петък, 9 март 2018 г.

Отговори на тестове за Африка и Атлантически океан

Закрити тестови задания (с избираем отговор)

   1  2  3  4  6  7  8  9    5
 1 б б г г в б г б  1 a
 2  в в а в в б а в  2 a
 3 б в а а б в б г  3 б
 4 а б г б в а г б  4 г
 5 в б б г б г в в  5 б
 6 г в г б г в б б  6 в
 7 б а в б а а а а  7 в
 8 б г а а г б в г  8 г
 9 а г б а а г б г  9 г
 10 г б в г г в а а  10 б
 14.1 б г б а г г г в  11 б
 14.2 а в в г а г а б  12 г
 14.3 г в г б в а д а  13 в
 14.4 в б д г б в в д  14 б
 14.5 а а в д а б г  15 а
 20.1 в
 20.2 г
 20.3 а
 20.4 д
 20.5 б

Открити тестови задания (за допълване на твърдение и определяне на съответствие)

Тест № 1: 11. Средиземно; 12. Гвинейски; 13. 2 800 км.
Тест № 2: 11. Ухуру; 12. Тугела; 13. злато и диаманти
Тест № 3: 11. пасати; 12. Ал-Азизи; 13. време
Тест № 4: 11. Нил; 12. Чад; 13. Замбези
Тест № 5: 16. латерити; 17. галерийни; 18. оазиси; 19. саваните
Тест № 6: 11. Нигерия; 12. Сейшелски острови; 13. пигмеи
Тест № 7: 11. Либерия; 12. злато и диаманти; 13. Египет
Тест № 8: 11. Нигерия; 12. ислям; 13. Д.Р. Конго
Тест № 9: 11. Срединен атлантически хребет; 12. фънди; 13. Африка и Южна Америка

Няма коментари:

Публикуване на коментар