четвъртък, 22 февруари 2018 г.

Природни зони на Азия

      Тестови задания с избираем верен отговор

1. В континента Азия има всички природни зони, понеже той:
    А) има разнообразна брегова линия;
    Б) простира се от Екватора почти до полюса;
    В) има голям териториален обхват;
    Г) има разнообразен релеф и климат.

2. За коя природна зона в Азия се отнася твърдението, че големи части от земната повърхност са  покрити с ледници, почвите са каменисти и замръзнали в дълбочина?
    А) тайга;
    Б) лесотундра;
    В) тундра;
    Г) полярна пустиня.

3. Характеристиката: „Големи пространства са заети от пясъци и чакъли. Под въздействието на вятъра са се образували големи подвижни сърповидни пясъчни дюни, наречени “бархани”. От растителните видове са разпространени саксаулът, ефедрата и тамариксът.” се отнася за пустините в:
    А) Средна Азия;
    Б) Китай и Монголия;
    В) Арабския п-в;
    Г) в п-в Индустан.

4. В коя планинска област най-разпространеното домашно животно е якът?
    А) Памир;
    Б) Тяншан;
    В) Тибетска планинска земя;
    Г) Загрос.

5. В умерения пояс в Азия има райони, в които се редуват тревни пространства с малки горички. Те са характерни за природната зона на:
    А) саваните;
    Б) тайгата;
    В) степите;
    Г) лесостепите.

 6. В коя природна зона в Азия доминиращи се черноземните почви?
     А) влажни екваториални гори;
     Б) влажни тропични гори;
     В) степи и лесостепи;
     Г) широколистни и смесени гори.

7. Типичен почвен тип за природната зона на широколистните и смесените гори в Азия са:
    А) кафяви горски почви;
    Б) подзолисти горски почви;
    В) канелени горски почви;
    Г) латеритни почви.

8. Коя природна зона обхваща остров Шри Ланка, Малайския архипелаг и най-южните части на п-в Индокитай?
    А) влажни екваториални гори;
    Б) савани;
    В) твърдолистни вечнозелени гори;
    Г) степи и лесостепи.

9. В коя природна зона с увеличаване на надморската височина се променя климатът и се сменят растителните пояси?
    А) влажни екваториални гори;
    Б) широколистни листопадни гори;
    В) иглолистни вечнозелени гори;
    Г) планинска природна област.

10. Животинските видове: тигър, орангутан, гибон, малайска мечка, са разпространени в природната зона на:
      А) влажни тропични гори;
      Б) твърдолистни вечнозелени гори и храсти;
      В) широколистни листопадни гори;
      Г) иглолистни вечнозелени гори (тайга).

11. Културните растения маслина, смокиня, лоза се отглеждат в Азия в природната зона на:
      А) иглолистните вечнозелени гори (тайга);
      Б) степите и лесостепите;
      В) твърдолистните вечнозелени гори и храсти;
      Г) смесените гори.

12. Големите птичи базари по високите скалисти морски крайбрежия в Азия са характерни за природната зона на: 
      А) полярната пустиня;
      Б) тайгата;
      В) смесените гори;
      Г) лесотундрата.

13. Каква е правилната последователност на смяната на природните зони в Азия в посока от юг на север?
      А) степи, тайга, лесостепи, тундра, лесотундра;
      Б) тайга, степи, лесостепи, лесотундра, тундра;
      В) тайга, степи, тундра, лесотундра, лесостепи;
      Г) степи, лесостепи, тайга, лесотундра, тундра.

14. В Азия дървесните видове смърч, ела, сибирски кедър, лиственица са характерни за природната зона на:
      А) твърдолистни вечнозелени гори;
      Б) иглолистни вечнозелени гори;
      В) широколистни и смесени гори;
      Г) екваториални вечнозелени гори.

15. Най-известното лечебно растение от Азия – женшен – вирее в природната зона на:
      А) вечнозелени иглолистни гори;
      Б) широколистни и смесени гори;
      В) степи и лесостепи;
      Г) влажни тропични гори.

      Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

16. Допишете изречението: „Най-голямата иглолистна гора на Земята е азиатската
      …………………………………
17. Бялата мечка, бялата лисица, тюленът и моржът в Азия са характерни животни за природната зона на
      ……………………………………………..
18. Климатът в природната зона на Азиатската тайга е
      ………………………………………………
19. Релефът в природната зона на азиатските степи и лесостепи е предимно
      ………………………………………………..

20. Определете съответствието между територия и природна зона.

Територия в Азия
Съответствие
Природна зона в Азия
 1.П-в Арабия и части от   Иранската планинска земя и   част от Индустан
1 ..........
 А) твърдолистни   вечнозелени гори и храсти
 2. Между тайгата и   вътрешноконтиненталните   пустини
2 ..........
 Б) пустини и полупустини
 3. Средиземноморско   крайбрежие, полуостров Корея   и Японски острови
3. .........
 В) степи и лесостепи
 4. От Урал до Тихия океан,   южно от лесотундрата
4. .........
 Г) тундра и лесотундра
 5. Най-северните части на Азия   без крайбрежието
5. .........
 Д) иглолистни   вечнозелени гори (тайга)


Няма коментари:

Публикуване на коментар