вторник, 6 март 2018 г.

Атлантически океан

    Тестови задания с избираем верен отговор

1. На кое място по големина сред океаните е Атлантическият океан?
    а) първо място;
    б) второ място;
    в) трето място;
    г) четвърто място.

2. Кой от посочените острови НЕ се намира в Атлантическия океан?
    а) Нюфаундлънд;
    б) Азорски острови;
    в) Мадагаскар;
    г) Канарски острови.

3. Кое от посочените морета НЯМА пряка връзка с Атлантическия океан?
    а) Карибско;
    б) Средиземно;
    в) Северно;
    г) Червено.

4. Кое от посочените течения в Атлантическия океан е топло?
    а) Бенгелско;
    б) Бразилско;
    в) Лабрадорско;
    г) Канарско.

5. В кое море има големи залежи на нефт и природен газ?
    а) Средиземно;
    б) Балтийско;
    в) Северно;
    г) Саргасово.

6. Атлантическия океан се е образувал при разпадането на двата стари праконтинента и разместване на литосферните плочи чрез тяхното:
    а) приближаване една към друга;
    б) раздалечаване една от друга;
    в) сблъскване една с друга;
    г) подпъхване на една под друга.

7. Кои от посочените острови в Атлантическия океан са континентални по произход (образувани чрез отделяне от съседния континент)?
    а) Британски острови;
    б) Канарски острови;
    в) Азорски острови;
    г) остров Исландия.

8. Най-солена е водата на Атлантическия океан в района на:
    а) крайните южни и северни части;
    б) фолклъндските острови и Огнена земя;
    в) между Северна Америка и Европа;
    г) Екватора.

9. Със затоплящо влияние върху климата на Европа е океанското течение:
    а) Канарско;
    б) Г винейско;
    в) Южнопасатно;
    г) Гълфстрийм.

10. В кой ред имената на островите са подредени правилно в последователност от север на юг?
    а) Британски, Канарски, Зелени нос;
    б) Канарски, Британски, Зелени нос;
    в) Британски, Зелени нос, Канарски;
    г) Канарски, Зелени нос, Британски.

    Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

11. По дъното Атлантическия океан се издига много дълга подводна планина (над 15 000 км.), наречена:
    ..............................................

12. В редица райони на Атлантическия океан има високи приливи. Най-високи (18 и повече метра) са те в района на залива:
    ..............................................

13. Атлантическият океан има продълговата неправилна форма. Най-малката му ширина (около 3000 км.) е между бреговете на континентите:
    ..............................................

14. Определете съответствието между географски обект от Атлантическия океан и неговото географско име

 Географски обект
 Географско име
 Съответствие
 1. Острови
 а) Гвинейски
 1..................
 2. Пристанище
 б) Ню Йорк
 2..................
 3. Залив
 в)Канарски
 3..................
 4. Морско течение
 г) Пуерто Рико
 4..................
 5. Океанска котловина
 д) Гълфстрийм
 5..................

Няма коментари:

Публикуване на коментар