събота, 31 март 2018 г.

Отговори на тестове за Южна Америка

Закрити тестови задания (с избираем отговор)

   1  2  3  4  6  7  8    5
 1 б в г а а в б  1 г
 2  а б б а а а б  2 a
 3 г г в в г г г  3 а
 4 б а г в в а а  4 б
 5 в в в г б б в  5 в
 6 б в а б г а в  6 г
 7 в а в б б б г  7 в
 8 г б г в б г г  8 б
 9 а а а б в в а  9 в
 10 г г б г в в г  10 в
 14.1 б г д в д д в  11 а
 14.2 а а в в а а г  12 г
 14.3 г г г б г б б  13 б
 14.4 в в б а б г д  14 б
 14.5 б а а в в а  15 а
 20.1 в
 20.2 д
 20.3 а
 20.4 б
 20.5 г

Открити тестови задания (за допълване на твърдение и определяне на съответствие)

Тест № 1: 11. 1750 км; 12. Панамски провлак; 13. Амазонка
Тест № 2: 11. Анди; 12. Атакама; 13. Аконкагуа
Тест № 3: 11. екваториален; 12. пустинята Атакама; 13. планински климат
Тест № 4: 11. Парана; 12. Игуасу; 13. Титикака
Тест № 5: 16. саваните; 17. пампата; 18. латерити; 19. пампа
Тест № 6: 11. европейци и индианци; 12. индианци и негроиди; 13. католицизъм
Тест № 7: 11. Бразилия; 12. Бразилия; 13. какао
Тест № 8: 11. Куско; 12. Бразилия; 13. Аржентина

Няма коментари:

Публикуване на коментар