четвъртък, 8 март 2018 г.

Страни в Южна Америка

    Тестови задания с избираем верен отговор

1. Коя от посочените държави в Южна Америка е в групата на Андските страни?
    а) Уругвай;
    б) Перу;
    в) Парагвай;
    г) Суринам.

2. За коя южноамериканска държава се отнася следната характеристика: „Територията е край брега на Тихия океан. Над 60% от населението на страната са метиси. В нея има пустини и полупустини. Страната е богата на медни руди и селитра.“ ?
    а) Колумбия;
    б) Чили;
    в) Еквадор;
    г) Перу.

3. За коя южноамериканска страна се отнася характеристиката: „Известна е с древната култура на инките. Намира се в по-голямата си част в Андите, но обхваща и част от Амазония. В нея се добиват злато, медни, железни руди. Основното домашно животно е ламата. Столица е град Лима.“?
    а) Колумбия;
    б) Чили;
    в) Еквадор;
    г) Перу.

Карта на Южна Америка4. В коя двойка държава - столица е допусната грешка?
    а) Еквадор - Гуаякил; 
    б) Колумбия - Богота;
    в) Чили - Сантяго;
    г) Боливия - Ла Пас.

5. На картата на Южна Америка е показана държавата:
    а) Венецуела;
    б) Чили;
    в) Перу;
    г) Парагвай.

Карта на Южна Америка6. На политическата карта на Южна Америка е оцветена територията на страната: 
    а) Уругвай;
    б) Парагвай;
    в) Боливия;
    г) Чили.

7. В коя южноамериканска държава официален език е португалският?
    а) Уругвай;
    б) Парагвай;
    в) Аржентина;
    г) Бразилия.

8. Най-дълга брегова линия с Тихия океан от южноамериканските държави има:
    а) Колумбия;
    б) Еквадор;
    в) Перу;
    г) Чили.

9. Кои три страни от Южна Америка имат федерално държавно устройство?
    а) Бразилия, Аржентина и Венецуела;
    б) Гаяна, Чили и Парагвай.
    в) Колумбия, Еквадор и Боливия;
    г) Суринам, Уругвай и Перу.

10. Посочете правилната последователност в посока от север на юг на географското положение на територията на страните Бразилия, Венецуела, Парагвай и Аржентина.
    а) Бразилия, Парагвай, Аржентина, Венецуела;
    б) Аржентина, Парагвай, Венецуела, Бразилия;
    в) Парагвай, Бразилия, Аржентина, Венецуела;
    г) Венецуела, Бразилия, Парагвай, Аржентина.

    Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

11. Най-известният и най-привлекателният туристически център в Перу е градът на инките:
    ..............................................

12. Коя южноамериканска държава граничи с почти всички други страни от континента, с изключение на Еквадор и Чили?
    ..............................................

13. За коя държава е характеристиката: „Разположена е в южната част на Южна Америка. В нея има високи планини, големи равнини, обширни плата, дълъг атлантически бряг. През нея минава долното течение на река Парана. Има добре развито селско стопанство, което осигурява около 80% от износа. Тя е сред първите пет страни в света по износ на зърнени храни, брашно, месо, кожи и вълна. Има най - развитата пътна мрежа в континента. Близо половината население живее в столицата и около нея“. ?
    ..............................................

14. В Южна Америка държавите имат различно географско положение спрямо морета и океани. Определете съответствието между местоположението на държавата и границата и с океан или море.

 Държава
 Граница с океан или море
 Съответствие
 1.Венецуела 
 а) на североизток с Атлантически океан
 1..................
 2. Еквадор
 б) на югоизток с Атлантически океан
 2..................
 3. Уругвай
 в) на север с Карибско море
 3..................
 4. Парагвай
 г) на запад с Тихи океан
 4..................
 5. Суринам   
 д) без излаз на море или океан
 5..................

Няма коментари:

Публикуване на коментар