понеделник, 5 март 2018 г.

Води на Африка

    Тестови задания с избираем верен отговор

1. Коя от големите реки извира от Източноафриканската планинска земя, тече на запад, на два пъти пресича Екватора и се влива и Атлантическия океан?
    а) Нигер;
    б) Замбези;
    в) Сенегал.
    г) Конго.

2. Най-дьлбокото езеро в континента Африка:
    а) Руква;
    б) Няса;
    в) Танганика;
    г) Киву.

Хидрограма на река Нигер3. На изображението е показана хидрограмата на река Нигер при град Ниамей. Есенно-зимното пълноводие на реката се дължи на това, че по-голямата част на водосборния басейн попада в:
    а) субекваториалния климатичен пояс;
    б) тропичния влажен климатичен пояс;
    в) екваториалния климатичен пояс;
    г) субтропичния климатичен пояс. 

4. Устието на коя африканска река е естуар?
    а) Нил;
    б) Конго;
    в) Нигер;
    г) Замбези. 

5. Как се наричат районите в Африка, в които има реки, които не се вливат в море или океан или в тях въобще няма реки и езера?
    а) водосборни басейни;
    б) отточни области;
    в) проточни области;
    г) безотточни области.

6. Най-пълноводната река на Африка - Конго - има постоянно пълноводие, понеже:
    а) в реката се оттичат водите на няколко големи езера;
    б) валежните периоди северно и южно от реката се разминават по време;
    в) екваториалната гора пречи на бързото и голямо изпарение на водата;
    г) има много язовири, които осигуряват равномерно отичане на водата.

Водосборен басейн7. На изображението е показан водосборният басейн на река:
    а) Конго;
    б) Замбези;
    в) Сенегал;
    г) Оранжева.

8. Река Нил няма постоянен воден отток и сменя периодите на пълноводие с маловодие, понеже:
    а) събира водите си от земи с различен релеф и различен климат;
    б) се влива в Средиземно море чрез делта;
    в) по-голямата част от течението и е през екваториалната област;
    г) през лятото голяма част от водите се използва за напояване. 

9. Езерото Тана е високопланинско езеро. То се намира в:
    а) Етиопска планинска земя;
    б) Горногвинейските планини;
    в) Източноафриканска планинска земя;
    г) Драконовите планини.

10. В Атлантическия океан се вливат редица големи африкански реки като Нигер, Конго, Сенегал и Оранжева. Определете последователността на вливането на тези реки в океана, подредени в посока юг-север.
    а) Сенегал, Нигер, Конго, Оранжева река;
    б) Нигер, Конго, Оранжева река, Сенегал; 
    в) Конго, Оранжева река, Сенегал, Нигер;
    г) Оранжева река, Конго, Нигер, Сенегал.

    Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

11. За коя африканска река се отнася характеристиката: „Протича през езерото Виктория и в горното си течение има множество прагове и водопади. Главното и течение е в посока юг-север и тя се влива в Средиземно море с дълга 160 км и широка 260 км делта. Плавателна е в долното си течение. На нея е изграден големият Асуански язовир. През периода на пълноводието залива ниските места, като оставя плодородна тиня.“?
    ..............................................

12. За кое африканско езеро се отнася характеристиката: „През годината площта му се променя съществено - от около 10 хил.кв.км до 26 хил.кв.км, а дълбочината се променя от 4 до 11 м.“?
    ..............................................

13. Коя африканска река извира от платото Лунда, тече на изток и се влива в Индийския океан чрез делта и на нея е разположен високият 120 м водопад Виктория?
    ..............................................

14. Определете съответствието между африканска река и доминиращата посока на течение:

 Река
 Посока
 Съответствие
 1. Нил
 а) север
 1....................
 2. Конго
 б) изток
 2....................
 3. Замбези
 в) юг
 3....................
 4. Оранжева река
 г) запад
 4....................
 5. Нигер

 5....................

Няма коментари:

Публикуване на коментар