четвъртък, 8 март 2018 г.

Води на Южна Америка

    Тестови задания с избираем верен отговор

1. Кое твърдение за водите на Южна Америка НЕ е вярно?
    а) езерото Титикака е от отточната област на Тихия океан;
    б) река Амазонка тече от запад на изток;
    в) река Парана се влива в Атлантическия океан;
    г) устието на река Ориноко е делта.

2. Коя река в Южна Америка е най-голямата речна система, най-пълноводната в света и втора по-дължина след река Нил?
    а) Амазонка;
    б) Парана;
    в) Ориноко;
    г) Уругвай.

3. Кое езеро е крайморско (езеро-лагуна), свързано е чрез плитък проток с Карибско море, а дъното му и крайбрежието са много богати на нефт?
    а) Титикака;
    б) Мирин;
    в) Маракайбо;
    г) Патус.

4. Най-високият водопад в Южна Америка и на Земята е Анхел (1054 м). Намира се на р. Чурун, която е приток на река:
    а) Уругвай;
    б) Рио Негру;
    в) Ориноко;
    г) Мадейра.

Водосборна област и мрежа от притоци5. На изображението са показани водосборната област и мрежата от притоци на река:
    а) Амазонка;
    б) Магдалена;
    в) Парана;
    г) Ориноко.

6. Къси и бързи са реките в Южна Америка, които се оттичат към:
    а) Атлантическия океан; 
    б) Тихия океан;
    в) Карибско море;
    г) безотточната област.

7. По водно богатство Южна Америка е на едно от челните места в света. То е:
    а) първо място;
    б) второ място;
    в) трето място;
    г) четвърто място.

8. На коя река в Южна Америка е изграден един от най-големите язовири в света - Итайпу?
    а) Парагвай;
    б) Уругвай;
    в) Парана;
    г) Ориноко.

9. От сливането на кои две реки се образува реката Амазонка?
    а) Рио Негру и Мадейра;
    б) Мараньон и Укаяли;
    в) Парагвай и Тапажос;
    г) Игуасу и Парагвай.

10. Посочете реда, в който най-големите реки в Южна Америка са подредени по дължина в последователен низходящ ред.
    а) Парана, Ориноко, Амазонка;
    б) Ориноко, Парана, Амазонка;
    в) Парана, Амазонка, Ориноко;
    г) Амазонка, Парана, Ориноко.

    Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

11. За коя южноамериканска река се отнася характеристиката: „Дълга е 4700 км. Най-големият и приток е река Парагвай. Пълноводна е през лятото. Заедно срека Уругвай образува общ естуар.“?
    ..............................................

12. За кой водопад в Южна Америка се отнася характеристиката: „Намира се на едноименна река. Има формата на подкова, обърната на запад. Ширината му достига до около 3 км, а височината му е 72 м. Образува 18 каскади с общо 275 големи и малки водопади.“?
    ..............................................

13. Кое е най-голямото високопланинско и плавателно езеро в Южна Америка?
    ..............................................

14. Определете съответствието между река и място, от което тя извира.

 Река
 Извира от
 Съответствие
 1. Амазонка
 а) Бразилска планинскска земя
 1..................
 2. Магдалена
 б) Гвианска планинска земя
 2..................
 3. Ориноко
 в) Анди
 3..................
 4. Парана

 4..................
 5. Уругвай

 5..................

Няма коментари:

Публикуване на коментар