четвъртък, 8 март 2018 г.

Стопанство на Южна Америка

    Тестови задания с избираем верен отговор

1. Кои страни от Южна Америка са сред най-големите производители на кафе в света?
    а) Чили и Еквадор;
    б) Аржентина и Уругвай;
    в) Бразилия и Колумбия;
    г) Венецуела и Боливия.

2. В стопанско отношение страните Нигерия от Африка и Венецуела от Южна Америка си приличат по развитието на:
    а) нефтодобив;
    б) дърводобив;
    в) рудодобив;
    г) стоманодобив.

3. За коя от посочените страни не е характерно отглеждането на ламата?
    а) Еквадор;
    б) Перу;
    в) Боливия;
    г) Уругвай.

4. Кое от посочените пристанища в Южна Америка НЕ се намира на брега на Атлантическия океан?
    а) Гуаякил;
    б) Монтевидео;
    в) Буенос Айрес;
    г) Рио де Жанейро.

5. Характерни за селското стопанство в Южна Америка са големите стопанства, в които обикновено се отглежда една земеделска култура. Те се наричат:
    а) ферми;
    б) плантации;
    в) кооперативи;
    г) градини.

6. Говедовъдството и овцевъдството в Южна Америка са добре развити на пасищна основа в страните:
    а) Аржентина, Уругвай, Парагвай;
    б) Суринам, Еквадор, Перу;
    в) Боливия, Гайяна, Чили;
    г) Колумбия, Боливия, Еквадор.

7. В коя двойка „южноамериканска страна - развито производство“ има несъответствие?
    а) Венецуела - нефтодобив;
    б) Аржентина - каучук;
    в) Бразилия - добив на стомана;
    г) Колумбия - кафе.

8. Кое НЕ е основен фактор за развитието на туризма в Южна Америка?
    а) големи плажове и топли води;
    б) исторически паметници на инките;
    в) природни забележителности;
    г) развит морски транспорт.

9. С добре развити машиностроене (производство на автомобили, кораби, самолети и др.) се отличават страните:
    а) Боливия, Перу и Колумбия;
    б) Венецуела, Уругвай и Еквадор;
    в) Бразилия, Аржентина и Чили;
    г) Парагвай, Суринам и Боливия.

10. Посочете правилното подреждане на стопанските отрасли в Южна Америка според техният дял в стопанството на континента.
    а) добивна промишленост, преработваща промишленост, земеделие;
    б) преработваща промишленост, земеделие, добивна промишленост;
    в) земеделие, добивна промишленост, преработваща промишленост;
    г) земеделие, преработваща промишленост, добивна промишленост.

    Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

11. В Южна Америка водещо място в производството на кафе, банани и захарна тръстика има държавата:
    ..............................................


12. Коя от посочените южноамерикански страни има най-развито стопанство и най-голям дял от производството?
    ..............................................


13. Южна Америка е родината на една земеделска култура, от която се произвеждат тонизиращи напитки и шоколадови изделия. Това е:
    ..............................................


14. Определете съответствието между южноамериканска държава и типичните за нея стопански дейности.

 Страна
 Стопански дейности
 Съответствие
 1. Венецуела
 а) говедовъдство и зърнопроиз-
 1..................
 2. Аржентина
водство
 2..................
 3. Бразилия
 б) рудодобив, металургия, кафе и
 3..................
 4. Перу
банани
 4..................
 5. Чили
в) добив на медни руди, селитра и риболов
г) рудодобив, океански риболов и туризъм
 д) нефтодобив, металургия и кафе
 5..................

Няма коментари:

Публикуване на коментар