четвъртък, 8 март 2018 г.

Климат на Северна Америка

    Тестови задания с избираем верен отговор

1. Поради меридионалното простиране от север на юг на Кордилерите, те са пречка за преминаване над континента на въздушните маси от:
    а) Атлантическия океан;
    б) Тихия океан;
    в) Северния ледовит океан;
    г) Мексиканския залив.

2. През зимата в Северна Америка студените въздушни маси от залива Хъдсън се придвижват на юг и достигат до Мексиканския залив, понеже:
    а) Кордилерите преграждат пътя на влажния по-топъл въздух;
    б) Апалачите преграждат пътя на влажния по-топъл въздух;
    в) средната част е ниска и студеният въздух свободно се придвижва на юг;
    г) земната повърхност по-бавно изстива от океанската.

3. В коя група и трите океански течения около Северна Америка са студени?
    а) Източногренландско, Лабрадорско, Калифорнийско;
    б) Калифорнийско, Гълфстрийм, Лабрадорско;
    в) Лабрадорско; Гълфстрийм, Севернопасатно;
    г) Севернопасатно, Гълфстрийм, Калифорнийско.

4. През зимата в най-северните части на Северна Америка температурите падат до -36°С, а в най-южните части са до +20°С. Тази голяма разлика се дължи на:
    а) голямото простиране по меридиана (север-юг);
    б) голямото простиране по паралела (запад-изток);
    в) голямата площ ( 24 млн.кв.км);
    г) голямото влияние на Кордилерите.

5. При почти еднаква северна географска ширина (19° с.ш.) град Мексико Сити има средна годишна температура 16.5°С и 894 мм годишна сума на валежите, а град Вера Круз край морския бряг има 1736 мм годишна сума на валежите и средна годишна темпе-
ратура 25.1°С. Тази голяма разлика се дължи предимно на разликата в:
    а) географската ширина;
    б) надморската височина;
    в) географската дължина;
    г) влиянието на океанските течения.

6. Най-студеното място в Северна Америка с минимални температури - 65, -70°С е:
    а) п-в Аляска;
    б) п-в Лабрадор;
    в) о. Гренландия;
    г) залив Хъдсън.

7. Къде в Северна Америка падат най-обилните валежи?
    а) Големия басейн;
    б) Апалачите;
Климатограма Монреал    в) северното крайбрежие;
    г) северозападното крайбрежие.

8. Показаният на климатограмата климат е умерен континентален, понеже за него е характерно наличието на:
    а) студена зима, прохладно лято, голяма температурна разлика между деня и нощта;
    б) умерени средногодишни температури
    и валежи, голяма температурна разлика между лято и зима;
    в) хладно лято и мека зима, малки годишни температурни амплитуди;
   г) студена зима, хладно лято, малка годишна температурна амплитуда.

9. За кой климатичен пояс на Северна Америка се отнася характеристиката: „Обхваща широка ивица от Тихия до Атлантическия океан, между 30 и 42 паралел. През зимата времето се определя от умерените въздушни маси, а през лятото - от тропичните. Температурите през зимата обикновено са над нулата. Валежите намаляват от изток на запад. По Тихоокеанското крайбрежие климатът е с мека и валежна зима и горещо и сухо лято.“?
    а) екваториален;
    б) умерен;
    в) тропичен;
    г) субтропичен.

10. Коя от посочените е вярната последователност на климатичните пояси по атлантическото крайбрежие на Северна Америка в посока от юг на север?
    а) субполярен, умерен, субтропичен, тропичен влажен;
    б) субтропичен, тропичен влажен, умерен, субполярен;
    в) умерен, субтропичен, тропичен влажен, субполярен;
    г) тропичен влажен, субтропичен, умерен, субполярен.

    Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

11. Характерен за Северна Америка е вихър с формата на гигантски хобот, при който въздухът се върти със скорост до 100 м/сек. Това е:
..............................................


12. Рекордно високата температура в континента Северна Америка 57.°С е измерена в:
    ..............................................


13. Кой климатичен пояс липсва в Северна Америка?
  ..............................................


14. Определете съответствието между вид климат и географски район.

 Вид климат
 Географски район
 Съответствие
 1. субекваториален
 а) Тихоокеанското крайбрежие
 1..................
 2. тропичен
на САЩ
 2..................
 3. субтропичен
 б) Големите езера
 3..................
 4. умерен
 в) между Кордилерите и залив
 4..................
 5. субполярен
Хъдсън
 г) Панамският провлак
 д) Антилските острови
 5..................

Няма коментари:

Публикуване на коментар