четвъртък, 8 март 2018 г.

Природни зони на Южна Америка

    Тестови задания с избираем верен отговор

1. Коя природна зона НЕ се среща в Южна Америка?
    а) екваториална гора;
    б) савана;
    в) пампа;
    г) тундра.

2. Коя природна зона е тревиста равнина, разположена от двете страни на река Парана?
    а) пампа;
    б) кампос;
    в) лянос;
    г) савана.

3. За коя природна зона в Южна Америка са характерни папагали, тукан, кайман, ламантина, ленивец, пирани, анаконда и други животни?
    а) влажни екваториални гори;
    б) савани;
    в) пустини и полупустини;
    г) степи.

Kарта на Южна Америка
4. На картата на Южна Америка са отбелзани териториите на природните зони. С № 2 е отбелязана територията на:
    а) екваториални гори;
    б) савани;
    в) степи (пампа);
    г) пустини.

5. В националния парк Галапагоски острови са защитени:
    а) гъсти екваториални гори;
    б) едри бозайници;
    в) гигантски костенурки, игуани и др.;
    г) обширни тревисти пространства.

6. Листата на кое от дърветата, растящи в природната зона на саваните на Южна Америка, се използва за производство на чай?
    а) кебрачо;
    б) бразилски бор;
    в) бутилково дърво;
    г) мате.

7. За коя природна зона се отнася описанието: „Релефът е хълмист в източните части и платовиден в западните. Климатът е умерен с малко валежи (около 250 мм). Растителността е от сухолюбиви треви и храсти.Рядко е населена.“?
    а) лянос; 
    в) полупустини в Патагония; 
    б) кампос; 
    г) пустинята Атакама. 

8. Най-едрата хищна птица в Южна Америка - кондора е характерен обитател на:
    а) екваториалните гори на Амазония;
    б) планинската област на Андите;
    в) кампоса на Бразилската планинска земя;
    г) полупустинните райони на Патагония.

9. Коя е най-пълната и обобщената характеристика на климата на Амазонската екваториална гора?
    а) горещ климат, големи денонощни температурни амплитуди, висока влажност и обилни валежи;
    б) горещ климат, малки денонощни температурни амплитуди, ниска влажност и умерени валежи;
    в) горещ климат, малки денонощни температурни амплитуди, висока влажност и обилни валежи;
    г) горещ климат, големи годишни температурни амплитуди, ниска влажност и малко валежи.
10. За коя природна зона на Южна Америка са характерни тревите и най-вече коило и житни треви, растящи върху черноземни почви?
    а) лянос;
    б) кампос;
    в) пампа;
    г) селвас.

11. В коя от природните зони на Южна Америка се срещат щраус нанду, тревата ичу и валерианов храст?
    а) пампа;
    б) твърдолистни гори и храсти;
    в) савани;
    г) пустини и полупустини.

12. Кои от посочените животни НЕ са характерни обитатели на екваториалните гори на Амазония?
    а) кайман, ламантина, пираня;
    б) анаконда, делфин иния, електрическа риба;
    в) тапир, ленивец, капуцин;
    г) зебра, бивол, щраус.

13. Кое от посочените дървета НЕ произхожда от южноамериканската природна зона на екваториалните влажни гори?
    а) какаово дърво;
    б) финикова палма;
    в) хининово дърво;
    г) каучуково дърво.

14. По кое се различават саваните на Африка и на Южна Америка?
    а) по различния климат;
    б) по видовете растения и животни;
    в) по режима на реките;
    г) по характерния тип растителност.

15. Каква е последователността на природните зони от Амазонка до Патагония?
    а) селваси; савани; тропични гори; пампа; полупустини;
    б) савани, селваси; тропични гори; пампа, полупустини;
    в) савани, селваси, пампа, тропични гори, полупустини;
    г) селваси, савани, тропични гори, полупустини, пампа.

    Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

16. В Южна Америка бутилковото дърво е характерен растителен вид за природната зона на: ..............................................


17. Щраусът нанду е типичен обитател на Южна Америка, обитаващ природната зона на:
    ..............................................


18. С най-широко разпространение във влажните екваториални гори са почвите:
    ..............................................


19. Обширните тревисти равнинни пространства в южната част на Южна Америка се наричат:

 Растителност
 Природна зона
 Съответствие
 1. предимно сухолюбиви растения
 а) екваториални
 1..................
(треви и храсти)
гори
 2..................
 2. обширни тревисти пространства,
 б) савани
 3..................
предимно коило и житни треви
 в) пустини и
 4..................
 3. буйни многоетажни влажни,
полупустини
 5..................
вечнозелени гори
 г) влажни

 4. обширни тревисти пространства
тропични гори

с отделни дървета и храсти  
5. вечнозелени гори по атлантическото крайбрежие
 д) пампа

Няма коментари:

Публикуване на коментар