сряда, 21 февруари 2018 г.

Климат на Азия

      Тестови задания с избираем верен отговор

1. Кой от факторите за формирането на климата в Азия предопределя наличието в него на всички възможни климатични пояси и области?
    А) релеф;
    Б) географска ширина;
    В) въздушни маси;
    Г) водни басейни и морски течения.

3. Студените въздушни маси лесно проникват от Северния ледовит океан до Средна Азия, понеже  на пътя им от север на  юг е разположена:
    А) Западносибирска низина;
    Б) Източнокитайската равнина;
    В) Индогангската низина;
    Г) Туранската низина.

4. Пустините в полуостров Арабия са със сух тропичен климат, с оскъдни валежи, с големи различия в температурите през деня и нощта и бедна растителност. Основната причина за тяхното образуване, както и на Сахара в Африка, е:
    А) североизточен сух пасат;
    Б) студено океанско течение;
    В) голямата надморска височина;
    Г) близостта на континента Африка.

5. В станция Оймякон е измерена най-ниската температура (-710С) не само в Азия, но и в цялото Северно полукълбо. Това селище се намира в:
    А) Туранската низина;
    Б) Тибетската планинска земя;
    В) Сибир;
    Г) Курилските острови.

6. Кое твърдение НЕ е характерно за мусоните?
    А) през лятото духа влажният мусон от океаните към континента;
    Б) през зимата духа сухия мусон от континента към океаните;
    В) мусоните са топли ветрове;
    Г) мусоните влияят на пълноводието на големите реки.

7. Най-високата температура в Азия (+530С) е измерена през лятото в:
    А) пустинята Гоби;     
    Б) пустинята Каракум; 
    В) п-в Арабия;     
    Г) Малдивските острови.

8. Кое от посочените е причина за промените на климата в Азия?
    А) високите температури на въздуха в пустините;
    Б) валежите от дъжд по океанските крайбрежия; 
    В) силните северни ветрове, духащи от Арктика;
    Г) географската ширина и надморската височина.

9. Кое от посочените НЕ можем да отнесем към елементите на климата в Азия?
    А) влажността на въздуха на определено място;  
    Б) силните бурни ветрове (тайфуни);
    В) образуването на снежна покривка през зимата и в планините;  
    Г)  преноса на въздух от океаните към континента и обратно.

10. Кой от климатичните пояси в Азия се намира на около 660 с. ш.?
      А) субекваториален;
      Б) субтропичен;
      В) субполярен;
      Г) полярен.

11. Субтропичният климат в Източна Азия и Японските острови се отличава с голямо количество валежи през лятото (над 1000 мм), а не през зимата, както е в Средиземноморието. Причината за това е влиянието на: 
      А) пасатите;
      Б) мусоните;
      В) морските течения;
      Г) тайфуните.

12. За кой климатичен пояс в Азия се отнася характеристиката? “Климатът е горещ, с висока средногодишна температура (25-280С), с незначителни температурни разлики   през годината и през денонощието, с обилни и почти равномерно разпределени валежи. Обхваща южните части на остров Шри Ланка и полуостров Малака и по-голямата част от Малайския архипелаг.”
      А) екваториален;   
      Б) субекваториален;        
      В) тропичен сух;              
      Г) тропичен влажен.

13. За кой климатичен пояс на Азия се отнася характеристиката? „Обхваща най-голяма част от площта на континента – от 40 до 65/680с.ш. Има ясно оформени четири годишни времена. Зимата е студена и валежите са от сняг.”
      А) полярен;
      Б) субполярен;
      В) умерен;
      Г) субтропичен.

14. За обособяването на кой климат определящи са надморската височина и изложението на склоновете?
      А) субполярен;
      Б) субтропичен;
      В) умерен;
      Г) планински.

15. Пустини и полупустини има в няколко климатични пояса на Азия. В кой от тях пустините се отличават с целогодишно високи температури?
      А) тропичен;
      Б) субтропичен;
      В) умерен;
      Г) във всички.

Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

Климатограма на град Коломбо, столицата на Шри Ланка
16. От климатограмата става ясно, че климатът на град Коломбо, столицата на Шри Ланка, е
      ………………………………………………………..

17. Най-голямото количество паднали валежи в Азия е в станция
      …………………………………………………

18. Напишете името на топло океанско течение в Тихия океан, течащо край островите на Източна Азия, което влияе за повишаване на температурите и количеството на валежите.
      …………………………………………………

19. В кой климатичен пояс в Азия има сезонна смяна на умерени и арктични въздушни маси?  
      …………………………………………………………..
20. Определете съответствието между характеристика и вид климат, срещан в Азия.

 Характеристика
Съответствие
 Вид климат
 1. Без сезони, постоянно горещ и   влажен, незначителни   температурни разлики
1 ..........
 А) полярен
 2. Горещ, с влажен и сух сезон, малки   температурни разлики през годината
2 ..........
 Б) екваториален
 3. Горещ и сух, с големи денонощни   температурни различия
3. .........
 В) умерен
 4. Четири сезона, големи топлинни    различия по сезони, летни валежи
4. .........
 Г) тропичен
 5. Студен климат с ниски   температури и   силни ветрове
5. .........
 Д) субекваториален                                        


Няма коментари:

Публикуване на коментар