четвъртък, 8 март 2018 г.

Релеф и полезни изкопаеми на Южна Америка

    Тестови задания с избираем верен отговор

1. Африка и Южна Америка се образували при разкъсването на големия континент:
    а) Лавразия;
    б) Пангея;
    в) Гондвана;
    г) Евразия.

2. По-голямата част от Южна Америка се състои от Южноамериканската платформа, изградена от най-старите скали. Кое от посочените НЕ е част от тази платформа?
    а) Бразилска планинска земя;
    б) Анди;
    в) Гвианска планинска земя;
    г) Амазония.

3. В Южна Америка, в планината Анди, близко до Екватора се намира вулканът Чимборасо (6310 м). Най-високите му части (над 4700 м) са покрити с:
    а) буйни влажни гори;
    б) храсталаци и треви;
    в) голи ръбести скали;
    г) ледници и снегове.

4. Най-високият водопад (1054 м) на Земята се намира на река Чурун, приток на Ориноко. Това е водопадът:
    а) Анхел;
    б) Рораима;
    в) Кукенан;
    г) Крал Георг VI.

5. Най-високият връх на Бразилската планинска земя (2890 м) е:
    а) Котопахи;
    б) Рораима;
    в) Пику де Бандейра;
    г) Илямпу.

6. Кое твърдение за релефа на Южна Америка НЕ е вярно?
    а) средната надморска височина е по-малка от тази на Африка;
    б) по релеф Ю.Америка се поделя на западна, средна и източна;
    в) много действащи вулкани има в Бразилската планинска земя;
    г) Амазонската низина е най-голямата на Земята.

7. За коя форма на релефа се отнася описанието: „Средновисоки и ниски планини. Склоновете са стъпаловидни. Изградена е от метамо- рфни и магмени скали. Много богата на полезни изкопаеми“?
    а) Бразилската планинска земя;
    б) Гран Чако;
    в) планинската верига на Андите;
    г) Патагония.

Профил на релефа на Южна Америка
8. Кое твърдение НЕ произтича от профила на релефа на Южна Америка, направен по Южната тропична окръжност?

    а) западните части са много високи;
    б) в континента има места под морското равнище;
    в) средните части са ниски - равнини и низини;
    г) в източните части има средновисоки планини.

9. Най-големите находища на сребро и злато в Южна Америка са открити в държавите:
    а) Перу и Боливия;
    б) Уругвай и Парагвай;
    в) Гаяна и Суринам;
    г) Еквадор и Чили.

10. В средната част на Южна Америка са разположени три големи низини. Посочете правилната им последователност в посока от север на юг.
а) Лаплатска, Амазонска, Оринокска;
б) Оринокска, Лаплатска, Амазонска;
в) Амазонска, Лаплатска, Оринокска;
г) Оринокска, Амазонска, Лаплатска.

    Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

11. За коя голяма форма на релефа на Южна Америка се отнася характеристиката: „Образувана е чрез нагъване на земните пластове и изливане на магма и лава. Има много действащи и угаснали вулкани. Разделена е на няколко големи вериги, между които има дълбоки долини и плата, склоновете са стръмни, а върховете са остри. Най-високите върхове са покрити от сняг и лед.“?
    ..............................................

12. По тихоокеанското крайбрежие на Южна Америка е разположена пустиня, с продълговата форма, с дължина около 1000 км и малка ширина. Тя е една от най-безводните в света. Това е:
     ..............................................


13. Най-високият връх (6960 м) в Южна Америка е:
    ..............................................

14. Определете съответствието между вид полезно изкопаемо и значимо негово находище в Южна Америка.

 Вид полезно изкопаемо
 Находище
 Съответствие
 1. желязна руда
 а) Анди
 1..................
 2. медна руда
 б) Атакама
 2..................
 3. манганова руда
 в) Маракайбо
 3..................
 4. нефт
 г) Бразилска планинска
 4..................
 5. селитра
земя
 5..................


Няма коментари:

Публикуване на коментар