзки имат Гибралтарският проток, Средиземно море и Суецкият канал за превозите от Европа за Индийския океан, и Южна и Югоизточна Азия. 

Граници. Северната граница на Африка е със Средиземно море. Гибралтарският и Туниският проток са местата, където Европа е най-близо до Африка. На североизток Африка граничи с континента Азия чрез малка (тясна) сушева връзка при Синайския провлак. В района му през XIX век (1869 г.) е прокопан Суецкият канал. На североизток Африка е отделена от Азия от топлото Червено море и протока Баб ел Мандеб. Западната граница е с Атлантическия океан. Започва от Гибралтарския проток и завършва при Иглен нос в най-южната част на Африка, където се свързват двата океана. Източната граница е Индийският океан. 

Големина 
Континентът Африка, заедно с прилежащите му острови, има площ от 30.3 млн. кв. км. Той е на второ място след континента Азия. Дължината му от север на юг е почти 8 000 км, а от запад на изток - около 7 500 км. По-голямата част от територията на Африка е разположена в Северното полукълбо, поради по-голямата ширина в района на Северната тропична окръжност. 

Брегова линия 
Почти цяла Африка е заобиколена от океани и морета. Част от островите в тях се разглеждат заедно с континента. Като цяло бреговата линия е слабо разчленена. Тя има обща дължина около 30 500 км. В повечето случаи бреговете са стръмни и скалисти. Нисък е само брегът по Мозамбикското крайбрежие и някои райони на Гвинейския залив. С изключение на Гвинейския залив няма други големи заливи. Най-големият полуостров е Сомалия, разположен между Индийския океан и Аденския залив. В Средиземно море е разположен полуостров Барка. 

Към континента се отнасят и множество острови. В Атлантическия океан са разположени Канарските острови, островите Зелени нос (Кабо Верде), Мадейра, Света Елена и други. В Индийския океан е разположен най-големият остров - Мадагаскар. Той има площ от 590 000 кв. км и е четвърти площ на нашата планета. Отделен е от континента чрез широкия около 400 км Мозамбикски проток. Други по-значими и известни острови в Индийския океан са Занзибар, Сокотра, Коморските острови, Сейшелските острови и други. 

Запомнете: Африка е част от Стария свят, разположена от двете страни на екватора. През нея преминават Екваторът, Северната и Южната тропична окръжност и Нулевият меридиан. Части от Африка попадат в Северното, Южното, Източното и Западното полукълбо. Тя има малка сушева връзка с Азия при Суецкия канал. Бреговете на Африка се мият от водите на Атлантическия океан, Средиземно море, Червено море и Индийския океан. Неговата площ е 30.3 млн. кв. км. Бреговата му линия е слабо разчленена. 

Интересно
Суецкият канал 
Суецкият канал свързва Средиземно и Червено море. Той има дължина от 161 км, а ширината му е променлива от 120 до 318 метра. Дълбочината му е около 18 метра. Строен е в продължение на 11 години от египетски селяни ръчно. Корабите преминават за 11-12 часа и съкращават пътя от Европа за Южна Азия с няколко хиляди мили. През него не могат да преминават само най-големите танкери. Входните му пристанища са Порт-Саид на Средиземно море и Порт-Тауфик на Червено море. При преминаване по канала корабите плащат такса. 

Понятия: географско положение на континент, тропик на Рака, тропик на Козирога, брегова линия на континент. 

Въпроси и задачи: 
1. По картата в атласа изчислете дължината на Екватора и Гринуичкия меридиан, преминаващи през Африка. 
2. По картата в атласа измерете разстоянието: между най-западната и най-източната точка на континента; между най-северната и най-южната точка на континента. 
3. По картата в атласа направете мислено пътешествие по река Конго. 
4. В кой океан е разположен остров Мадагаскар?

1 коментар: