четвъртък, 22 февруари 2018 г.

Население на Азия

      Тестови задания с избираем верен отговор

1. От всички континенти Азия се отличава с най-многобройно население. От общия брой на населението в света, то е:
    А) повече от половината;
    Б) около половината;
    В) около една трета;
    Г) около една четвърт.

2. Коя част от Азия е с най-малка гъстота на населението?
    А) Туранска низина;  
    Б) Голяма китайска равнина; 
    В) Месопотамия;    
    Г) Малайски архипелаг.

3. Към голямата европеидна раса се отнасят:
    А) китайци;
    Б) японци;
    В) казахи;
    Г) араби.

4. Към монголоидната раса НЕ се отнасят:
    А) корейци;
    Б) виетнамци;
    В) иранци;
    Г) тайландци.

5. Към монголоидната раса се отнасят:
    А) японци;
    Б) индийци;
    В) пакистанци;
    Г) арменци.

6. В Азия представителите на европеидната раса доминират в:
    А) Източна Азия и Японски острови;
    Б) Западна Азия и п-в Индустан;
    В) Централна Азия и п-в Индокитай;
    Г) Малайски архипелаг и Филипински острови.

7. В коя част на Азия местното население е от негроидната раса?
    А) южната част на п-в Индокитай и остров Тайван;
    Б) п-в Камчатка и остров Сахалин;
    В) южната част на п-в Индустан и остров Шри Ланка;
    Г) Централна Азия и Тибет.

8. В кой географски район на Азия най-разпространената религия е ислям?
    А) полуостров Индокитай;
    Б) полуостров Корея;
    В) полуостров Индустан;
    Г) Арабски полуостров.

9. В коя част на Азия възникват и се разпространяват трите световни религии – юдаизъм, християнство и ислям?
    А) Западна Азия;
    Б) Южна Азия;
    В) Източна Азия;
    Г) Централна Азия.

10. В Северна Азия (Сибир и Далечния Изток) и в Задкавказието (Грузия и Армения) живеят предимно:
      А) християни;
      Б) мюсюлмани;
      В) индуисти;
      Г) будисти.

11. В коя част на Азия местното население е опитомило и използва в стопанската дейност слона?
      А) Западна Азия;
      Б) Южна Азия;
      В) Източна Азия;
      Г) Централна Азия.

12. В коя част на Азия населението живее в преносими жилища (юрти) и се занимава предимно с отглеждане на коне, овце, кози, камили, а във високите планини и якове?
      А) Централна Азия;
      Б) Южна Азия;
      В) Западна Азия;
      Г) Източна Азия.

13. Компасът е открит от древните:
      А) японци;
      Б) индийци;
      В) китайци;
      Г) евреи.

14. Основната храна на населението от Източна и Югоизточна Азия е:
      А) пшеница;
      Б) царевица;
      В) картофи;
      Г) ориз.

15. Различните религии в Азия имат своите свещени градове. Кой град е свещен за три световни религии – християнство, ислям и юдаизъм?
      А) Дамаск;
      Б) Йерусалим;
      В) Мека;
      Г) Варанаси.
     
Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

16. Държавата Япония има територия от 378 000 кв. км и население от 127 млн. души. Средната гъстота на населението на Япония е
      ………………………………………………….

17. За представителите на коя човешка раса се отнасят външните белези: кръгъл овал на лицето, изтеглени очни цепки, жълтеникав цвят на кожата, твърди  прави коси?
      …………………………………………………

18. Юдаизмът е стара световна религия, изповядвана от
      …………………………………………………. 

19. Кой е най-многочисленият народ от европеидната раса в континента Азия?
      …………………………………………………..

20. Определете съответствието между географски регион в Азия и името на преобладаващото в него население.

 Географски регион 
Съответствие
 Населен предимно от
 1. Западна Азия
1 ...........
 А) узбеки, казахи,   киргизи
 2. Индокитай
2 ...........
 Б) китайци, японци,   корейци
 3. Централна Азия
3. ..........
 В) руснаци, якути,   тувинци
 4. Източна Азия
4. ..........
 Г) араби, турци,   иранци
 5. Сибир
5. ..........
 Д) виети, тайци,   малайци

Няма коментари:

Публикуване на коментар