сряда, 21 февруари 2018 г.

Релеф и полезни изкопаеми на Азия

      Тестови задания с избираем верен отговор

1. Най-старите и най-здравите и устойчиви части на континента Азия, в които не стават
    силни земетресения и не изригват вулкани, се наричат:
    А) платформи;
    Б) литосферни плочи;
    В) равнини;
    Г) планини.

2. Най-дълбоката депресия (понижена под морското равнище част от сушата), в която се намира най-ниската точка на Азия и на Земята, е:
    А) Турфанска падина;
    Б) Аралско море;
    Б) Мъртво море;
    В) Асалска падина.

3. Коя от планините в Азия НЕ е младонагъната?
    А) Алтай;
    Б) Тян Шан;
    В) Памир;
    Г) Хиндокуш.

4. В коя младонагъната планина в Азия се намира най-високият връх на Земята – Джомолунгма (8848 м)?
    А) Тяншан;
    Б) Кунлуншан;
    В) Хималаи;
    Г) Памир.

5. За кой географски обект се отнася характеристиката? Това е  низина, която в миналото е била дъно на море. Покрита е с плодородна почва и е едно от най-гъсто населените места в света.  Разположена е около  долните  течения на  големите азиатски реки – Хуанхъ и Яндзъ.”
    А) Месопотамия;  
    Б) Западносибирска низина;  
    В) Голяма китайска равнина;
    Г) Туранска низина.

6. За коя низина се отнася характеристиката? „Тя е една от най-големите на планетата. Има слаб наклон на север и през нея реките текат бавно и образуват многобройни блата. Голяма част от нея е заета от вечно замръзнали почви. В нея има пясъчни хълмове и полета, образувани след разтопяването на континенталните ледници.”
    А) Индо-Гангска  низина;                                    
    Б) Голяма китайска низина;
    В) Западносибирска низина;
    Г) Туранска низина.

7. В коя част на Азия има най-много действащи вулкани?
    А) Източна част и Малайски архипелаг;
    Б) Западносибирска  и Туранска низина;
    В) п-в Арабия и п-в Индустан;
    Г) Средносибирско плато и пустинята Гоби.

8. Земетръсните и вулканичните зони в Азия са свързани с литосферните плочи. Те съвпадат с:
    А) местата на подпъхване една под друга на литосферните плочи;
    Б) местата на сближаване и сблъскване на литосферните плочи;
    В) местата на раздалечаване на литосферните плочи;
    Г) централните части на литосферните плочи.

9. В континента Азия, на изток от Каспийско море до планината Памир се простира:
    А) Прикаспийската низина;
    Б) Туранската низина;
    В) Месопотамската низина;
    Г) Западносибирската низина.

10. Планините Памир и Тяншан се намират в:
      А) Северна Азия;
      Б) Източна Азия;
      В) Централна Азия;
      Г) Южна Азия.

11. Коя от пустините е разположена в Западна Азия?
      А) Гоби;
      Б) Каракум;
      В) Казълкум;
      Г) Сирийска.

12. В Азия има добри находища на хромови руди в:
      А) п-в Мала Азия и Филипински острови;
      Б) п-в Камчатка и Японски острови;
      В) п-в Индокитай и Курилски острови;
      Г) п-в Корея и Новосибирски острови.

13. Най-големите находища на живак в света се намират в:
      А) Южен Китай;
      Б) Североизточен Китай;
      В) Туранската низина;
      Г) Източносибирските планини.

14. За кой район на Азия се отнася съждението?  „В и около този воден басейн се намират най-богатите в света находища на нефт и природен газ. Нефтът е на малка дълбочина и поради това се добива лесно.”
      А) Японски острови;
      Б) Филипински острови;
      В) Аралско море;
      Г) Персийски залив.

15. В кой от посочените географски райони на Азия има богати находища на железни руди?
      А) Японските острови;
      Б) Месопотамия;
      В) Средносибирското плато;
      Г) Западносибирската низина.

      Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

16. В коя част на Азия се намират пустините Каракум и Казълкум?
      …………………………………………………..

17. За кой природен обект в Азия се отнася характеристиката? Намира се северно от Хималаите и южно от Таримската котловина.  Представлява съчетание от високи нахълмени заснежена.” …………………………………………………….

18. В кои острови, разположени в Източна Азия, доминира планинският релеф, стават чести земетресения, има множество угаснали и действащи вулкани и са гъсто населени? ………………………………………………………..

19. В коя много голяма група острови, разположени южно от полуостров Индокитай, има чести земетресения и мощни изригвания на вулкани?        ………………………………………………………….

20. Определете съответствието между едра форма на релефа и нейното местоположение в Азия.

 Форма на релефа
Съответствие
 Природногеографска   област
 1. Голяма китайска   равнина
1 .........
 А) Северна Азия
 2. планината Алтай
2 .........
 Б) Източна Азия
 3. планината Тяншан
3. ........
 В) Южна Азия
 4. плато Декан
4. ........
 Г) Западна Азия
 5. Месопотамска низина                          
5. ........
 Д) Централна Азия

1 коментар: