петък, 9 март 2018 г.

Северен ледовит (Арктичен) океан

    Тестови задания с избираем верен отговор

1. Между кои континенти е разположен Северният ледовит океан?
    а) Европа, Азия и Северна Америка;
    б) Европа, Африка и Азия;
    в) Азия, Северна Америка и Африка;
    г) Африка, Европа и Северна Америка.

2. Кой проток свързва Северния ледовит океан с Тихия океан?
    а) проток Дрейк;
    б) Баб ел Мандеб;
    в) Берингов проток;
    г) Туниски проток.

3. Кое море НЕ е пряко свързано със Северния ледовит океан?
    а) Баренцово;
    б) Карско;
    в) Северно;
    г) Чукотско.

4. Кое географско име е на архипелаг от Северния ледовит океан?
    а) Британски острови;
    б) Големи Антили;
    в) Азорски острови;
    г) Шпицберген.

5. Защо солеността на водата на Северния ледовит океан е по-малка от средната за Световния океан?
    а) Северният ледовит океан е по-плитък;
    б) голям приток на прясна вода от много реки;
    в) има голямо изпарение на солена вода;
    г) има много океански течения.

6. Кой животински обитател НЕ е характерен за крайбрежието на Северния ледовит океан?
    а) морж;
    б) тюлен;
    в) пингвин;
    г) бяла мечка.

7. Валежите в района на Северния ледовит океан са незначителни (под 200 мм) и са почти изключително от сняг. Това се дължи на:
    а) незначителната влажност на въздуха;
    б) студените океански течения;
    в) ниските температури и малкото изпарение;
    г) по-ниската соленост на водата.

8. Кой от изследователите на Арктика се опитва чрез дрейфа на ледовете, обхванали кораба, с който пътува, да достигне Северния полюс?
    а) Нансен;
    б) Беринг;
    в) Баренц;
    г) Бафин.

9. Кое твърдение не важи едновременно за Северния ледовит океан и за Атлантическия океан?
    а) еднакво океанско равнище;
    б) улов на риба и други морски обитатели;
    в) пренос на вода между двата океана;
    г) силно развит морски транспорт.

10. Релефът на дъното на Северния ледовит океан се състои от три големи обособени части. Коя е тяхната правилна последователност по дълбочина, започвайки от най-плиткото към най-дълбокото.
    а) океанско дъно, континентален склон, шелф;
    б) континентален склон, шелф, океанско дъно;
    в) шелф, океанско дъно, континентален склон;
    г) шелф, континентален склон, океанско дъно.

    Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

11. Северният географски полюс се намира почти в средата на Северния ледовит океан. Пръв до него достига:
    .............................................. 

12. Движението на ледените блокове по повърхността на Северния ледовит океан се нарича:
    .............................................. 

13. Каква е площта на Северния ледовит океан?
    .............................................. 

14. Определете съответствието между вид стопанска дейност и място на извършване в или край Северния ледовит океан. 

 Стопанска дейност
 Място 
 Съответствие
 1. риболов
 а) остров Шпицберген
 1..................
 2.въгледобив
(Свалбар)
 2..................
 3. нефто- и газодобив
 б) Гренландско, Норвежко
 3..................
 4. еленовъдство
и Баренцово море
 4..................
 5. корабоплаване
 в) крайбрежните земи на континентите
 г) крайбрежните води на континентите
 д) дъното на плитките крайбрежни морета
 5..................

Няма коментари:

Публикуване на коментар