събота, 12 ноември 2016 г.

Климат и води на Африка

Всеки континент има характерен климат, зависещ от много фактори, но предимно от географската ширина. Водите на сушата обхващат всички води, съдържащи се в реки, езера, блата, язовири, ледници, както и в земни пластове. 

Климат 
Схема на климатичните пояси в Африка
Схема на климатичните
пояси в Африка
Фактори на климата. Основен фактор е географското положение. Поради разположението на континента от двете страни на Екватора и силната слънчева радиация климатът е горещ. 

Въздушните маси също оказват въздействие върху климата. Екваториалните въздушни маси са горещи, атмосферното налягане е ниско и въздухът се издига във височина. Тропичните въздушни маси са в местата около 25-30° северна и южна ширина. В пустинята Сахара силно влияние оказва горещият и сух североизточен пасат. Влажните тропични въздушни маси над източното крайбрежие на Южна Африка формират югоизточния пасат. В тази част на континента климатът е топъл и влажен. Само в най-северните и най-южните части през студеното полугодие влияят умерени въздушни маси

Водните басейни, океанските и морските течения. 
Климатограма на станция Дебунджа
Климатограма на
станция Дебунджа
Те оказват влияние чрез въздушните маси. Покрай западните брегове на Африка от юг на север е студеното Бенгелско течение, а от север на юг е студеното Канарско течение. Поради това са се образували - на юг пустинята Намиб, а на север - пустинята Сахара. В Индийския океан покрай южните брегове на Африка е топлото Мозамбикско течение и по съседните брегове има значителни валежи. 

Земеповърхните форми. В планините надморската височина е по-голяма и температурите са по-ниски, влажността на въздуха и валежите са по-големи, а ветровете - по-силни. Върховете на най-високите планини са покрити със сняг. В Източна Африка планините преграждат пътя на влажните въздушни маси. 

Климатограма на станция Алжир
Климатограма на
станция Алжир
Климатични елементи. Температурите на приземния слой на въздуха в Африка, с малки изключения са високи през цялата година. Преобладават местата със средна годишна температура над 20°С. Най-висока температура е измерена в Либийската пустиня +58.2°С на сянка. В Сахара разликата в температурите между деня и нощта често достига до 40.0°С. 

Ветровете са различни. В района на Екватора има безветрие, понеже въздухът се издига във височина. В Африка духат североизточните и югоизточните пасати. В Сахара има силни пясъчни ветрове (самум). 

Валежите са най-обилни около екватора. По западните склонове на планината Камерун годишната им сума достига до 10 000 мм. Голямо количество пада и по източното крайбрежие на Южна Африка. Най-малко са валежите в пустините. 

Хидрограма на река Конго
Хидрограма на
река Конго
Климатични пояси и области. Поради положението на Африка в нея има различни пояси. 

Екваториалният пояс обхваща района на Гвинейския залив и Конгоанската котловина. Там през цялата година температурите са високи - 25-27°С и разликата им през деня и през нощта е незначителна. Обикновено след обяд се образуват облаци и вали дъжд. Валежите са много. Има безветрие. Сезонът е само един - вечно лято. 

Субекваториалните климатични пояси са два - по един в Северното и в Южното полукълбо. Те заемат земите северно и южно от екваториалния пояс. През лятото в Северното полукълбо доминират екваториалните въздушни маси, а през зимата - тропичните. Има два сезона - влажен през лятото и сух през зимата. Валежите по количество са около 1 500 мм. 

Оазис в пустинята
Оазис в пустинята
Тропичните пояси заемат земите около двата тропика. Обхващат пустините Сахара, Намиб и Калахари. В тях целогодишно доминират тропичните въздушни маси. В Сахара през деня температурата на въздуха достига до 40°С. През нощта тя рязко се понижава и може да достигне до 0°С. Валежите са незначителни, а въздухът обикновено е наситен с прах. В Южна Африка има и тропичен влажен климат. 

Субтропичните пояси обхващат най-северните и най- южните части на континента. В тях въздушните маси през зимата са умерени, а през лятото - тропични. 

Планинската климатична област в Африка включва само най-високите планини и плата. За нея е характерно понижаването на температурите с увеличаването на надморската височина и повишаването на количеството на валежите. 

Стопанско значение на климата. В по-голямата си част поради много високите температури и малкото валежи климатът в Африка е неблагоприятен за стопанска дейност. Благоприятни за развитие на земеделието са долините на реките, крайбрежните низини, саваните. 

Води 
Схема на водосборните басейни в Африка
Схема на водосборните
басейни в Африка
Обща характеристика на водите. В Африка са образувани големи речни системи. Речната система представлява съвкупност от реките, които с общо течение вливат водите в океан, море или езеро. Всяка от тях има една главна река и притоци. Най-големи и пълноводни реки и езера има в районите с екваториален, субекваториален и влажен тропичен климат. 

Водите в Африка са групирани в три водосборни басейна. Най-голям е Атлантическият басейн с около 51% от общата площ на континента. Басейнът на Индийския океан заема само 18%. Главният вододел на континента преминава през източната му част. В безотточната област е 30.6% от площта. Безотточни са тези части от земната повърхност, в които водите на реките и езерата не достигат до море или океан. Тук се включват двете безотточни области на Сахара и Калахари и районът между теченията на Конго и Нил и части от Етиопската и Източноафриканската планинска земя. 

Река Нил
Река Нил
Реки в басейна на Атлантическия океан. Река Нил извира южно от екватора и тече на север. За нейно начало се приемат реките Рукарара и Кагера. След това Нил се влива в езерото Виктория. От него изтича река Виктория-Нил. Има много прагове и водопади. В средното течение се нарича Бели Нил. На север Бели Нил и Сини Нил се сливат в една река с името Нил. Тя пресича пустинята и се влива в Средиземно море чрез делта. Общата дължина на река Нил е 6 671 км. Тя е най- дългата река в Африка и в света. 

Река Конго
Река Конго
Река Конго (4 320 км) е втората по дължина река в Африка, но е най-пълноводната. Тя има най-големия водосборен басейн в Африка. Извира от Източноафриканската планинска земя. Тече през Конгоанската котловина и се влива в Атлантическия океан чрез естуар. 

Река Нигер (4160 км) извира от планините Сиера Jleоне. Влива се в Гвинейския залив на Атлантическия океан. 

Река Сенегал и Оранжевата река се вливат в Атлантическия океан. 

Реките в басейна на Индийския океан. Река Замбези (2 660 км) преминава през множество проломи и разширения. На нея се намира известният водопад Виктория. Влива се в Индийския океан чрез делта. 

Река Лимпопо (1 600 км) пресича на два пъти южния тропик и се влива в Индийския океан. 

Езера. В източната част на континента са разположени най-голям брой езера. Те са се образували след разместване на земни пластове. Езерото Виктория е най-голямото по площ в Африка - около 70 000 кв. км. Оттича се чрез река Нил. Езерото Танганика има дълбочина 1470 м. То е най-дълбокото африканско езеро и е на второ място в света. Водите му се оттичат чрез река Конго в Атлантическия океан. Други по-големи езера от тази зона на Африка са Киву, Няса и др. Езерото Тана е в Етиопската планинска земя. От него извира река Сини Нил. В областта Судан е безотточното езеро Чад. То е с малка дълбочина и променливо равнище на бреговете. 

Подземни води. В Африка има райони, богати на подземни води. Особено значими за хората са подземните води в оазисите в пустините. 

Стопанско значение на водите. За Африка водите имат голямо значение. В Сахара те са източник и условие за живот, за отглеждането на културните растения и домашните животни. В останалите части на континента речните води се използват за производство на електричество, напояване на земеделските земи, водоснабдяване на селищата, риболов, корабоплаване и воден туризъм. 

Запомнете: Климатът е горещ. Температурите на въздуха са високи през цялата година. Валежите са най-много в екваториалния пояс и югоизточното крайбрежие на Африка. В Африка има клиmатични пояси: екваториален, субекваториални, тропични, субтропични климатични пояси, както и планинска област. Атлантическият водосборен басейн заема над пoловината от площта. Голяма е безотточната област. Най-много реки, езера и блата има в екваториалния пояс и пояса с влажен тропичен климат. Най-дългата река в Африка и в света е Нил (6 671 км). Най-пълноводна е Конго. Най-голямото по площ езеро е Виктория, а най-дълбокото - Танганика. 

Знаете ли, че ... 
  • Максималната средна годишна температура на Земята и в Африка е измерена в Далон в Данакилската низина край Червено море на 100 м под морското равнище. Тя е 34SC. 
  • Минималното средно годишно количество валежи в Африка е измерено при град Асуан в Египет и е 0.5 мм/кв. м. 
Интересно
Езерото-убиец 
В Африка, в държавата Камерун, е разположено едно малко живописно езеро с името Ниос. То е разположено в кратера на угаснал вулкан. Една нощ се чул отдалечен тътен и мощен взрив. От недрата на плиткото езеро се издигнал тайнствен безцветен облак, който прехвърлил бреговете му и се спуснал в долината. След няколко минути в нея не останало нищо живо. Загинали около 1 800 души. Листата на дърветата били покрити с тънка кафява покривка, а някои почернели и се свили. Повърхността на водите на езерото станала кафеникава на цвят. Местните жители обяснявали станалото с появата на някакъв дух. Какво се случило? От езерото изтекъл сероводород - газ, който при висока концентрация убива почти мигновено. Газовият облак над езерото бил по-тежък от въздуха и сероводорода се натрупал в по-ниските места, в низините. Селата, които били разположени на възвишения, не пострадали. 

Понятия: климатични пояси и области в Африка, речна система, водосборен басейн, вододел, делта, естуар, безотточна област. 

Въпроси и задачи: 
1. На двете климатограми в учебника са показани температурата и валежите от два различни климатични пояса. Определете коя климатограма за кой климатичен пояс се отнася. Запишете отговора в тетрадките си. 
2. Защо в Северна Африка тропичният климат е по-рязък от този в Южна Африка? 
3. Кое е най-голямото по площ и кое е най-дълбокото езеро в Африка? 
4. Направете характеристика на реките Нил, Конго, Нигер. Използвайте освен учебника, атласа или карта на Африка и допълнителна литература.

1 коментар: