вторник, 27 февруари 2018 г.

Население на Австралийския съюз

      Тестови задания с избираем верен отговор

1. Кое твърдение за местните австралийски аборигени НЕ е вярно?
    А) принадлежат към негроидната раса;
    Б) преселват се в континента след откриването му;
    В) броят им е незначителен;
    Г) живеят в резервати или край големите градове.

2. Три от големите градове на Австралия са разположени в южната му част. Каква е правилната последователност на географското им положение в посока от запад на изток?
    А) Мелбърн – Аделаида – Пърт;
    Б) Пърт – Аделаида – Мелбърн;
    В) Аделаида – Пърт – Мелбърн;
    Г) Мелбърн – Пърт – Аделаида.

3. Кои части на Австралия са най-гъсто населени?
    А) югоизточната част на Австралия;
    Б) северните крайбрежни райони;
    В) платата и възвишенията на Западна Австралия;
    Г) североизточната част на Австралия.

4. Над 90% от населението на Австралия са преселници или техни потомци, предимно от: 
    А) Южна Европа;
    Б) Средна и Южна Европа;
    В) Средна и Северна Европа;
    Г) Британските острови.

5. Кое твърдение за расовия състав на населението на Австралия НЕ вярно?
    А) преобладават потомците на преселниците от Европа;
    Б) нараства делът на преселниците от монголоидната раса;
    В) бързо се увеличава се делът на мулатите;  
    Г) делът на аборигените е около 1%.   

6. В религиозно отношение в Австралия доминират последователите на:
    А) протестантството;
    Б) източното православие;
    В) будизма;
    Г) юдаизма.

7. Най-големият по брой на населението град в Австралия е:
    А) Мелбърн;
    Б) Сидни;
    В) Канбера;
    Г) Брисбейн.

8. Преди заселването на европейците в Австралия местните аборигени се занимават само със:
    А) събиране на растителни продукти, лов и риболов;
    Б) лов, риболов и отглеждане на домашни животни;
    В) лов, отглеждане на растения и животни;
    Г) отглеждане на животни, рудодобив и дървообработване.

9. Най-старият град в Австралия – Сидни – е създаден от докарани с кораби от Англия:
    А) земеделци;
    Б) скотовъди;
    В) затворници;
    Г) войници.

10. Европейските преселници пренасят в Австралия уменията:
      А) да се обработва земята и отглеждат животни;
      Б) да се добиват руди и метали и да се правят машини;
      В) градския начин на живот;
      Г) всичко посочено.

11. Началото на заселването на Австралия започва от югоизточните брегове на континента, понеже там:
      А) нямало местни жители;     
      Б) има плодородни земи, течащи води и добри пасища;
      В) находища на злато и сребро;
      Г) имало стари селища на местните аборигени.

12. В Австралия най-слабо населени са териториите от природната зона на:
      А) твърдолистните гори;
      Б) савани;
      В) пустини и полупустини;
      Г) влажни тропични гори.

13. Големите австралийски градове са разположени по крайбрежията на моретата и океаните. Кой град е във вътрешността на континента?
      А) Алис Спрингс;
      Б) Даруин;
      В) Пърт;
      Г) Брисбейн.

Карта на Австралия14. На картата на Австралия с номера и големи точки са означени местоположенията на най-големите градове. Под номер 3 е град: 
      А) Сидни;
      Б) Мелбърн;
      В) Аделейд;
      Г) Даруин.

15. Масово говорим и официален език в Австралия е:
      А) френски;
      Б) китайски;
      В) английски;
      Г) арабски.

      Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

16. Сидни е голям съвременен град с интересна архитектура. Символ на града е сградата на
      ………………………………………………   
   
17. Как се нарича дървен уред с формата на сърп, използван от местните аборигени за ловуване?
      ………………………………………..

18. Сред континентите (без Антарктида) по брой и гъстота на населението Австралия е на
      …………………………… място.  

19. Определете гъстотата на населението на австралийския остров Тасмания, като знаете, че неговата площ е около 91 000 кв. км, а броят на населението му  е около 490 000 души.  
      ………………………………………………

20. Определете съответствието между голям град и крайбрежие на Австралия.

 Град
Съответствие
 Крайбрежие
 1. Пърт
1 .............
 А) северно
 2. Даруин
2 .............
 Б) източно
 3. Брисбейн
3. ............
 В) южно
 4. Сидни
4. ............
 Г) западно
 5. Аделаида
5. ............

Няма коментари:

Публикуване на коментар