четвъртък, 22 февруари 2018 г.

Води на Азия

      Тестови задания с избираем верен отговор

1. Най-голямата безотточна област на Земята е в Азия. Тя се намира предимно в:
    А) Северна Азия;
    Б) Източна Азия;
    В) Южна Азия;
    Г) Централна Азия.

2. За коя азиатска река се отнася характеристиката? „Четвъртата по големина река в света и най-дългата и пълноводна в Азия. Извира от Тибетската планинска земя, тече на изток и се влива в Източнокитайско море с голяма делта. Пълноводна е през лятото.”
    А) Хуанхъ;
    Б) Яндзъ;
    В) Амур;
    Г) Меконг.

3. Коя азиатска река е в отточната област на Северния ледовит океан?
    А) Енисей;
    Б) Амур;
    В) Инд;
    Г) Хуанхъ.

4. Коя от извиращите от Хималаите реки е най-пълноводна, влива се в Бенгалския залив и е почитана от индусите като свещена река?
    А) Ганг;
    Б) Инд;
    В) Салуин;
    Г) Иравади.

5. Много често имената на реките в Азия произхождат от цвета на водите им. Коя от азиатските реки носи името Жълтата река и се влива в Жълто море?
    А) Амур;
    Б) Яндзъ;
    В) Енисей;
    Г) Хуанхъ.

6. Реките в Западна Азия са къси и маловодни, понеже тази част от континента е с:
    А) малки водосборни области;
    Б) целогодишни валежи;
    В) голямо използване на водата;
    Г) водопропусклива земна повърхност.

7. Най-голямата речна делта в Азия и в света е на река:
    А) Иравади;
    Б) Меконг;
    В) Инд;
    Г) Ганг.

8. По източното крайбрежие на Азия в Тихия океан се вливат големи реки. Определете последователността на тяхното вливане в океана в посока от север на юг.
    А) Меконг, Яндзъ, Хуанхъ, Амур;
    Б) Яндзъ, Меконг, Хуанхъ, Амур;
    В) Хуанхъ, Яндзъ, Амур, Меконг;
    Г) Амур, Хуанхъ, Яндзъ, Меконг.

9. В кое безотточно езеро в Азия се влива свещената за християните река Йордан?
    А) Аралско море;
    Б) Балхаш;
    В) Мъртво море;
    Г) Каспийско море.

10. Късата (145 км), пълноводна и плавателна река Шат ел Араб, вливаща се в Персийския залив е образувана от сливането на двете големи реки:
      А) Тигър и Ефрат;
      Б) Инд и Ганг;
      В) Амударя и Сърдаря;
      Г) Лена и Енисей.

11. Пълноводието на реките, чиито води се оттичат в Северния ледовит океан, е през:
      А) зимата;
      Б) пролетта;
      В) лятото;
      Г) есента.

12. В Азия се намира най-дълбокото езеро в света (1637 м.). То съдържа около 25% от запасите на прясна вода в света. В него се вливат 331 реки и извира една. Водите му са чисти. Това е
      А) Мъртво море;
      Б) Каспийско море;
      В) Байкал;
      Г) Цинхай.

13. На фигурата е изобразено безотточното езеро:
Безотточно езеро      А) Мъртво море;
      Б) Каспийско море;
      В) Аралско море;
      Г) Балхаш.

14. В кое безотточно езеро се вливат средноазиатските реки Амударя и Сърдаря?   
      А) Балхаш;
      Б) Каспийско море;
      В) Аралско море;
      Г) Мъртво море.

15. На кое езеро през последните 50 години, поради прекомерното използване на водите на вливащите се в него реки, водното равнище се понижи почти наполовина и в района има екологична катастрофа?
      А) Балхаш;
      Б) Каспийско море;
      В) Аралско море;
      Г) Байкал.
     
Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

16. На коя река в Азия е изграден най-големият язовир и най-голямата водноелектрическа централа (ВЕЦ) в света?
      ………………………………………………….

17. За кое езеро в Азия се отнася храктеристиката? „Разположено е между Европа и Азия. То е най-голямата европейска река – Волга.”
      …………………………………………………………

18. Коя голяма азиатска река тече на север през Западносибирската низина и се влива в
      Северния ледовит океан?
      ………………………………………………………………

Хидрограма на река Ганг19. На хидрограмата е изобразен оттокът на река Ганг при град Колката (Калкута)Пълноводиeто на тази река през лятно-есенния период е следствие от обилните дъждове по време на 
      …………………………………….

20. Определете съответствието между река в Азия и отточната област, към която се отнася.

 Река
Съответствие
 Отточна област
 1. Енисей
1 .............
 А) Тихи океан
 2. Амур
2 .............
 Б) безотточна област
 3. Хуанхъ
3. ............
 В) Индийски океан
 4. Шат ел   Араб
4. ............
 Г) Северен ледовит   океан
 5. Амударя
5. ............Няма коментари:

Публикуване на коментар