четвъртък, 8 март 2018 г.

Население и политическа карта на Южна Америка

    Тестови задания с избираем верен отговор

1. За кой тип хора се отнася характеристиката: „Те са местното на селение на Южна Америка. Имат кръгъл овал на лицето, жълточервен (медночервен) цвят на кожата, черни и твърди прави коси.“? 
    а) индианци;
    б) малгаши;
    в) мулати;
    г) метиси.

2. Група от хора с общ произход, общо развитие и предаващи се по наследство външни белези е:
    а) човешка раса;
    б) езикова група;
    в) население;
    г) емигранти.

3. За кой тип хора, обитаващи Южна Америка, се отнася определението: „Групата от тези хора е преходен расов тип между европеидна и негро-австралоидна раса. В редица страни са преобладаващото население.“ ?
    а) индианци;
    б) самбо;
    в) метиси;
    г) мулати.

4. Кое от посочените НЕ е смесен расов тип, образуван между представители на две основни човешки раси?
    а) метиси;
    б) мулати;
    в) индианци;
    г) самбо.

5. Кой народ, преди идването на европейците, е населявал средните части на Андите и имал своя самобитна култура?
    а) ацтеки;
    б) инки;
    в) бербери;
    г) малгаши.

6. Индианците, обитаващи долините на реките Амазонка и Ориноко, се занимават предимно с:
    а) промишленост и занаяти;
    б) земеделие и туризъм;
    в) промишленост и дърводобив;
    г) лов и риболов.

7. Географската гъстота разкрива степента на населеност на определена територия на един квадратен километър. Тя се изчислява като:
    а) площта на територията в кв. км. се раздели на броя на населението;
    б) броят на населението се раздели на площта в кв.км;
    в) броят на населението и площта на територията в кв.км се съберат и разделят на две;
    г) от броя на населението се извади площта на територията в кв.км.

8. Най-малката по територия държава в Южна Америка е:
    а) Боливия;
    б) Суринам;
    в) Парагвай;
    г) Чили.

9. Най-голямата по площ и по население държава в Южна Америка е:
    а) Аржентина;
    б) Колумбия;
    в) Бразилия;
    г) Венецуела.

10. Редица държави в Южна Америка имат брегове на Тихия океан. Кое е правилното последователно подреждане на държавите от юг на север?
    а) Чили, Еквадор, Колумбия, Перу;
    б) Колумбия, Еквадор, Перу, Чили;
    в) Чили, Перу, Еквадор, Колумбия;
    г) Перу, Еквадор, Чили, Колумбия.

    Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

11. Метисите са група от хора, образувана чрез бракове между:
    ..............................................


12. Самбото е група от смесено население между две раси, образувано между:
    ..............................................


13. Най-разпространената сред населението на Южна Америка религия е:
    ..............................................


14. Определете съответствието между южноамериканска държава и столица.

 Държава
 Столица
 Съответствие
 1. Уругвай
 а) Каракас
 1..................
 2. Венецуела
 б) Буенос Айрес
 2..................
 3. Чили 
 в) Лима
 3..................
 4. Аржентина
 г) Сантяго
 4..................
 5. Перу
 д) Монтевидео
 5..................

Няма коментари:

Публикуване на коментар