сряда, 26 октомври 2016 г.

Природата в родния край

Урок за практическа работа

Вие живеете в определено място - село или град. То е разположено в някаква форма на земната повърхност - котловина, низина, равнина, възвишение, планина. Вашето селище и районът около него се отличават и с някои черти на климата, водите, почвите и т. н. Тази природна среда трябва да бъде съхранена. Но за да стане това, трябва да я познавате достатъчно добре и да определите несъответствията в нея, т. е. замърсяване и нарушаване. След това се определя как всеки да пази природната среда, какво да се направи за прекратяване на замърсяването и т. н. 

За да се опише добре природната среда, да се открият проблемите по опазването ѝ, трябва отблизо да се запознаете с нея. Като се видят и наблюдават природните обекти, трябва да се потърсят и други мнения и данни. Тях можете да намерите във вестници, телевизия, "Енциклопедия България" и други справочници. Разговаряйте по тези въпроси с вашите родители, по-големи братя и сестри, с познати на вашето семейство. Като извършите всичко това може да преминете към описание на природата в родния край. Това направете по следния план: 

1. Описание на природната среда, в която живеете: 
а) как се нарича вашият роден край? Къде се намира на картата на България? 
б) форми на земната повърхност; 
в) полезни изкопаеми; 
г) климат: сезони, температури, ветрове, валежи; 
д) води: подземни, реки, езера, блата; е) почви: видове и плодородие; 
ж) естествена растителност; 
з) естествен животински свят. 

В тази последователност характеризирайте родния си край и оценете състоянието на природната среда в него. 

2. Проблеми в опазването на природната среда в родния край: 
а) има ли разрушаване или нарушаване на форми на земната повърхност? 
б) чисти ли са въздухът и водата. Ако има замърсяване, кой го причинява? 
в) има ли изчезнали растения и животни, както и такива, които да са силно намалели по 
г) какви проблеми на чистотата има в населеното място, в което живеете? 

3. Как да опазим природната среда в родния край? Опишете с думи какво според вас трябва да се направи. Какви са вашите предложения? 

Ако имате трудности как да опишете родния си край, обърнете се към вашия учител.

Няма коментари:

Публикуване на коментар