събота, 31 март 2018 г.

Отговори на тестове за Северна Америка

Закрити тестови задания (с избираем отговор)

   1  2  3  4  6  7  8  9    5
 1 г а б б б в в а  1 б
 2  в г в в а в г в  2 a
 3 б б а б а г б в  3 в
 4 а г а г г в в г  4 б
 5 а в б в в а а б  5 б
 6 а г в а в г б в  6 б
 7 а б г г г б в в  7 а
 8 б в б а б б б а  8 в
 9 г а г в в а г г  9 г
 10 в а г в г в в г  10 а
 14.1 б г г в в б б б  11 г
 14.2 в а д а г в в а  12 б
 14.3 а д а в д а а д  13 в
 14.4 г в б б а д д в  14 а
 14.5 б в б б г г г  15 в
 20.1 г
 20.2 в
 20.3 д
 20.4 б
 20.5 а

Открити тестови задания (за допълване на твърдение и определяне на съответствие)

Тест № 1: 11. 750 км; 12. Панамски провлак; 24 млн.кв.км
Тест № 2: 11. депресия; 12. ледниците; 13. нефт
Тест № 3: 11. торнадо; 12. Долината на смъртта; 13. екваториален
Тест № 4: 11. Гренландия; 12. делта; 13. Колорадо
Тест № 5: 16. твърдолистни гори; 17. полярна пустиня; 18. твърдолистни гори; 19. лесотундра
Тест № 6: 11. 57.4/кв.км; 12. САЩ; 13. Мексико Сити
Тест № 7: 11. САЩ; 12. Атлантически океан; 13. Мексико
Тест № 8: 11. Мексико; 12. Панама; 13. Мексико
Тест № 9: 11. Пири; 12. дрейф; 13. 15 млн.кв.км

Няма коментари:

Публикуване на коментар