събота, 3 март 2018 г.

Географско положение, граници, големина и брегова линия на Африка

Тестови задания с избираем верен отговор

1.    Кой проток разделя Африка от остров Мадагаскар?
а) Гибралтарски;                    
б) Мозамбикски;
в) Туниски;                               
г) Баб ел Мандеб.           
     
2.     Африка има сушева връзка чрез Синайския провлак с континента:
а) Австралия;                         
б) Европа;
в) Азия;                                     
г) Антарктида.                           

3.    По големина на площта Африка се нарежда сред континентите на Земята на:
а) първо място;                        
б) второ място;
в) трето място;                         
г) четвърто място.                    

4.     Между континентите Азия и Африка е разположено морето:
а) Средиземно море;               
б) Бяло море;
в) Червено море;                       
г) Жълто море.                         

5.    Географското положение на континента Африка НЕ се определя спрямо:
а) Екватора и Гринуичкия меридиан;
б) съседните континенти;
в) най-високите планини в него;
г) съседните океани и морета.                                              

6.     Кой главен паралел НЕ пресича континента Африка?
а) Екватор;                             
б) северна тропична окръжност;
в) южна тропична окръжност; 
г) северна полярна окръжност.

7.     Кое твърдение за бреговата линия на Африка е вярното?
а) край Африка има множество големи острови;
б) бреговата линия на Африка е слабо разчленена;
в) остров Мадагаскар е на запад от Африка;
г) най-големият залив е Сидра.                                              

8.     На изображението е показан протокът:
      а) Баб-ел-Мандеб;
      б) Гибралтарски;
      в) Мозамбикски;
      г) Туниски.  
                                       
9. Кои групи острови край бреговете на Африка се намира в Индийс­кия океан?
    а) Сейшелски острови; 
    б) Канарски острови; 
    в) Азорски острови; 
    г) Кабо Верде (Зелени нос).              

10. Коя е правилно определената последователеност на изследвания­та на Африка в зависимост от времето на провеждане на плава- нинта и пътешествията?
           а) Ливингстън, Хенри, Вашку да Гама;
           б) Хенри, Ливингстън, Вашку да Гама;
           в) Вашку да Гама, Хенри, Ливингстън;
           г) Вашку да Гама, Ливингстън, Хенри.                                 
      Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

11. Кое море разделя Африка от континента Европа?
      ....................................... 

12. Кой е на-големият морски залив край континента Африка?
      ....................................... 

13. На картата на Африка в мащаб 1: 28 000 000 разстоянието по права линия между градовете Алжир и Кайро е 10 см. Какво е разстояние по права линия между тези градове в километри?
      ....................................... 

14. На контурната карта на Африка с номера от 1 до 4 са означени крайните точки на континента. Определете съответствието меж­ду крайните точки и техните географски имена.
Контурна карта на Африка
 Крайна точка
 Наименование
 Съответствие
 1.Западна точка
 а) Иглен нос
 1................
 2.Южна точка
 б) нос Кабо Верде
 2................
 3.Източна точка
 в) нос Рас ел Абиад
 3................
 4.Северна точка
 г) нос Рас-ел-Хафун
 4................


1 коментар: