вторник, 6 март 2018 г.

Стопанство на Африка

    Тестови задания с избираем верен отговор

1. Най-голям дял в стопанството на Африка има отрасълът:
    а) промишленост; 
    б) аграрно стопанство;
    в) рибно стопанство; 
    г) горско стопанство.

2. Коя от африканските страни е стопански най-развита?
    а) Сомалия;
    б) ЮАР;
    в) ЦАР;
    г) Намибия.

3. Аграрното (селското) стопанство се отнася към групата стопански отрасли:
    а) обслужващи;
    б) преработващи;
    в) добивни;
    г) към всички посочени.

4. Стопанствата на Либия и Нигерия си приличат по това, че в тях е силно развит:
    а) нефтодобивът;
    б) дърводобивът;
    в) рудодобивът;
    г) стоманодобивът.

5. Отглеждането на какаото е типично за крайбрежието на:
    а) залив Сидра;
    б) Средиземно море;
    в) Червено море;
    г) Гвинейски залив.

6. В Африка, в зоната на пустините и особено за пустинята Сахара, най-типично домашно животно е:
    а) овцата;
    б) козата;
    в) камилата;
    г) магарето.

7. Кой от посочените стопански отрасли в Африка НЕ се отнася към преработващата промишленост?
    а) земеделие;
    б) машиностроителна;
    в) металургична;
    г) химическа.

8. Кой от промишлените отрасли в Африка е водещ?
    а) металургия;
    б) добивна промишленост;
    в) машиностроене;
    г) химическа промишленост.

9. В Африка най-развито е производството на промишлените изделия:
    а) машини и апарати; 
    б) автомобили и ж.п. вагони;
    в) хартия и мебели; 
    г) храни и платове.

10. Сред най-големите пристанища на Атлантическото крайбрежие на Африка са градовете Кейптаун, Казабланка, Дакар и Луанда. Посочете в кой от редовете тези пристанища са подредени в правилна последователност от север на юг.
    а) Казабланка, Дакар, Кейптаун, Лагос;
    б) Лагос, Дакар, Казабланка, Кейптаун;
    в) Казабланка, Дакар, Лагос, Кейптаун;
    г) Кейптаун, Лагос, Дакар, Казабланка.

    Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

11. Под знамето на една от африканските държави плават най-много кораби. Тя е:
    ..............................................

12. В Африка, в сравнение с другите континенти, има най-голям промишлен добив на:
    ..............................................

13. Коя африканска държава има силно развит туризъм, основаващ се на: използването на топъл климат, брегове на две топли морета и древни исторически паметници?
    ..............................................

14. Природните условия определят вида на отглежданите културни растения. Определете съответствието между отглеждано растение и вид климат, при който то вирее и дава добра реколта.

 Отглеждано културно растение
 Вид климат
 Съответствие
 1. маслина
 а) екваториален
 1..................
 2. цитрусови плодове
 б)планински
 2..................
 3. какао
 в) тропичен сух
 3..................
 4. финикова палма
 г) субтропичен
 4..................
 5. маслена палма

 5..................


Няма коментари:

Публикуване на коментар