петък, 9 март 2018 г.

Стопанство на Северна Америка

    Тестови задания с избираем верен отговор

1. Кое в голяма степен обуславя развитието на земеделието, рудодобива и туризма в Северна Америка?
    а) екологичните условия; 
    б) развитието на науката; 
    в) природните условия;
    г) равнището на образование.

2. Кое в голяма степен обуславя голямото развитие на производството на самолети, ракети, космическа и битова техника, компютри, телевизори и телефони в САЩ и в Канада?
    а) трудоспособността на населението;
    б) географското положение;
    в) постиженията на науката и техниката.
    г) развитият транспорт;

3. Отглеждането на пшеница, царевица и соя е най-силно развито в държавите:
    а) Мексико и Гватемала;
    б) САЩ и Хондурас;
    в) Канада и Куба;
    г) САЩ и Канада.

4. Най-голям добив на сребро има в държавата:
    а) Канада;
    б) САЩ;
    в) Мексико;
    г) Гватемала.

5. Кои промишлени производства в Северна Америка имат доминиращо място в света?
    а) електричество, самолети, космическа техника, автомобили, компютри;
    б) текстилни изделия, облекла, роботи, стомана, кораби;
    в) модни облекла, парфюми, лекарства, вино;
    г) изделия от дърво, хартия, цимент, кожи и обувки.

6. Кой голям северноамерикански град НЕ е голямо морско пристанище?
    а) Ню Йорк;
    б) Лос Анджелис;
    в) Ванкувър;
    г) Чикаго.

7. С най-развит туризъм, на първо място по приходи в света, е държавата:
    а) Мексико;
    б) САЩ;
    в) Ямайка;
    г) Кайманови острови.

8. Кои градове в Северна Америка са центрове на борсовата търговия?
    а) Лос Анджелис и Далас; 
    б) Чикаго и Ню Йорк;
    в) Чикаго и Далас;
    г) Монреал и Ню Йорк.

9. Северна Америка има развит търговски обмен със страните от други континенти. Какви стоки в най-голям обем се внасят в Северна Америка?
    а) нефт и руди;
    б) електроенергия;
    в) пшеница и царевица;
    г) машини и апарати.

10. Определете правилната последователност в низходящ ред на подреждането на страните от Северна Америка по равнище на стопанско развитие.
    а) Канада, САЩ, Мексико, Никарагуа;
    б) САЩ, Мексико, Никарагуа, Канада;
    в) САЩ, Канада, Мексико, Никарагуа;
    г) Канада, САЩ, Никарагуа, Мексико.

    Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

11. Най-високо развитата държава в Северна Америка е:
   .............................................. 

12. Град Ню Йорк е едно от най-големите пристанища в света и в Северна Америка. То е разположено на брега на:
    ..............................................

13. Известните морски курорти Акапулко и Канкун са в държавата:
    ..............................................

14. Определете съответствието между държава и характерни стопански дейности.

 Държава
 Стопански дейности
 Съответствие
 1. Канада
 а) промишленост, земеделие,
 1..................
 2. Мексико
борсова търговия и др.
 2..................
 3. САЩ
 б) добив и износ на руди,
 3..................
 4. държави
дървесина и хартия
 4..................
в Антилите
 в) рудодобив (сребро и др.),
 5..................
 5. страни от Средна
текстил, храни и др.

АМерика
 г) добив на банани, кафе, какао и рудодобив
 д) туризъм, захарна тръстика,


тютюн и др.

Няма коментари:

Публикуване на коментар