четвъртък, 8 март 2018 г.

Релеф и полезни изкопаеми на Северна Америка

    Тестови задания с избираем верен отговор

1. За кои планини се отнася характеристиката: „Това е най-източната верига на Кордилерите. Дълга е около 3200 км. По билото и минава вододелът между реките, оттичащи се към Тихия и към Атлантическия океан. От нея извират Мисури, Колорадо и други по- големи реки.“?
    а) Скалисти;
    б) Крайбрежни;
    в) Мексиканска пл. земя;
    г) Аляски Кордилери.

2. Големият каньон е образуван вследствие на издигане на земната повърхност и орязването в нея на река:
    а) Мисури;
    б) Юкон;
    в) Колумбия;
    г) Колорадо.

3. Най-високият връх на Северна Америка - Мак Кинли (6194 м) - се намира в:
    а) Брегови Кордилери;
    б) Аляски Кордилери;
    в) Скалисти планини;
    г) Каскадни планини.

4. Сред най-известните вулкани в Кордилерите са Орисаба (5700 м) и Попокатепетъл (5452 м). Те се намират в южните части на:
    а) Аляски Кордилери;
    б) Брегови Кордилери;
    в) Скалистите планини;
    г) Мексиканската планинска земя.

5. В най-старата суша на Северна Америка има богати и разнообразни находища на полезни изкопаеми. Те са:
    а) горивни;
    б) нерудни;
    в) рудни;
    г) растителни.

6. Най-старата част от сушата в Северна Америка е част от съществувал преди това в Северното полукълбо стар континент:
    а) Пангея;
    б) Евразия;
    в)Гондвана;
    г) Лавразия.

7. Кое от посочените твърдения НЕ доказва, че Кордилерите са младообразувани планини?
    а) силните земетресения;
    б) ледници по високите върхове;
    в) угаснали и действащи вулкани;
    г) остри върхове и дълбоки долини.

8. Кое твърдение за релефа на Северна Америка НЕ произтича от разглеждането на профила по паралел 40°с.ш.?
Релеф на Северна Америка    а) обособени са три части: западна - висока; средна - ниска и източна - средновисока;
    б) Кордилерите са от две успоредни вериги, между които има по - ниски райони;
    в) низини има само край Атлантически и Тихи океан;
    г) Мисисипската низина е разположена между Кордилерите и Апалачите.

9. По какво НЕ си прилича релефът на Северна Америка с този на Южна Америка?
    а) в северните части има хиляди ледникови езера
    б) в западната част на континета има високи млади планини;
    в) в средната част доминират низини и равнини;
    г) в източната част има по-стари средновисоки планини. 

10. Представете си мислено природногеографската карта на Северна Америка. В средните части на континента от запад на изток (около 40° с.ш.) последователно са подредени редица големи географски обекти, разположени между Тихия океан и река Мисисипи. Определете правилната последователност на тяхното подреждане.
    а) Брегови Кордилери, Голям басейн, Скалистите планини, Големите равнини;
    б) Брегови Кордилери, Големите равнини, Голям басейн, Скалистите планини;
    в) Брегови Кордилери, Скалистите планини, Голям басейн, Големите равнини;
    г) Брегови Кордилери, Големите равнини, Голям басейн, Скалистите планини.

    Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

11. Понижена част на сушата, разположена под морското равнище се нарича:
    ..............................................

12. В северните части на Северна Америка, на изток от Кордилерите, земната повърхност е заравнена и заоблена. В падините има множество плитки езера и блата. Това се дължи на миналата дейност на:
    ..............................................

13. В районите край Мексиканския залив, делтата на Мисисипи и щата Тексас в САЩ има значими находища на:
    ..............................................

14. Определете съответствието между името на географски обекти в Северна Америка и тяхната форма.

 Име
 Форма на релефа
 Съответствие
 1. Мамонтова 
 а) планина
 1..................
 2. Апалачи
 б) низина
 2..................
 3. Долината на смъртта 
 в) плато
 3..................
 4. Колорадо
 г) пещера
 4..................
 5. Мисисипска
 д) депресия
 5..................

Няма коментари:

Публикуване на коментар