петък, 9 март 2018 г.

Природни зони на Северна Америка

    Тестови задания с избираем верен отговор

1. За коя природна зона в Северна Америка се отнася написаното: „В нея се намират полуостровите Флорида, Юкатан, Антилските острови. Отличава с червеноземни и жълтоземи почви, с палми, махагоново дърво, червено дърво, магнолия и други растения.“ ?
    а) саваните;
    б) влажните тропични гори;
    в) твърдолистните гори;
    г) широколистните гори.

2. За коя природна зона на Северна Америка се отнася характеристиката: „Растителната покривка е оскъдна. Състои се предимно от някои видове треви и сололюбиви храсти. Храсталаците са от вида „чапарал“. Срещат се още мескитово дърво, кактуси, столетници и др.“?
    а) полупустиня;
    б) лесотундра;
    в) прерия;
    г) тайга.

3. В Северна Америка растенията бизонова трева, тревата грама, коилото, както и животните пуйка, койот, лалугер и др. са характерни за природната зона на:
    а) полупустинята;
    б) лесостепта;
    в) прерията;
    г) саваните.

4. За кое животно се отнася написаното: „Хищен бозайник с дължина до 3 м и тегло до 700 кг. Плува и се гмурка великолепно. Храни се предимно с тюлени. Обитава Северния ледовит океан.“?
    а) бизон;
    б) бяла мечка;
    в) гризли;
    г) овцебик.

5. Събирането на определено скалисто място на морския бряг на огромен брой птици (птичи базари) е характерно за природната зона на:
    а) тайгата;
    б) арктичната пустиня;
    в) тропичната пустиня;
    г) прерията.

6. В Северна Америка (САЩ) се намира първият национален парк в света. Основан е през 1872 г. Разположен е около изворите на река Мисури. Това е:
    а) Алгонкин;
    б) Йелоустоун;
    в) Гранд Каньон;
    г) Арчес.

7. Коя природна зона в Северна Америка НЕ е развита при умерен климат?
    а) твърдолистни гори;
    б) широколистни гори;
    в) иглолистни гори;
    г) прерия.

8. Огромната сива мечка гризли, мечката барибал, рисът, видрата и др. животни са характерни обитатели на:
    а) полярна пустиня;
    б) тропична пустиня;
    в) планинска природна област;
    г) тайга.

9. Коя група природни зони в Северна Америка са най-благоприятни за стопанската дейност на хората?
    а) влажни тропични гори, иглолистни гори, лесотундра;
    б) иглолистни гори, влажни тропични гори, тундра;
    в) савани, влажни тропични гори, лесотундра;
    г) прерия, твърдолистни гори, широколистни гори.

10. За коя природна зона в Северна Америка са характерни блатните почви?
    а) лесотундра и тундра;
    б) прерия;
    в) твърдолистни вечнозелени гори;
    г) широколистни и смесени гори.

11. За коя природна зона в Северна Америка са характерни черноземните почви?
    а) тундра;
    б) тайга;
    в) влажна тропична гора;
    г) прерия.

12. За коя природна зона в Северна Америка са характерни т.нар. „дървета джуджета“ (ели, върби и брези, високи до 1.5 м)?
    а) влажни тропични гори;
    б) тундра;
    в) иглолистни вечнозелени гори;
    г) тропична пустиня.

13. Коя природна зона се намира в Кордилерите?
    а) влажни тропични гори;
    б) широколистни и смесени гори;
    в) пустини и полупустини;
    г) иглолистните вечнозелени гори.

14. Коя зона обхваща северните крайбрежия на Северна Америка и южните острови на Канадския архипелаг, и за нея са характерни блатни почви, студоустойчиви треви и храсти?
    а) тундра;
    б) тайга;
    в) прерия;
    г) полярна пустиня.

15. В Северна Америка, между залива Хъдсън и Мексиканския залив са разположени редица природни зони. Каква е правилната последователност на тяхната смяна в посока от юг на север?
    а) твърдолистни гори, лесотундра, широколистни и смесени гори, тайга;
    б) тайга, лесотундра, широколистни и смесени „ори, твърдолистни гори;
    в) твърдолистни гори, широколистни и смесени гори, тайга, лесо- тундра;
    г) широколистни и смесени гори, лесотундра, тайга, твърдолистни гори;

    Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

16. Най-високото дърво (над 100 м) на Земята - гигантската секвоя - е характерен растителен вид за природната зона на:
    ..............................................

17. Животинските видове овцебик, бяла мечка, тюлен, морж и полярна лисица са характерни обитатели на природната зона на:
    ..............................................

18. Коя природна зона в Северна Америка обхваща ивица по тихоокеанското крайбрежие между 30° и 43° с. ш.?
    ..............................................

19. За коя природна зона в Северна Америка се отнася текста: „Това е преходна зона. Има редуване на малки гори и обширни безлесни земи. Зимата е студена, с температури до около -40°С. Валежите са от 200 до 400 мм. Снежната покривка се задържа продължително време и достига до 1 м. Почвите са глинести и блатни. От животните са характерни бобри, норки, кафява мечка, лисица, еленът карибу.“?
    ..............................................

20. Определете съответствието между природна зона и характерни белези.

 Природна зона
 Характеристика
 Съответствие
 1. тундра
 а) плодородни черноземни почви
 1..................
 2. пустиня
 б) листопадни дървета и храсти
 2..................
 3. тайга
 в) голи земи, сухолюбиви треви
 3..................
 4. широколистни
и бодливи храсти
 4..................
гори
 г) най-разпространени са студе-
 5..................
 5. прерия
ните блатни почви 
д) предимно вечнозелени иглолистни дървета

Няма коментари:

Публикуване на коментар