четвъртък, 8 март 2018 г.

Климат на Южна Америка

    Тестови задания с избираем верен отговор

1. Коя въздушна маса НЕ влияе върху формирането на климата на Южна Америка?
    а) екваториална;
    б) тропична;
    в) умерена;
    г) полярна.

2. По източното крайбрежие на Южна Америка тропичният климат е влажен, понеже край него:
    а) има студено океанско течение;
    б) има топло океанско течение;
    в) няма океанско течение;
    г) има високи планини.

3. Кое от посочените НЕ е фактор за формиране на климата на Южна Америка?
    а) надморската височина; 
    б) географската ширина;
    в) количеството на валежите; 
    г) влиянието на океаните.

4. Къде в Южна Америка вали най-много (около 7000-8000 мм)?
Климатограма на станция Антофогаста    а) в Амазонската низина;
    б) в атлантическото крайбрежие на Екватора;
    в) в Лаплатската низина;
    г) в тихоокеанското крайбрежие на Екватора.

5. Определете вида климат на станция Антофогаста, като знаете, че тя се намира в Южна Америка (в Южното полукълбо).
    а) екваториален;
    б) субекваториален;
    в) тропичен;
    г) субтропичен.

Климатограма на станция Парана6. Определете вида климат на станция Парана, намираща се в Южното полукълбо, в континента Южна Америка:
    а) субтропичен;
    б) тропичен влажен;
    в) тропичен сух;
    г) субекваториален.

7. Главната причина за образуването на пустиня по тихоокеанското крайбрежие на Южна Америка е:
    а) голяма надморска височина;
    б) югоизточният пасат;
    в) студеното океанско течение;
    г) наветреният склон на Андите.

8. Климатът по южната част на тихоокеанското крайбрежие на Южна Америка, в местата с географска ширина над 40° ю.ш., е:
    а) субтропичен;
    б) тропичен сух;
    в) тропичен влажен;
    г) умерен морски.

9. Кое твърдение за климата НЕ се отнася едновременно за Африка и за Южна Америка?
    а) и в двата континента има умерен морски климат;
    б) по югоизточните крайбрежия в районите на тропиците има обилни валежи;
    в) във високите части на планините има планинска климатична област;
    г) по западните крайбрежия поради студени океански течения има пустини.

10. С промяната на географската ширина се променят и климатичните пояси. Коя е правилната последователност на смяна на климатичните пояси от крайната северна до крайната южна точка на Южна Америка?
    а) екваториален, субекваториален, тропичен, субтропичен, умерен;
    б) субекваториален, екваториален, субекваториален, тропичен, субтропичен, умерен;
  в) тропичен, субекваториален, екваториален, субекваториален, тропичен, субтропичен, умерен;
    г) субтропичен, тропичен, субекваториален, екваториален, умерен.

    Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

11. В кой климатичен пояс на Южна Америка средните годишни температури на въздуха са между +25 и +27°С, а валежите достигат до около 2000/3000 мм?
    ..............................................

12. В Южна Америка най-малко валежи падат в района на:
    ..............................................

13. Когато поради увеличаването на надморската височина се понижават температурите и се увеличават валежите, се формира:
    ..............................................

14. Определете съответствието на характерните черти на климата

 Вид климат
 Характерен белег
 Съответствие
 1. екваториален
 а) четири сезона, горещо лято
 1..................
 2. субекваториален
и студена зима
 2..................
 3. тропичен сух 
 б) четири сезона, мека зима
 3..................
 4. субтропичен
и горещо лято
 4..................
 5. умерен
 в) два сезона - влажен и сух
 г) големи температурни разлики между деня и нощта
 д) няма сезони, целогодишно горещо и влажно
 5..................

Няма коментари:

Публикуване на коментар