петък, 9 март 2018 г.

Население и политическа карта на Северна Америка

    Тестови задания с избираем верен отговор

1. Преобладаващата част от населението в Северна Америка е от представители на:
    а) коренното население;
    б) потомци на европейските преселници;
    в) смесените расови типове;
    г) афроамериканците.

2. Коренното население на Северна и Южна Америка - индианците - са представители на расата:
    а) монголоидна;
    б) негро-австралоидна;
    в) европеидна;
    г) преходна раса.

3. За кои хора се отнася характеристиката: „Имат кръгло и широко лице, сплеснат нос, изпъкнали скули, черни и остри коси, обличат се в кожи, живеят в жилища, изградени от лед или сняг.“?
    а) ескимоси;
    б) креоли;
    в) мулати;
    г) индианци.

4. Сред най-гъсто населените райони на Северна Америка е атлантическото крайбрежие и съседните му равнини. Това се дължи на:
    а) удобните морски заливи и удобна връзка със Западна Европа;
    б) от тук започва колонизирането на Северна Америка;
    в) наличието на плодородни почви и благоприятен климат;
    г) всичко посочено.

5. За кой град в Северна Америка се отнася характеристиката: „Това е един от най-големите градове в света. Разположен е на атлантическото крайбрежие. Пристанището му е едно от най-големи- те. В него е седалището на ООН и той е най-големият финансов център в света.“?
    а) Лос Анджелис;
    б) Мексико;
    в) Ню Йорк;
    г) Монреал.

6. Коя е най-гъсто населената държава в Северна Америка?
    а) Канада;
    б) САЩ;
    в) Бермудските острови;
    г) Куба.

7. С най-малка населеност в Северна Америка се отличава държавата:
    а) Г ватемала;
    б) Коста Рика;
    в) Гренада;
    г) Канада.

8. Коя от държавите в Северна Америка първа обявява своята независимост?
    а) Канада;
    б) САЩ;
    в) Мексико;
    г) Куба.

9. Коя от изброените държави е в островната група Големи Антили?
    а) Салвадор;
    б) Гватемала;
    в) Куба;
    г) Коста Рика.

10. Спомнете си как са разположени държавите в Северна Америка, намиращи се в нейната южна континентална част. Определете правилната последователност на тяхното подреждане в посока от север на юг.
    а) Гватемала, Коста Рика, Хондурас, Никарагуа;
    б) Никарагуа, Хондурас, Коста Рика, Гватемала;
    в) Хондурас, Гватемала, Коста Рика, Никарагуа;
    г) Гватемала, Хондурас, Никарагуа, Коста Рика.
    
    Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

11. Каква е географската гъстота на населението на държавата Мексико, която има 1.9 милиона квадратни километра площ и 109 млн. жители?
    ..............................................

12. Коя североамериканска държава има най-много население?
    .............................................. 

13. За кой град в Северна Америка се отнася текстът: „Това е един от най-големите градове на Земята. Столица на държава. Намира се на надморска височина 2250 м, на мястото на стар ацтекски град (Теночтитлан).“ ?
    ..............................................

14. Определете съответствието между северноамериканска държава и столица.

 Държава
 Столица
 Съответствие
 1. САЩ
 а) Манагуа
 1..................
 2. Канада
 б) Сан Хосе
 2..................
 3. Куба
 в) Вашингтон
 3..................
 4. Никарагуа
 г) Отава
 4..................
 5. Коста Рика
 д) Хавана
 5..................

Няма коментари:

Публикуване на коментар