понеделник, 17 октомври 2016 г.

Континенти и острови

Площта на Земята е 510 млн. кв. км. Сушата обхваща малка част от нея (29%), но е много разнообразна. Тя е заобиколена от вода и се състои от континенти и острови. В Северното полукълбо сушата е почти два пъти повече отколкото в Южното. 

Континенти 
Континентите на Земята
Континентите
на Земята
Най-големите части на сушата, които са заобиколени с вода (океани и морета), се наричат континенти. На Земята има 7 континента - Европа, Азия, Северна Америка, Южна Америка, Австралия и Антарктида. Някои от континентите са заградени от всички страни с вода - Антарктида, Австралия. Други са свързани помежду си с тясна ивица суша. Само между Европа и Азия има по-голяма сушева връзка. Поради това ги разглеждат като един континент с името Евразия. 

Апенински полуостров
Апенински
полуостров
Континентите се образували след застиването на земната кора. Те са възникнали и се изменят под влиянието на вътрешните земни процеси, които са свързани с промените в температурата и налягането в земните недра. Тези процеси предизвикват различни движения - издигане, понижаване, нагъване, разкъсване на земните пластове. В резултат от действието на вътрешните земни процеси изригват вулкани, има земетресения, бавни потъвания и бавни издигания на сушата. Образуваните по такъв начин континенти и форми на земната повърхност се променят под действието на външните земни процеси - движението на океанската и морската вода, течащата вода и ледниците, вятърът, разрушаването на скалите и т. н. Външните земни процеси оформят външния облик на земната повърхност. 

Панамски провлак
Панамски провлак
Често пъти част от сушата се вдава моретата и океаните и те я ограждат от три страни. Тази част от сушата се нарича полуостров. Най-голям е Арабският полуостров, който се намира в континента Азия. Понякога тясна ивица от сушата разделя два водни басейна и свързва две части от сушата. Тя се нарича провлак. Такъв е Панамският провлак, който свързва двата континента Северна и Южна Америка и разделя Тихия океан и Карибско море. 

В Северното полукълбо се намират континентите Европа, Азия, Северна Америка и части от Южна Америка и Африка. В Южното полукълбо са разположени изцяло Австралия и Антарктида, по-голямата част от Южна Америка и част от Африка. 

Най-голям по площ е континентът Азия - 44 390 000 кв. км. Той е и най-високият континент със средна надморска височина 960 м и най-висока точка - връх Джомолунгма - 8 848 м. В Азия се намира и най-ниско разположената точка от земната повърхност - Мъртво море с 395 м под морското равнище. 

Континентите на Земята
Континентите на Земята
Повечето континенти са с неправилни очертания, но най-общо наподобяват триъгълник, с основа на север и връх на юг. Такава е формата на континентите Африка, Северна и Южна Америка и Евразия (Европа и Азия). 

Острови 
Остров Исландия
Остров Исландия
Остров се нарича част от сушата, заобиколена от всички страни с водите на океан, море, езеро или река. Островите имат по-малки размери от континентите. Голяма група от острови или острови, разположени на малко разстояние един до друг, се наричат архипелаг. Най- големият остров на Земята е Гренландия. Той има площ от 2 175 000 кв. км. Почти целият е зает от ледници. На второ място по големина е Нова Гвинея в Тихия океан, а на трето място остров Калимантан (Борнео). 

Коралов остров, Тихи океан
Коралов остров,
Тихи океан
Сейшелски острови
Сейшелски острови
В зависимост от своя произход островите се поделят на: континентални, вулканични, коралови. Континенталните острови са разположени край континентите. С такъв произход са най-големите острови на Земята - Гренландия, Калимантан, Мадагаскар и др. Вулканичните са образувани чрез застиване на лава. Такива са Исландия, Хавайските острови, Галапагоските острови и др. Кораловите са образувани в топлите морета и участъци от океани от варовитите скелети на малки животни, наречени корали. Често са с форма на пръстен и се наричат атоли. 

Запомнете: Земната повърхност се състои от вода и суша. Най-големите части от сушата, които са заобиколени от всички или от почти всички страни с вода, се наричат континенти. На Земята има 7 континента. По-малките части от сушата, заобиколени от всички страни от вода, са острови. Те биват континентални, вулканични, коралови.

Интересно
Какво говорят имената на континентите: 
Името Азия било наложено от древните гърци, които наричали така днешната Мала Азия. То произхожда от асировавилонската дума "ази" и означава изгрев.
Земите на юг от Средиземно море, т. е. Африка, древните народи наричали Либия. Името Африка било дадено от римляните през II век пр. н. е. по името на живеещите южно от Средиземно море афри.
Наименованието на континента Австралия е претърпяло много промени. Още Птолемей е предполагал, че в южната част на Земята има голяма неизвестна земя. Тази земя той нарекъл Тера Аустралис инкогнита, т. е. Неизвестната Южна земя. През 1778 година било предложено името Южен континент - Австралия.
Континентът Антарктида е наречен така от гръцките думи "анти" - против и "арксус" - мечка. Земите около Северния полюс се наричат Арктика, от арктус - мечка, т. е. свързват се със съзвездието Голяма мечка. Около Южния полюс това съзвездие не се вижда и поради обратното разположение спрямо Арктика континентът се нарича Антарктида.

Основни понятия: континент, остров, архипелаг, полуостров, провлак, континентални острови, вулканични острови, коралови острови

Въпроси и задачи:
1. България е разположена в континента Европа. Кои два други континента са близко до България?
2. Как се нарича част от сушата, която свързва континентите Северна и Южна Америка?
3. Кой от континентите на Земята е около 4 пъти по-малък по площ от най-големия континент?
4. От какво се образуват вулканичните острови?

Няма коментари:

Публикуване на коментар