събота, 15 октомври 2016 г.

Обобщение: Планетата земя и нейното изобразяване

Урок за обобщение и преговор

Какво значи да обобщаваме? 
Вече научихте много неща за Земята: вътрешен строеж, географска обвивка и геосфери, движение на планетата около Слънцето, въртенето около оста й и т. н. Запознахте се и с различните видове изображения на Земята и земната повърхност и тяхното използване. Сега можете да отговаряте на въпросите: Защо?, По каква причина?, Кога?, Как става? и т. н. 

И най-важното - можете да направите обобщение. Да обобщавате означава да видите общото между отделните неща, връзката помежду им, зависимостите между тях. Обобщението се прави с цел: 
1. Да се извлече от изучавания материал най-главното, най-същественото; 
2. Да се затвърдят получените знания, като те се разгледат в тясна връзка и зависимост едни с други; 
3. Да се открият причините за съществуването на определени географски факти и явления, като се отговори на въпросите: Защо?, Кой влияе?, Как влияе?, Как се променя и т. н. 

Как да направим обобщението по темата "Планетата Земя"? 
1. Проучете внимателно всички уроци от учебника. Прегледайте своите записки в час и домашните упражнения. 
2. След като прочетете отделния урок, препишете в своята тетрадка това, което според вас е най-важното. Направете го по отделни части на урока. След това определете най- важното - това, което трябва добре да запомните. Запишете го в своята тетрадка. 

Например, по темата "Земята като планета": 
  • Земята е част от Слънчевата система, тя е една от планетите в нея. Земята е космическо тяло. 
  • Земята има само един спътник - Луната, който слабо влияе върху земята, но е причина за приливите и отливите в океаните. 
  • По своята форма Земята е кълбовидна. 
  • По своите размери Земята е голяма и не може цялата да бъде обхваната от човешките сетива, но сравнително малка, сравнена с други планети и Слънцето. 
  • На повърхността на Земята преобладават океаните и моретата. 
  • Около земната повърхност се формират няколко обвивки. Те са свързани с живота на човека. 
Обобщаващ извод: Земята е част от Слънчевата система. Тя е кълбовидна по своята форма и на нейната повърхност има особено съчетание на природни условия, на които се дължи животът на планетата.

3. След като е определено главното, същественото от всеки урок, се прави обобщението за целия раздел. 
4. След като се направи обобщението за раздела, е редно да проверите по учебника дали са правилни вашите разсъждения и изводи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар