понеделник, 5 март 2018 г.

Климат на Африка

1. Кое от посочените НЕ е фактор за формирането на тропичния сух климат в Северна Африка?
    а) постоянните ветрове пасати;
    б) географското положение около Северния тропик;
    в) видът на земната повърхност;
    г) температурната разлика между ден и нощ.

2. Пясъчните бури, наричани „самум“, са характерни за района на:
    а) пустинята Сахара;
    б) долината на река Замбези;
    в) областта Сахел;
    г) Мозамбикската низина.

3. В кой климатичен пояс в Африка падат най-обилни валежи?
    а) екваториален;
    б) субекваториален;
    в) тропичен;
    г) субтропичен.

4. Климатът в Африка, формиран под целогодишното влияние на една въздушна маса и отличаващ се с постоянно високи температури, висока влажност на въздуха и голямо количество валежи, е:
    а) тропичен;
    б) субекваториален;
    в) субтропичен;
    г) екваториален.

5. За кой вид климат в Африка се отнася характеристиката: „Температурите през цялата година са високи (над 20°С) и са с амплитуда над 5°С. Валежите са съсредоточени през част от годината и са формирани два сезона - влажен и сух.“?
    а) екваториален;
    б) субекваториален;
    в) тропичен сух;
    г) субтропичен;

6. Екваториалният и субекваториалният климатичен пояс НЕ си приличат по:
    а) високите средни годишни температури;
    б) количеството на валежите;
    в) малките температурните амплитуди;
Климатограма на станция Бамако    г) сезоните.
7. Кой климатичен пояс в Африка има четири годишни сезона?
    а) екваториален;
    б) субекваториален;
    в) субтропичен;
    г) тропичен.

Климатограма на станция Алжир
8. Климатът на станция Бамако, изобразен на климатограмата, е субскнаториален, понеже:
    а) температурите целогодишно са ви¬соки и има обособени валежен и сух сезон;
    б) температурите са умерени, а половин година почти не вали;
    в) температурите са високи, а през цяла¬та годината вали много;
   г) най-топло е през април и май, а най- много вали през юли и август.

9. Климатът на станция Алжир, изобразен на климатограмата, е:
    а) екваториален;
    б) субтропичен;
    в) тропичен сух;
    г) субекваториален.        

10. В Атлантическия океан, край бреговете на Африка, текат три океански течения. От север на на юг това са последователно теченията:
     а) Канарско, Бенгелско, Гвинейско;
     б) Гвинейско, Бенгелско, Канарско;
     в) Канарско, Гвинейско, Бенгелско;
     г) Бенгелско, Гвинейско, Канарско.

Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

11. В Африка, в района на тропиците, през цялата година духат ветрове със североизточна или югоизточна посока. Те се наричат:
................................................

12. В северните части на пустинята Сахара е измерена най-високата температура в света +58°С на сянка. Това е оазисът:
................................................

13. Съчетанието на температурата на въздуха, облачността, влажно­стта на въздуха, валежите, атмосферното налягане и вятъра на дадено място и в даден момент се нарича:
................................................

14. Определете съответствието между вид климат и географския район на разпространение.

 Вид климат
 Географски район
 Съответствие
 1. екваториален 
 а) Средиземноморско
 1....................
 2. субекваториален
крайбрежие
 2....................
 3. тропичен сух
 б) Конгоанска (Заирска)
 3....................
 4. тропичен влажен
котловина
 4....................
 5. субтропичен
 в) Област Судан
 г) Сахара
 д) Мозамбикска низина
 5....................


Няма коментари:

Публикуване на коментар