събота, 12 ноември 2016 г.

Природни пейзажи (природни зони) в Африка

Всяко място на земната повърхност има характерно съчетание на скали, въздух, вода, почва, растения и животни и човешка дейност. Това съчетание дава облик на мястото и се нарича природен пейзаж. 

Екваториална гора 
Екваториална гора
Екваториална гора
Тя се нарича още и "хилея". Обхваща една ивица покрай екватора, басейна на Конго и Гвинейския залив. Заема около 8% от повърхността на континента. Климатът в нея е горещ, с висока влажност, а реките са пълноводни през цялата година. 

Почвите са латеритни, образувани при високо съдържание на желязо и алуминий. 

Растителността е буйна, разнообразна и много гъста. Само дърветата са над хиляда различни вида. Гората достига височина до 70-80 м и растителността е на няколко етажа. Най-горният е от най-високите дървета. Под тях са по-ниските. На третия етаж растат най-ниските дървета (височина до 30 м). Под тях се развиват храсти, а при земната повърхност (пети етаж) - треви. Дърветата са оплетени от лиани (увивни растения). Растителността е вечнозелена, тъй като листата опадват в различни периоди на годината. Понеже няма различни годишни сезони, дърветата не образуват годишни кръгове. В екваториалната гора има растения, на които не е нужна почва, а се подхранват от въздуха и дъждовете. Те се наричат епифити. Виреят още маслена палма, кокосова палма, банани, червено, абаносово, махагоново дърво и др.

Хипопотам
Хипопотам
Животинският свят е изключително богат. Срещат се много видове маймуни (шимпанзе, горила, павиан, мандрил и др.), над 400 вида птици (папагали, гълъби, нектарници и др.), множество насекоми. Най-известна е мухата цеце, която предизвиква смърт при говедата и сънна болест у хората. В екваториалната гора живее силно отровната змия мамба. От едрите животни се срещат окапи (родствено на жирафите животно). В реките и по техните брегове има крокодили, хипопотами, носорози. 

Савани 
Савана
Савана
Саваните са природен пейзаж, който се отличава с високи треви и отделни растящи дървета. Обхващат около 40% от площта на Африка. Разположени са на север и на юг от екваториалната гора и в Източна Африка. Има ясно очертани два сезона - влажен и сух. Близко до екваториалната гора влажният период е по-дълъг, а близко до пустините по-дълъг е сухият период. През влажния период реките са пълноводни и често пъти предизвикват наводнения. Почвите са червенокафяви и кестеняви. 

Зебра
Зебра
Растителността е предимно от високи треви, достигащи до 1.5-3.5 м. Близко до
екваториалната гора има малки горички, но след това се срещат предимно отделни дървета. Такива са чадъровидната акация, палмата дум и баобабът. Баобабът е с най-голям диаметър на ствола - до 12 м, но има отделни дървета с диаметър до 55 м. На височина достига до 18-20 м. Плодовете му се използват за храна от местното население, маймуните и животните. Покрай реките, поради по-голямото количество влага, има галерийни гори. През влажния сезон растителността се развива и саваната е зелена, а през сухия тревата пожълтява, листата на дърветата окапват. Често избухват пожари. 

Слон
Слон
За животинския свят са характерни едрите тревопасни животни. Най-едрото е африканският слон. Възрастният екземпляр достига на височина до 3 м и тегло до 5 600 кг, с много дълъг и гъвкав хобот. Има различни видове антилопи. Кафърският бивол е най-опасното тревоядно животно. Жирафът е най-високото животно на Земята - достига до 6 м височина. Срещат се още хипопотами, носорози, зебри, газели. В саваната има и много хищници - лъв, гепард (най-бързото животно на Земята), леопард, хиена, чакал. Във водите и край реките живеят хипопотами и крокодили. Интересни са и птиците - фламинго, птица-секретар, щраус и др. Много характерни за саваните са и термитите. Те образуват могили, наречени термитници. 

Пустиня 
Схема на природните пейзажи
Схема на природните пейзажи
Пустинята е пространство без растителност или с оскъдна сухоустойчива растителност. На север е най-голямата пустиня Сахара, а на юг - пустините Калахари и Намиб. 

Сахара с нейната площ от 8. 6 млн. кв. км заема територия, почти колкото тази на САЩ и е около 77 пъти по-голяма от територията на България. Нейното име е от арабски произход и означава пустош, пустиня. Областта Сахаел, разположена между Сахара и саваните постепенно се превръща в пустиня. Причина за това е засушаването и неправилното обработване на земята. В резултат Сахара настъпва на юг с около 10-15 км годишно. Калахари заема обширна падина, а Намиб е разположена в Южна Африка покрай Атлантическия бряг. 

В пустините климатът е горещ и сух. Обикновено през деня температурата е над 40°С, а през нощта спада до 0°С. Валежите са много малко по количество - под 200 мм/кв. м и често са във вид на роса. Няма постоянни реки. Вода има предимно в оазисите. 

Почвите са слаборазвити и неплодородни или въобще няма почви. 

Финикова палма
Финикова палма
Растителността е много бедна и еднообразна. За да си осигуряват необходимата им вода, растенията са развили дълбоки корени, малки и твърди листа и бодли, които помагат за задържането на оскъдната влага. На отделни места има туфи от треви и бодливи храсти. В оазисите расте ценната за човека финикова палма. Характерно растение за пустините на Южна Африка е алоето. В Калахари се срещат диворастящи дини. 

Животинският свят също е беден и еднообразен. Почти всички животински видове издържат продължително време без вода. Много характерни са змиите, гущерите, костенурките, бръмбарите, скорпионите, някои видове антилопи, лисици и др. Типично животно е камилата. Тя служи на хората като товарно животно. 

Субтропици 
Този природен пейзаж се отличава с наличието на вечнозелени дървета и храсти и субтропичен климат. Той обхваща най-крайните северни и южни части на континента. В северната част падат обилни зимни валежи, а в южната валежите са целогодишни. Почвите са червеноземни. Растителността в Северна Африка е сухолюбива, твърдолистна и вечнозелена. Срещат се корков дъб, розмарин, кипарис, нискорасла палма и др. Стопанско значение имат маслините, смокините, наровете, лозите и др. В южната част растителността е по-различна от северната. Животинският свят в северната част е представен от дива котка, чакал, хиена. От домашните животни се отглеждат овца, коза, кон, магаре и други. 

Планинска област 
Природният пейзаж в планините се променя с промяна на надморската височина. Той обхваща всички високи планини и плата - Килиманджаро, Кения, Камерун, Етиопска планинска земя, Атласки планини, Драконови планини, планинския масив Рувензори и др. 

Запомнете: В Африка са формирани природните пейзажи на екваториални гори, савани, пустини и планинска област. 

Знаете ли, че ...
Щрауси
Щрауси
Африканският щраус е най-едрата птица. Той обитава саваните и полупустините на Африка. На височина достига до 2.6 м, теглото му е до 100 кг и живее 50-100 години. Щраусите имат дълга, почти гола шия и малка плоска глава. Очите им са големи. Клюнът им е къс, тъп и плосък. Птицата има дълги и силни крака с по два пръста, с които се отбранява от лъвовете. Щраусът не лети, а бяга по земята и може да развие скорост до 60 км/час. 

Понятия: природен пейзаж, екваториална гора, савана, влажна тропична гора, пустиня и полупустиня, твърдолистни вечнозелени гори. 

Въпроси и задачи: 
1. Защо дърветата в екваториалната гора нямат годишни кръгове? 
2. Сравнете природните пейзажи в екваториалната гора с тези в саваната и пустинята. Вашите изводи запишете в тетрадката си. 
3. Защо в сухия тропичен пояс растенията имат твърди листа, бодли и дълбоки корени? 
4. Кое е най-бързото животно в Африка?

Няма коментари:

Публикуване на коментар