вторник, 1 ноември 2016 г.

Брой и териториално разпределение на населението

Всекидневно се срещате c множество хора. Виждате, че те се различават един от друг. Всеки човек е неповторим. Съвкупността от всички хора, обитаващи цялата Земя или отделна част от нейната повърхност, се нарича население

Брой на населението на Земята 
Брой на населението в света
Брой на населението в света
Съвременните хора се появяват на Земята преди около 40 000 години. Те са обитавали Северна Африка, Западна Азия и Югоизточна Европа. Първоначално населението много бавно се е увеличавало. Голям брой хора умирали от глад, нещастия, епидемии и т. н. Преди 15 000 години по оценка на учените населението на Земята е било около 3 млн. души. В началото на Новата ера населението на Земята е било около 200-250 млн. В първите години на XIX век то достига 1 милиард. Увеличаването на производството и развитието на медицината създават много по-добри условия и възможности за живот и през 1999 г. населението на Земята надхвърля 6 милиарда. 

Териториално разпределение на населението 
Сян Ган (Хонконг), Китай
Сян Ган (Хонконг), Китай
Населението на Земята не е равномерно разпределено. На нашата планета има места, където не живеят постоянно хора. Това е Антарктида, в която няма постоянно население, но има много изследователски бази, включително и българска. Големи части от остров Гренландия, от пустините и високите планини са не обитаеми. Най-гъсто заселените части са плодородните низини, речните долини, голяма част от крайбрежната ивица на континентите. Човешката цивилизация първоначално се е развила в долините на големите реки - Нил, Тигър, Ефрат, Инд, Ганг, Хуанхъ. Морските крайбрежия са били най-напред заселени от древните египтяни, вавилонци, финикийци, гърци. 

Африканско село
Африканско село
Сега в света преобладаващата част от населението живее в места с надморска височина до 500 м. Много по-малко хора обитават високите планини. Изключение са град Мексико, вътрешните райони на планината Анди в Южна Америка, Тибет в Азия. 

Най-многолюден е континентът Азия, където е почти половината от цялото население на Земята - 3.8 милиарда души. На второ място е континентът Африка с 820 млн. 

Географска гъстота на населението 
Гъстота на населението
Гъстота на населението
На различни места живеят различен брой хора. За да се сравнява населението по брой, е необходимо да се определи някакво средно число на живеещите хора. Възприето е да се използва показателят брой на живеещите хора на един квадратен километър (кв. км). Той се получава като се раздели броят на населението на площта, която обитава, измерена в квадратни километри. Например, знаем че Македония има площ от 25 700 кв. км и 2 млн. души население. За да намерим гъстотата на населението, трябва да разделим броя му на площта или: 2 000 000 : 25 700 = 77.2. Средната гъстота на населението в Македония е 77.2 д/кв. км. 

Географската гъстота на населението е характеристика, която показва населеността на определена част от земната повърхност (територия). При запазване на една и съща площ тя се променя в зависимост от броя на населението, от неговото увеличаване или намаляване. 

По континенти най-гъсто е населена Азия - 86.0 д/ кв. км. Следва Европа със 67.0 д./кв. км. Най-малка е гъстотата на населението в континента Австралия. Освен по континенти гъстотата на населението е много различна и по държави. Някои от тях са твърде населени, а други - ненаселени. 

Запомнете: Съвременните хора се появяват на Земята преди около 40 000 години. Съвкупността от всички хора, обитаващи цялата Земя или отделна нейна част се нарича население. То надхвърля 6 милиарда души. Преобладаващата част от населението живее в местата с надморска височина до 500 метра. Слабо населени са пустините и полупустините, както и високите планини. Най-много хора живеят в Азия. Географската гъстота показва населеността на земната повърхност или част от нея. Определя се по средния брой жители на един квадратен километър.

Знаете ли, че...
  • Най-големият остров на Земята Гренландия има незначителен брой население - само 56 000 души, а гъстотата му е 0.03 д/кв. км.
  • Голяма гъстота на населението има в държавата Сингапур. Тя е разположена на 640 кв. км. площ на остров Сингапур. В нея живеят 3 050 000 души. Средната гъстота е 4765.6 д/кв. км. В Сингапур има китайци, малайци и хора от други народности.

Основни понятия: население, брой на населението, географска гъстота на населението

Въпроси и задачи: 1. Кои форми на земна повърхност са най-гъсто заселени?
2. В кой континент живее най-много население?
3. Какво наричаме гъстота на населението?
4. През 1998 г. Италия има население от 58 200 000 души, а площта ѝ е 301 000 кв. км. Каква е гъстотата на населението в Италия?
5. Определете броя на населението на Исландия, като знаете, че средната му гъстота е 2.64 д./кв. км, а площта и е 103 000 кв. км.

Няма коментари:

Публикуване на коментар