сряда, 9 ноември 2016 г.

Държава и държавно устройство

Хората на нашата планета живеят обединени в държави, които се намират в определени отношения и връзки помежду си. Подчиняват се на правилата на съответната държава. 

Същност на държавата 
Държавата е форма на организация на живот на хората в строго определена територия, отделена от други територии и притежаваща собствено управление. Държавната територия обхваща част от земната повърхност, като включва области от сушата, вътрешните води, част от водите на крайбрежните морета и океани и въздушното пространство над самата нея. Тя се разграничава от другите държави на определено място, което се нарича държавна граница. Последната представлява линия върху сушевата и водната повърхност, която обозначава пределите, мястото, докъдето се простира държавата. 

Всяка държава има и свой главен град. В него са разположени народното събрание (парламентът), президентството, правителството, министерствата, върховният съд и т. н. Той се нарича столица - административен, политически, икономически, културен и друг център на страната. 

Национален флаг на Република България
Национален флаг на
Република България
Държавата има общи правила за поведението на гражданите и за работата на държавните органи. Те са записани в конституцията и законите. За да могат хората да се разбират помежду си, отделните държави имат официален език. Някои страни имат по един, а други - и повече. Държавният език е задължителният за воденето на документацията, съдебните дела, командването в армията, обучението на децата и други дейности. Официален език в България е българският. 

Държавни символи 
Държавите имат и свои символи - държавен герб, държавно знаме, държавен химн. 

Герб на република България
Герб на република България
В държавния герб са съчетани фигури и предмети, които имат символично значение и изразяват исторически традиции. Той се изобразява на печати, банкноти, фасади на правителствени сгради и др. Като изображения често се използват фигури на животни. Например, орелът е бил герб на Древна Персия, двуглавият орел - на Византия, а след това и на Русия. 

Държавният химн е тържествена песен по стихове, написани за прослава на държавата. 

Държавното знаме е символ на нейната независимост. То се поставя на държавни сгради, посолства и др. Българското национално знаме има три ивици - бяла, зелена и червена. Поради това то се нарича трикольор (трибагреник). 

Форми на държавно управление 
Формите на управление са два основни вида: република и монархия. 

Републиката е форма на управление, при която висшите държавни органи и лица се избират за определен срок. В България президентът се избира пряко от народа за срок от 5 години, депутатите в Народното събрание - за 4 години. В републиката правилата за управление на държавата и отношенията между хората произтичат от основния закон - конституцията. 

Монархията е форма на управление, при което главна роля има монархът (крал, цар, император, княз и др.). Властта му е пожизнена и се предава по наследство. При абсолютната монархия тя е неограничена. Когато властта на монарха е ограничена от конституция, формата на управление е конституционна монархия. Държави с такава форма на управление са Великобритания, Испания, Швеция и др. 

Държавно устройство 
Национални флагове
Национални флагове
Държавите имат и различно вътрешно устройство. Поделят се на унитарни и федерални. Когато в държавната територия няма обособени части със самоуправление, държавата е единна, унитарна. В нея има единно държавно управление и само общи закони. Унитарни държави са България, Гърция, Румъния, Полша и др. 

Другият вид е федералната държава. В нея са обединени самостоятелни самоуправляващи се части, които обикновено имат свои конституции и закони. Тези части в различните държави носят различни имена - провинции (в Германия), кантони (в Швейцария), автономни републики (в Русия), щати (в САЩ, Мексико и др.) 

Държавна власт 
В демократичните държави властта се реализира от три самостоятелни власти: законодателна, изпълнителна и съдебна. Законодателната власт се упражнява от народно събрание (парламент). То приема, променя, отменя законите, приема и променя конституцията и избира правителството. Изпълнителната власт се упражнява от правителството на страната. Съдебната власт е призвана да разрешава всички спорове между гражданите, да открива и наказва действията, противоречащи на законите в държавата. 

Запомнете: Държавата е форма на организация на живота на хората в определена територия и в определени граници. Държавната територия, държавните граници и собствените държавни органи за управление са присъщи на всяка държава. Тя има Конституция (основен закон) и закони. Държавите притежават свои символи - знаме, герб и химн. По форма на управление държавите са републики и монархии. По устройство те са унитарни и федерални. В държавната власт има разделение на законодателна, изпълнителна и съдебна власт. 

Знаете ли, че... 
Ватикана е миниатюрна държавица, заемаща един малък квартал в град Рим. Тя се управлява от главата на римокатолическата църква - Папата. Той упражнява законодателната, изпълнителната и съдебната власт. 

Основни понятия: държава, държавна територия, държавна граница, държавен герб, държавно знаме, държавен химн, държавно устройство, форма на управление, република, монархия, абсолютна монархия, конституционна монархия. 

Въпроси и задачи: 
1. Какво представлява държавата? 
2. Кое разграничава териториите на съседните държави? 
3. Какво е характерно за републиката? 
4. Какво е характерно за монархията? 
5. Коя държава е федерална?

Няма коментари:

Публикуване на коментар