петък, 9 март 2018 г.

Страни в Северна Америка

    Тестови задания с избираем верен отговор

1. Съвременните жители на Гренландия са предимно потомци на:
    а) европейски преселници; 
    б) африкански преселници; 
    в) коренното население;
    г) смесените бракове.

2. Кой е най-развитият промишлен отрасъл в САЩ:
    а) стъкларска;
    б) текстилна;
    в) въгледобивна;
    г) машиностроене и електроника.

3. Кои два района в САЩ са центрове на развитието на промишлеността?
    а) долината на Мисисипи и п-в Флорида;
    б) Големите езера и атлантическото крайбрежие;
    в) Големият басейн и Аляска;
    г) Големите равнини и Колорадското плато.

4. Кой от посочените американски градове НЕ е голям промишлен център?
    а) Чикаго;
    б) Лос Анджелис;
    в) Холивуд;
    г) Детройт.

5. Основа на земеделското производство в САЩ са:
    а) едрите ферми;
    б) малките стопанства;
    в) плантациите;
    г) кооперациите.

6. Причина за голямото разнообразие на природните условия и природните ресурси на САЩ и Канада е:
    а) броят и гъстотата на населението;
    б) голямата територия;
    в) федералното устройство;
    г) разчленената брегова линия;

7. Населението на САЩ и Канада през последните десетилетия продължава да се увеличава предимно поради:
    а) религиозни причини;
    б) високо жизнено равнище;
    в) заселването на хора от други страни;
    г) благоприятния климат.

8. Кой от канадските градове НЕ е сред най-големите по население и с най-развита промишленост?
    а) Ванкувър;  
    б) Отава;
    в) Монреал;
    г) Торонто.

9. За коя държава се отнася характеристиката: „Островна държава от архипелага Големи Антили. Има брегове с Карибско море, Мексиканския залив и Атлантическия океан. Протоци я отделят от Юкатан на запад и Флорида на север. Площта и е 111 хил.кв.км. Релефът е предимно равнинен, а климатът е тропичен влажен, с чести урагани. Традиционни за страната са производствата на захар и тютюн. Има развит туризъм.“ ?
    а) Хаити;
    б) Мартиника;
    в) Бахамски острови;
    г) Куба.

10. Посочете правилното подреждане на трите най-големи по територия държави от Северна Америка в низходящ ред.
    а) САЩ, Мексико, Канада; 
    б) Мексико, САЩ, Канада; 
    в) Канада, САЩ, Мексико; 
    г) Мексико, Канада, САЩ.

    Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

11. За коя страна в Северна Америка се отнася текста: „Има най-древна култура. Площта е и почти 2 млн. кв.км., а населението е 102 млн. Родина е на царевицата. Простира се между Тихия океан и Мексиканския залив, САЩ. Официален език е испанският. Столицата и е един от най-големите градове в света.“?
    .............................................. 

12. За коя държава се отнася характеристиката: „Разположена е на тясната продълговата ивица суша между Тихия и Атлантическия океан, която свързва Северна с Южна Америка. През нейна територия е прокопан канал, който свързва двата океана. Страната носи името на своята столица.“?
    .............................................. 

13. На територията на коя държава са развити древните индиански култури на ацтеките и маите:
    .............................................. 

14. Определете съответствието между северноамериканска страна и степен на стопанско развитие.

 Държава
 Степен на стопанско развитие
 Съответствие
 1. Канада
 а) най-развита
 1..................
 2. Мексико
 б) развита
 2..................
 3. САЩ
 в) бързо развиваща се
 3..................
 4. Хаити
 г) развиваща се
 4..................
5. Никарагуа
д) една от най-слабо развитите.
5..................

Няма коментари:

Публикуване на коментар