четвъртък, 8 март 2018 г.

Води на Северна Америка

    Тестови задания с избираем верен отговор

1. Кое твърдение за речната мрежа на Северна Америка НЕ е вярно?
    а) Главният вододел на континента преминава през Кордилерите;
    б) най-малка е отточната област на Атлантическия океан;
    в) река Мисисипи е главният вътрешен воден път в Северна Америка;
    г) Големият басейн в Кордилерите е безотточна област.

Водосборен басейн2. На изображението е показан водосборният басейн на река:
    а) Колорадо;
    б) Колумбия;
    в) Макензи;
    г) Юкон.

3. Коя от посочените реки НЕ е приток на Мисисипи?
    а) Мисури;
    б) Фрейзър;
    в) Охайо;
    г) Тенеси.

4. За коя част от течението на големите реки е характерно меандрирането?
    а) в изворните области;
    б) в горното течение;
    в) в средното течение;
    г) в долното течение.

Хидрограма на река Маккензи5. На хидрограмата на река Маккензи личи лятното пълноводие на реката. То се дължи на:
    а) посоката на течение на реката от юг на север;
    б) разнообразния релеф на водосборната област на реката;
    в) снегът и ледът се топят през летните месеци;
    г) през лятото обилно вали сняг.

6. Река Ниагара, на която е разположен Ниагарският водопад, свързва езерата:
    а) Ери и Онтарио;
    б) Горно и Хюрън;
    в) Мичиган и Хюрън;
    г) Хюрън и Ери.

7. Прочетете внимателно текста: „Големите Североамерикански езера са най-голямата по площ (245.2 хил. кв. км) езерна система в Северна Америка. Те са разположени в понижения, образувани от някогашната дейност на ледниците. Големите езера са свързани с къси реки, а между Хюрън и Мичигън има проток. Водите от езерата се оттичат към Атлантическия океан чрез река Сейнт Лорънс.“ От текста на кой географски въпрос не може да получите отговор?
    а) Каква е големината на Големите езера спрямо други групи езера?
    б) Какъв е произходът на езерата?
    в) Каква е връзката между езерата и къде се оттичат водите им?
    г) Къде се намират в континента езерата?

8. Къде в Северна Америка са най-големите и известни гейзери?
    а) в Националния парк „Йелоустоун“;
    б) в Апалачите;
    в) в Аляските Кордилери;
    г) в п-в Флорида.

9. В Големия басейн в Кордилерите се намира Голямото солено езеро. Високото съдържание на сол в езерната вода се дължи на:
    а) солите в скалите, намиращи се по бреговете на езерото;
    б) планинският релеф на водосборната област;
    в) малкото валежи и голямото изпарение на вода;
    г) високата соленост на подземните води в района на езерото.

10. Големите североамерикански езера в Северна Америка са последователно свързани помежду си. Определете правилното разположение на езерата от високо към ниско.
    а) Горно, Онтарио, Ери, Хюрън;
    б) Горно, Хюрън, Онтарио и Ери;
    в) Горно, Хюрън, Ери и Онтарио;
    г) Горно, Ери, Онтарио и Хюрън.

    Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

11. В Северна Америка най-голяма площ ледниците заемат в:
    ..............................................


12. Какъв вид е устието на река Мисисипи?
    ..............................................


13. 3а коя северноамериканска река се отнася характеристиката: „Извира от Скалистите планини, тече на югозапад през пустинни и полупустинни земи и се влива чрез делта в Калифорнийския залив. Образува Гранд Каньон.“?
    ..............................................


14. Определете съответствието между река и отточна област в Северна Америка.

 Река
 Отточна област
 Съответствие
 1. Колорадо
 а) Северен ледовит океан
 1..................
 2. Макензи 
 б) Атлантически океан
 2..................
 3. Юкон
 в) Тихи океан
 3..................
 4. Мисисипи

 4..................
 5. Сейнт Лорънс

 5..................

Няма коментари:

Публикуване на коментар