вторник, 6 март 2018 г.

Население и политическа карта на Африка

    Тестови задания с избираем верен отговор

1. Кой от посочените географски райони е най-населен?
    а) Заирска котловина;
    б) пустинята Сахара;
    в) долното течение на река Нил;
    г) Калахари.

2. Арабите са представители на човешката раса:
    а) негро-австралоидна;
    б) монголоидна;
    в) европеидна;
    г) преходна.

3. Малгашите са се образували чрез смесването на двете големи човешки раси:
    а) европеидна и монголоидна;
    б) негроидна и монголоидна;
    в) европеидна и негроидна;
    г) от всички големи раси.

4. За коя африканска държава се отнася характеристиката: „Тя е с древна история и култура. Обхваща част от пустинята Сахара. Има излаз към Средиземно море. През нея протича река Нил, в чиято долина има плодородни земи. В страната се произвежда висококачествен памук. Посещава се от много туристи. Населението е предимно от араби. Преобладаващата религия е ислям. Столица е град Кайро.“?
    а) Мароко;
    б) Алжир;
    в) Египет;
    г) Либия.

5. По брой на населението континентът Африка се нарежда на:
    а) първо място;
    б) второ място;
    в) трето място;
    г) четвърто място.

6. Коя от посочените държави не е арабска?
    а) Алжир;
    б) Либия;
    в) Египет;
    г) Етиопия.

7. Столицата на държавата Нигерия е град:
    а) Абуджа;
    б) Ибадан;
    в) Лагос;
    г) Сокото.

8. За коя африканска държава се отнася характеристиката: „Има силно развита промишленост, дори изпреварва редица европейски държави. Има богати залежи на злато, платина, диаманти, въгли- ща и др. Полезните изкопаеми са основа за развитието на добивната промишленост, металургията и машиностроенето. Има големи морски пристанища и голям износ.“?
    а) Египет;
    б) Танзания;
    в) Гана;
    г) ЮАР.

9. През XX век, преди Втората световна война, в Африка е имало само три независими държави. Коя от посочените е била колония?
    а) Нигерия;
    б) Етиопия;
    в) Египет;
    г) Либерия.

10. Представете си мислено картата на Африка. Коя е правилната последователност на разположението на държавите в посока от север на юг?
    а) Танзания, Мозамбик, Сомалия, ЮАР;
    б) Мозамбик, Сомалия, ЮАР, Танзания;
    в) Сомалия, Мозамбик, Танзания, ЮАР;
    г) Сомалия, Танзания, Мозамбик, ЮАР.

    Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

11. От държавите в Африка с най-многочислено население е:
     ..............................................

12. Най-малката държава в Африканския район е разположена в Индийския океан. Това е държавата:
     ..............................................

13. Местното население в екваториалните гори на Африка е представено от хора с нисък ръст и тъмна кожа, наричани:
     ..............................................

14. Определете съответствието между посочените народности в Африка и районите на тяхното обитаване (местоживеене).

 Народност
 Район на обитаване
 Съответствие
 1. малгаши
 а) Средиземноморско крайбрежие
 1..................
 2. араби
 б) Калахари
 2..................
 3. пигмеи
 в) Конгоанска котловина
 3..................
 4. бушмени
 г) Мадагаскар
 4..................
 5. бербери
 д) Сахара
 5..................

Няма коментари:

Публикуване на коментар