вторник, 1 ноември 2016 г.

Човешки раси и религии

Хората са твърде различни по своя външен облик, обичаи, език, вярвания и др. Това са основните различия между тях. 

Раса 
По външен облик хората са с различен цвят на кожата - бели, жълти, черни и др. По ръст хората са различни. Различни са и техните коси, нос, вежди, очи, скули и др. Голяма група от хора, които имат общ произход, общо развитие, еднакви или сходни физически белези, които се предават по наследство, се нарича раса. По тези външни черти (белези) хората от една раса се отличават от хората от друга раса. 

Причината за различията между хората са природните условия, в които те продължително време са живели и липсата на връзка между големи групи от хора в миналото. Това е довело и до различия в езика. 

Видове раси 
Европейка
Европейка
Сега в света са известни три основни раси - европеидна (бяла), монголоидна (жълта) и негро-австралоидна (черна). 

Европеидна раса. Представителите на тази раса имат бяла или мургава кожа, право или изпъкнало чело, разнообразен цвят на очите, тесен и изпъкнал нос, тънки до средно дебели устни, прави или къдрави от светлоруси до чернокафяви коси и др. Те живеят в Европа, Азия, Северна и Южна Америка, Австралия и в северните части на Африка. 

Монголоидна раса. Хората от тази раса имат жълтеникав до медночервен цвят на кожата, среден и нисък ръст, изпъкнали скули, черни, твърди прави коси, силно изтеглени очни цепки, тесен или средно широк нос. Те живеят в Азия, Северна и Южна Америка и Малайския архипелаг. 
Негърка
Негърка

Негро-австралоидна раса. Представителите ѝ са с тъмен, черен цвят на кожата, черни очи и черна, силно къдрава коса, широк нос и дебели устни. Живеят в Африка и Австралия. 

Смесени расови типове. Това са хора, чиито черти са характерни за две основни раси. 

Метисите притежават черти на представителите на европеидната и на монголоидната раса. В Сверна и Южна Америка те са потомци от бракове между представители на преселилите се европейци и местните индианци. 

Китаец
Китаец
Мулатите са носители на белези, характерни за представителите на европеидната и негроидната раса. Срещат се в най-голяма степен в Северна и Южна Америка от браковете на европейските заселници и насилствено преселените в Америка негри от Африка. 

Самбо или в друг превод на български език - замбо, притежават черти на монголоидната раса (индианците) и на негроидната раса (африкански негри). 

Народности и езици 
Абориген
Абориген
Народност е група от хора с общо минало, живот на една и съща територия, общ език. Един народ обикновено говори на един език. Но има случаи, когато няколко народа говорят на един език. Такъв е примерът с английския език. Той е език на англичаните във Великобритания, на американците от САЩ, на австралийци, новозеландци и други народи. 

На Земята има над 2 500 езика. Езиците, на които говорят най-много хора в света, са китайски, хинди и урду (в Индия), английски, арабски, руски, испански и др. В зависимост от произхода си, езиците се групират в езикови семейства. От своя страна семейството се поделя на езикови групи. Например, славянските езици са от индоевропейското езиково семейство, от което са произлезли руският, българският, украинският, полският и др. 

Религии 
Вярата в богове и тяхното почитане е религия. Една религия може да се изповядва само от един народ. Но много народи могат да изповядват една религия. Например, православното християнство е религия на българи, гърци, руснаци, румънци, сърби, грузинци и др. Но може и един и същ народ да изповядва няколко религии. 

Православен храм "Св. Александър Невски", София
Православен храм
"Св. Александър Невски", София
Християнството се основава на вярата в един бог, в изкупителната мисия на Исус Христос. То има три основни клона: православие, католицизъм и протестантство. 

Ислямът е религия, в основата на която вярата в един бог - Аллах. По името на създателя на тази религия - Мохамед, изповядващите исляма се наричат мохамедани. 

Будизмът се разпространява в Източна, Югоизточна и Южна Азия. За основател на тази религия се приема Буда.

Запомнете: Голяма група от хора, които имат общ произход, общо развитие, еднакви или сходни физически белези, които се предават по наследство, се нарича раса. Има три основни раси: европеидна, монголоидна, негро-австралоидна. Има преходни и смесени расови типове. Народите на Земята говорят на различни езици - над 2 500. Хората са групирани в езикови семейства и езикови групи. Българският език е от славянската група на индоевропейското езиково семейство. Вярата в боговете, тяхното почитане, се нарича религия. Сред най-разпространените религии в света са християнската, ислямът, будизмът. Българите са православни християни. 

Знаете ли, че ...
В Япония държавната религия се нарича шинтоизъм. В нея се съчетава поклонението към бога и към императора. Японският император е смятан за син на богинята Аматерасу.


Основни понятия: човешка раса, европеидна раса, монголоидна раса, негро-австралоидна раса, езиково семейство, религия.


Въпроси и задачи: 
1. Какво е раса?
2. Кои са основните раси на нашата планета?
3. Към коя езикова група и кое езиково семейство се отнася българският език?
4. Християнството се поделя на много групи, но три са основните. Кои са те?2 коментара: