неделя, 4 март 2018 г.

Релеф и полезни изкопаеми на Африка

    Тестови задания с избираем верен отговор

1. Преди повече от 200 млн. години големият южен континент се разкъсва и се разделя на няколко части - платформи, най-голямата от които е Африканската. Този стар южен континент е:
    а) Лавразия;
    б) Пангея;
    в) Гондвана;
    г) Тетис.

2. По югозападното крайбрежие на Африка, като тясна дълга иви­ца има пустиня. В нея се намират най-високите пясъчни дюни в света (до 300 м), както и интересното растение велвичия. Тази пустиня е:
    а) Либийска;                         
    б) Калахари;
    в) Намиб;                             
    г) Сахара.                             

3. Коя е най-дълбоката депресия (-153 м) в Африка?
    а) Катара;                             
    б) Афарска;
    в) Асалска;                           
    г) Карун.                               

4. Край Гвинейския залив се намира голям вулкански масив с над­морска височина 4070 м. Една от африканските държави носи неговото име. Това е:
    а) Нирагонго;                     
    б) Камерун;
    в) Нямлагири;                     
    г) Килиманджаро.               

5. Каменистите пространства в Сахара се наричат:
    а) уеди;                                 
    б) хамади;
    в) ергове;                               
    г) такири.                             

6. В ивицата от дълбоки разкъсвания на земните пластове, в коя­то има много вулкани, котловини и езера, простираща се от Чер­вено море до долното течение на р. Замбези (Големите афри­кански разломи), попада:
    а) областта Сахел;             
    б) Драконови планини;
    в) езерото Танганика;         
    г) езерото Чад.                       

7. В Африка, по крайбрежието на Индийския океан и край долно­то течение на река Замбези, е разположена:
    а) Мозамбикската низина;
    б) областта Судан;
    в) котловината Калахари;
    г) платовидната област Дарфур.                                     

8. Областта Шаба (Катанга) е много богата на рудни полезни изко­паеми. В нея има находища на медни руди, оловно-цинкоки руди, зла то и др. Тя се намира в южната част на басейна на река:
    а) Замбези;                           
    б) Нигер;
    в) Оранжева;                           
    г) Конго.                               

9. В кой от редовете и трите имена са на пустини в Африка? 
    а) Калахари, Камерун, Сахара;
    б) Намиб, Сахара, Дарфур;
    в) Сахара, Танганика, Сомалия;
    г) Калахари, Намиб, Сахара.

10. Коя е правилната последователност в посока от север на юг на планините?
      а) Етиопска планинска земя, Драконови планини, Килиманджаро;
      б) Етиопска планинска земя, Килиманджаро, Драконови планини; 
      в) Килиманджаро, Етиопска планинска земя, Драконови планини;
      г) Драконови планини, Килиманджаро, Етиопска планинска земя.

      Тестови задания за допълване и определяне на съответствие 

11. В Африка най-високият връх (5895 м) е угаснал вулканичен конус и е покрит със сняг. Нарича се: 
      ..........................................

12. В Драконовите планини се намира най-високият водопад в Африка. Неговото име е:
      ..........................................


13. Континентът Африка е много богат на редица полезни изкопае­ми. Той е на първо място в света по запаси на: .....................................и............................................

14. Определете съответствието между вид полезно изкопаемо и зна­чимо негово находище.

 Вид
 Находище
 Съответствие
 1. графит
 а) Атласки планини
 1....................
 2. диаманти
 б) крайбрежие на Гвинейския залив
 2....................
 3. злато 
 в) Южна Африка
 3....................
 4. нефт
 г) остров Мадагаскар
 4....................
 5. фосфорити

 5....................

Няма коментари:

Публикуване на коментар