вторник, 27 февруари 2018 г.

Австралийски съюз – държавно устройство и стопанство

      Тестови задания с избираем верен отговор

1. Функциите на официален държавен глава на Австралия се изпълняват от:
    А) Президента;
    Б) Министър-Председателя;
    В) Председателя на парламента;
    Г) Кралицата на Великобритания.

2. По държавното устройство Австралийският съюз е:
    А) федерална държава;
    Б) унитарна (единна) държава;
    В) конфедерална държава;
    Г) колониална държава.

3. Посочете несъответствието в двуединството австралийски щат - главен град (столица).
    А) Нов Южен Уелс – Даруин;
    Б) Виктория – Мелбърн;
    В) Южна Австралия – Аделаида;
    Г) Западна Австралия – Пърт.

4. Столица на Австралийския съюз е град:
    А) Канбера;
    Б) Сидни;
    В) Брисбейн;
    Г) Хобарт.

5. До 1931 г. Австралийският съюз е колония на държавата:
    А) САЩ;
    Б) Великобритания;
    В) Франция;
    Г) Япония.

6. Австралийският съюз е на едно от първите места в света по добив и износ на:
    А) овча вълна;
    Б) камилска вълна;
    В) коноп и лен;
    Г) памук и коприна.

7. Стопанството на Австралийския съюз е от типа:
    А) натурално;
    Б) планово;
    В) пазарно;
    Г) смесен тип.

8. Австралия е известна в света с развития си рудодобив. По добива и износа на кой вид руди Австралия НЕ е сред водещите страни в света?
    А) оловно-цинкови руди;
    Б) уранови руди;
    В) медни и алуминиеви (боксити) руди;
    Г) хромови руди и живак.

9. Кой от факторите за развитието на стопанството на Австралия е оказал и оказва най-силно влияние върху земеделието, добивната промишленост и туризма?
    А) историческо минало и традиции;
    Б) брой и гъстота на населението;
    В) опазването на околната среда;
    Г) природни условия и ресурси.

10. Водещо за земеделието на Австралия е отглеждането на земеделската култура:
      А) пшеница;
      Б) ориз; 
      В) ръж;
      Г) ечемик.

11. Австралия е на едно от челните места в света по:
      А) добив и износ на руди;
      Б) производство и износ на електроника;
      В) производство на автомобили и трактори; 
      Г) износ на парфюмерия и козметика.

12. Кой от австралийските градове НЕ е център на машиностроенето?
      А) Сидни;
      Б) Маунт Айза;
      В) Мелбърн;
      Г) Брисбейн.

13. В австралийското стопанство превозът на товари се извършва предимно от:
      А) автомобилен и въздушен транспорт;
      Б) морски и железопътен транспорт;
      В) морски и тръбопроводен транспорт;
      Г) железопътен и въздушен транспорт.

14. В кои райони на Австралия е най-добре развит туризмът?
      А) централните райони;
      Б) морските крайбрежия;
      В) Голямата вододелна планина;
      Г) остров Тасмания.

15. Коя от посочените страни НЕ е сред главните търговски партньори на Австралийския съюз?
      А) САЩ;
      Б) Великобритания;
      В) Япония;
      Г) Германия.

       Тестови задания за допълване и определяне на съответствие

16. За кой известен в света австралийски туристически обект се отнася описанието? „Намира се край бреговете на Австралия, в Коралово море. Представлява дълга около 2300 км крайбрежна редица от островчета и скали, изградени от варовитите скелети на морски организми (корали). В нея се разбиват големите морски вълни, по които туристите карат сърфове.“
      …………………………………………………….. 

17. На кое място в света е Австралия по добив на овча вълна, използвана в текстилната промишленост и изнасяна в чужбина?
      ……………………………………………………..

18. В коя природна зона на Австралия е характерно отглеждането на цитрусови плодове, лози, тютюн?
      ………………………………………………………

19. На картата е изобразено местоположението на основните промишлени производства в Австралия. Определете (по посоките на света североизток, югоизток, югозапад, северозапад) кой район е промишлено най-развитият. 
      …………………………………………….

20. Определете съответствието между пристанищен град в Австралия и неговото географско местоположение.

 Пристанищен град
Съответствие
 Местоположение
 1. Сидни 
1 .............
 А) северно крабйрежие
 2. Мелбърн
2 .............
 Б) източно крайбрежие
 3. Аделаида
3. ............
 В) южно крайбрежие
 4. Даруин
4. ............
 Г) Западно крайбрежие
 5. Пърт
5. ............

Няма коментари:

Публикуване на коментар